Clubionidae

Sekkeedderkopper

 

20 arter i Norge:

Clubiona brevipes, C. caerulescens, C. comta, C. diversa, C. frisia, C. frutetorum, C. germanica, C. kulczynskii, C. lutescens, C. neglecta, C. norvegica, C. pallidula, C. phragmitis, C. reclusa, C. stagnatilis, C. subsultans,
C. terrestris og C. trivialis.

 

 

Andre artikler
om edderkopper

 

 

Sjekklister

 

 

Edderkoppens biologi

 

 

Edderkoppens liv og levnad

 

 

Diverse

 

 

Clubiona

Kjapp og kvikk edderkopp, som ikke har den minste vanskelighet med å klatre loddrett opp en speilblank glassplate. Den er meget flat i kroppen og kan presse seg gjennom meget små åpninger. Mange av artene er svært like av utseende, og må undersøkes genitalier på for fastsetting av identitet.

 

 

Clubiona comta


6 mm

En meget vakker Clubionaart med fiskebenlignende mønster på bakkroppen. De mørkere tegningene er røde og rødbrune i fargen. Dette er et sikkert visuelt kjennetegn for arten. Clubiona comta tilhører de mindre i slekten, og trives på småbusker, mose, og de nedre deler av trestammer.

Arten kan ligne litt på en Clubiona corticalis, men den er mye mørkere i tegningene, og betraktelig større som voksen. C. corticalis har også mye lengre ben i forhold til kroppen.

Kjønnsmodne og voksne C. comta påtreffes fra april og ut juli.

Kroppslengde hunn: 6 mm.
Kroppslengde hann: 5 mm.

 

En nydelig Clubiona comta-hunn.

 

 

Clubiona comta med sitt karakteristiske fiskebensmønster på bakkroppen.

 

 

Hunn av Clubiona comta sett forfra.

 

 

Hunn av Clubiona comta sett fra siden.

 

 

Bakkroppsmønsteret til Clubiona comta.

 

 

En vakker Clubiona comta hann

 

 

Clubiona comta. Hunn

 

 

Clubiona comta. Epigyn

 

 

Registrerte funn av Clubiona comta i Norge. Egne funn i blått.
(Kartbearbeidelse av Kjetil Åkra. )

 

 

 

 

 

Clubiona terrestris


8 mm

Arten er veldig vanlig her til lands. Ofte holder den til i nærheten av hus, og kan mange ganger observeres på husveggene. Den sees også hyppig spankulerende på grener og blader i skogen.

Voksne og kjønnsmodne individer kan påtreffes året rundt.

Kroppslengde hunn: ca. 8 mm
Kroppslengde hann: ca. 7 mm

 

Clubiona terrestris. Hunn.

 

 

Clubiona terrestris. Hunn sett forfra.

 

 

Clubiona terrestris. Hunn. Et mørkere "hjertemerke" kan anes på bakkropp.

 

 

Flott Clubiona terrestris-hann

 

 

Hann av Clubiona terrestris sett ovenfra.

 

 

Clubiona terrestris (Hann) Legg merke til de mørke kjevene.

 

 

Clubiona terrestris. Hunnens karakteristiske epigyn.

 

 

Clubiona terrestris. Hannens palp.

 

 

Registrerte funn av Clubiona terrestris i Norge. Egne funn i blått.
(Kartbearbeidelse av Kjetil Åkra. )

 

Se artens parringslek her:

 

 

 

 

Clubiona pallidula


13 mm.

Dette er en av de størte Clubionaartene vi har. Bakkroppen er rødbrun av grunnfarge, som oftest ganske dekket av lysere hårvekst. Dette kan få edderkoppen til å virke lysere enn den i virkeligheten er. Brystet er ganske mørkt på denne arten.

Både juveniler og subadulte eksemplarer overvintrer under løs bark i forskjellige typer skog. Voksne og kjønnsmodne individer påtreffes fra april og utover til senhøsten.

