06/04-2012

La inn Magnes sjekkliste over norske arter.

Lagt inn genererte utbredelseskart for, Callilepis nocturna, Ceratinella brevis, Clubiona caerulescens, Caviphantes saxetorum, Ceratinella scabrosa, Clubiona comta, Centromerita bicolor, Cercidia prominens, Clubiona diversa,
Centromerita concinna, Cheiracanthium erraticum, Clubiona frisia, Centromerus dilutus, Cheiracanthium oncognathum, Clubiona frutetorum, Centromerus incilium, Cheiracanthium virescens, Clubiona lutescens, Centromerus prudens, Choriarachne depressa, Clubiona neglecta, Centromerus sylvaticus, Cicurina cicur, Clubiona pallidula, Centromerus arcanus, Clubiona germanica, Clubiona reclusa, Ceratinella brevipes, Clubiona brevipes
og Clubiona stagnatilis

 

05/04-2012

Lagt inn nye genererte utbredelseskart for, Araniella alpica, Arctosa stigmosa, Bathyphantes parvulus, Araniella cucurbitina, Argenna subnigra, Bathyphantes setiger, Araniella displicata, Argyroneta aquatica, Bathyphantes similis, Araniella opisthographa, Asthenargus paganus, Bianor aurocinctus, Archaeodictyna consecuta, Bolyphantes alticeps, Arctosa alpigena, Ballus chalybeius, Bolyphantes luteolus, Arctosa cinerea, Baryphyma trifrons, Bolepthyphantes index, Arctosa leopardus, Bathyphantes approximatus, Arctosa lutetiana, Bathyphantes gracilis, Arctosa perita og Bathyphantes nigrinus

 

01/04-2012

Lagt til Agroecaslekten på fotogalleriet i influensaørske.

 

28/03-2012

Lagde nye "tilbake"-knapper og linket disse.

La inn genererte kart for, Amaurobius fenestralis, Amaurobius similis, Anelosimus vittatus, Anguliphantes angulipalpis, Antistea elegans, Anyphaena acentuata, Apostenus fuscus, Araneoncus crassiceps, Araneus alsine, Araneus angulatus, Araneus diadematus, Araneus marmoreus, Araneus nordmanni, Araneus quadratus, Araneus saevus og Araneus sturmi.

 

19/03-2012

La til en skisseside over genererte artskart fra artsdatabanken.

 

15/03-2012

Kl: 09:05, La linker i tabellmaler for mer orden.

 

15/03-2012

Kl: 09:45, Lagt inn mange nye bilder i fotoalbumet. Linket alle veier.

 

14/03-2012

Kl: 13:40, Engelsk oversettelse av "Om nettverket" lastes opp og linkes.
Kl: 05:20, Bilder redigeres, deretter programmeres et fotogalleri og legges inn. Link fra forsiden opprettes.

 

 

13/03-2012

kl: 00:15, Sidebaren til høyre her redigeres mørkere i kuløren, samt skarpere i kantkontrast.
kl: 11:00, Ny side lagt til, Artskart fra 2000.
kl: 12:00, Lagt til flere nye araknologiske linker.
Kl: 14:18, Lagt inn ny side, Historikk, samt redigert artikkel.
Kl: 15:50, Lagt til ny side, Kontakt, samt ny link inn dit fra forside.

 

 

12/03-2012

Skriften på nettsidene våre settes til Verdana 11 pt. Skriftfarge: #333333. Linkfarge: #333333. Det er også lagt inn to nye sider. Den ene skal inneholde araknologiske linker, og den andre siden "Logo" skal vise logoene våre ol. Knapper til begge er laget og plassert på hoved/forsiden.

 

 

08/03-2012

Ny hjemmeside for nettverket opprettes. Siden er foreløpig noe sparsom når det gjelder linker etc, men det vil endre seg fremover ettersom vi får jobbet med aktuelt stoff til den. En foreslått plan er også å legge ut en link til forskjellige araknologiske tjenester nettverket vårt kan tilby.

 

 

07/03-2012

Navnet på sammenslutningen vår blir vedtatt til "Norsk Araknologisk Nettverk".

 

 

09/02-2012

Det planlegges å finne nærmere ut hvilken type forening som er mest aktuell for oss. Med "oss" menes det i utgangspunktet medlemmene på Edderkoppkrokens Forum. Hensikten med denne foreningen er bla. å kunne forenkle samarbeidet utad med andre offentlige og private instanser. Det mest ideelle ville være et lokallaglignende foretak som går innunder Norsk Entomologisk Forening.