Amaurobiidae
 

 

Hjelp til
identifisering?
Prøv vårt
forum.

 

 

Andre artikler
om edderkopper

 

 

Sjekklister

 

 

Edderkoppens biologi

 

 

Edderkoppens liv og levnad

 

 

Diverse

 

 

Arctobius

Arctobius agelenoides


ca. 9 mm

 

Arctobius agelenoides er nok en av Norges mest sjeldne edderkopper. Den har en nordlig utbredelse, og er kun funnet et fåtalls ganger i Norden. Eksemplaret under, ble funnet i ei lita steinrøys i Troms. Arten holder antagelig til i små kolonier siden det ble funnet enda et eksemplar, samt flere spinn på lokaliteten.

Dens nett er tettvevd, og er plassert under stein. Fra det vannrette nettet, spinner edderkoppen et loddrett rør hvor den holder seg i skjul.

Forkropp på Arctobius agelenoides er blank og skinnende, mens bakkroppen er betydelig lodden. Langs flanken på bakkroppen har den et svart langsgående felt. Oppå, har den et lyst okerfarget felt i lengderetningen, med et sort hjertemerke som når nesten halvveis bak til spinnevortene.

Kroppslengde hunn: ca. 9 mm
Kroppslengde hann: ca. 7 mm

 

Arctobius agelenoides. (Hunn)

 

 

Arctobius agelenoides. (Hunn)

 

 

Hunn av Arctobius agelenoides. Den er kontrastrik selv med sine jordfarger.

 

 

Fangstnettet til Arctobius agelenoides.

 

 

Eggkokongen til Arctobius agelenoides

 

 

Registrerte funn av Arctobius agelenoides i Norge. Egne funn i blått.

 

 

 

 

Amaurobius

Amaurobius fenestralis


10 mm

 

Denne edderkopparten lever både nær folk, og langt på skogen. På trehus holder den til mellom spalter i ytterkledningsbordene. Ofte kan de bli svært tallrike i slike kolonier. I skog holder de som regel til i barksprekker ol. De kan også påtreffes i steingjerder og urer.

Amaurobius fenestralis er en stor edderkopp. Den har kraftige svarte glinsende kjever, og det er nok ikke mange insektene som overlever en slik predator. Bena er stripete hos begge kjønn, og ligner ellers på hverandre i farger og tegninger. Hannen er som regel litt slankere.

Nettet dens er bygd opp som en trakt, hvor det stråler ut snubletråder fra. Selve edderkoppen sitter inni denne trakten, med et forben på utsiden som holder i en varseltråd. De er nattaktive, og det er sjeldent man ser dem i dagslys. Går man imidlertid ut en tur på kvelden/natta med lommelykt og lyser på ytterveggene, vil man ofte få øye på dem. De er da ute og forbedrer og forsterker fangstnettet.

Under parringen oppsøker hannlige beilere hunnens nett. Han pirker forsiktig borti snubletrådene og vibrerer dem i en frekvens hunnen oppfatter som en "flørt".

Amaurobius fenestralis er uhyre lik sin nære slektning, A. similis, og kan bare skilles fra hverandre på hannens pedipalper, eller hunnens epigyn. De har som regel forskjellig habitater, og A. similis foretrekker feks murhus og og lignende konstruksjoner i byene.

Hunnen av A. fenestralis forekommer som voksen og kjønnsmoden det meste av året. Hannene en kort periode fra sen sommer til utpå høsten.

Kroppslengde hunn: 10 mm
Kroppslengde hann: 8 mm

 

Notè.
Amaurobius fenestralis kan ha kolonier av den lille røde edderkopparten, Oonops pulcher, i sine nett. (Roberts)

 

Den flotte Amaurobius fenestralis. Hunn.

 

 

Hunn av Amaurobius fenestralis. Fargene er utrolig flotte!

 

 

Amaurobius fenestralis krøker seg sammen i forsvarsstilling. (Hunn)

 

 

Amaurobius fenestralis-hunnen har solide kjever.

 

 

Et nærbilde av kjevene dens. Dette er det siste mange insekter ser...

 

 

Amaurobius fenestralis hunn

 

 

Amaurobius fenestralis hann

 

 

Amaurobius fenestralis hann

 

 

Amaurobius fenestralis hann front

 

 

Amaurobius fenestralis

 

 

Amaurobius fenestralis hann med rødlig bakkropp

 

 

Amaurobius fenestralis hann. Palper og klo.

 

 

Registrerte funn av Amaurobius fenestralis i Norge. Egne funn i blått.
(Kartbearbeidelse av Kjetil Åkra. )

 

 

 

 

 

 

Amaurobius similis


12 mm

Svært lik Amaurobius fenestralis. Artene skilles sikrest på genitalier hvis man ikke kjenner artene godt fra før. Amaurobius similis er gjerne et lite hakk større enn sin nære slektning A. fenestralis.

Arten trives godt på menneskeskapte bygg, og finnes ofte i byer. Hannene er kvikkere og mer spretne enn A. fenestralis-hannene, som er mer dorske og rolige i bevegelsene. (Eksemplarene under, er funnet i Bergen av Petter Jordan.)

 

Amaurobius similis. Hunn

 

 

Amaurobius similis. Hunn

 

 

Amaurobius similis. Hunnens kraftige kjeveparti sett forfra.

 

 

Amaurobius similis. Hann

 

 

Amaurobius similis. Hannen sett på nært hold.

 

 

Amaurobius similis. Hannens frontparti.

 

 

 

 

 

 

 

 

vBulletin stat

 


If you wish to use some of this material, send me a :
For questions about spiders and species, please use our Forum.

Webmaster, text and photos:
Glenn Halvor Morka © 2012.
All rights reserved.