Arten er ofte sett på sørøstlandet, men er nok mer utbredt enn det.

Kroppslengde hunn: Opptil 13 mm.
Kroppslengde hann: Opptil 9 mm.

 

Clubiona pallidula hann.

 

 

Clubiona pallidula hann sett fra siden.

 

 

Her sees en Clubiona pallidula hann bakfra. Et mørkt hjertemerke på bakkropp kan anes.

 

 

Clubiona pallidula hann. Arten har noen solide kjever.

 

 

Her sees palpen på en Clubiona pallidula hann.

 

 

Registrerte funn av Clubiona pallidula i Norge. Egne funn i blått.
(Kartbearbeidelse av Kjetil Åkra. )

 

 

 

 

Clubiona subsultans


9 mm.

Clubiona subsultans er en stor kraftig art, som kan identifiseres på dens utseende. Den svært mørke stripen på bakkroppen er lett synlig på begge kjønn, og er et godt kjennetegn. Grunnfargen ellers på bakkropp, varierer fra rødlig til gult. Forkropp er gulgrå.

Arten trives under stein og bark, men tar seg en tur opp i vegetasjonen enkelte ganger. Clubiona subsultans foretrekker som regel barskog som sitt habitat.

Voksne individer påtreffes fra vår og til sen høst.

Kroppslengde hunn: Opptil 9 mm.
Kroppslengde hann: Opptil 7 mm.

 

Clubiona subsultans hunn.

 

 

Clubiona subsultans hunn. Det mørke "hjertemerket" fremst på bakkropp vises tydelig.

 

 

Clubiona subsultans sett fra siden.

 

 

Ingen tvil om at Clubiona subsultans er en vakker edderkopp.

 

Clubiona subsultans. Hunnens genitalier.

 

 

Registrerte funn av Clubiona subsultans i Norge. Egne funn i blått.
(Kartbearbeidelse av Kjetil Åkra. )

 

 

 

 

Clubiona trivialis


4,5 mm

Arten liker seg helt ved basis av lave planter, og nede i løv og røtter. En vanlig kjøkkenhage er et yndet sted.

Lengde hunn: 4,5 mm
Lengde hann: 4 mm

 

Clubiona trivialis er en vakker edderkopp. Her en hann.

 

 

Clubiona trivialis hann

 

 

Clubiona trivialis hann

 

 

Clubiona trivialis hann. Arten har solide kjever.

 

 

Clubiona trivialis hannlige forplantningsorganer. (Palper)

 

 

 

 

 

 

Clubiona reclusa


9 mm

 

Finnes som regel i lav vegetasjon. Dens habitat kan være svært variert. Eksemplaret under ble funnet inntil ei lita elv på en porsplante.

Lengde hunn: Opptil 9 mm.
Lengde hann: Opptil 6 mm.

 

Clubiona reclusa hunn.

 

 

Clubiona reclusa hunn.

 

 

Clubiona reclusa epigyn

 


 

 

Clubiona brevipes


7 mm

 

Kroppslengde hunn: 7 mm.
Kroppslengde hann: 6 mm.

 

Clubiona brevipes

 

 

Clubiona brevipes
Foto: Glenn Halvor Morka

 

 

 

 

Clubiona frutetorum


7 mm

 

Arten trives godt på myrer, og andre fuktige habitater. Strender mm.

Kjønnsmodne hanner påtreffes fra mai til august. Hunner kan være kjønnsmodne hele året.

 

Kroppslengde hunn:: 6-7 mm.
Kroppslengde hann:: 6-7 mm.

 

Clubiona frutetorum hunn.

 

 

Clubiona frutetorum hunn underside

 

 

Registrerte funn av Clubiona frutetorum i Norge. Egne funn i blått.
(Kartbearbeidelse av Kjetil Åkra. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vBulletin stat

 


If you wish to use some of this material, send me a :
For questions about spiders and species, please use our Forum.

Webmaster, text and photos:
Glenn Halvor Morka © 2012.
All rights reserved.