Utbredelseskart for norske edderkopparter

 

 

Her er en kartoversikt over funn av de forskjellige edderkopparter i Norge. Kartene er utarbeidet av Kjetil Åkra i 2000. Disse er basert på kun publiserte (med noen få unntak) funn fra ca. 1950 - 2000.

Kùn noen få nyoppdagede arter er oppført etter førstepublikasjonen, og flere av artsnavnene er endret siden den tid. Noen har også utgått. Uansett, kartene gir en god pekepinn på hvor i landet vi finner de forskjellige artene våre. Kartene vil oppdateres ved neste offentlige publisering av norske arter.

Ved å klikke på artsnavnene under, vil det åpne seg et utbredelseskart seende ut som det til venstre her. Funnsteder av vedkommende art er merket med rødt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artsliste

 

A G  
Acantholycosa norvegica
H
R
S
I
J Semljicola lapponicus
Araniella alpica K
L
B
T
Bathyphantes parvulus M
C
N
D W
O
X
P
E
Z
 
 
 
 
Pelecopsis mengei  
 
 
F  
Peponocranium ludicrum