Forventede arter i Norge

Utarbeidet av Kjetil Åkra.

 

Andre artikler
om edderkopper

 

Egne rødlistefunn

 

Mer om norske edderkopparter

I vårt naboland, Sverige er det blitt funnet betydelig større antall edderkopparter enn i Norge. Mange av disse er ikke registrert her til lands ennå, men det er stor sannsynlighet for at flere av de finnes, bare en leter godt nok.

Ved å ta utgangspunkt i svensk utbredelse, samt habitat/biologi til den enkelte art, vil en komme frem til en viss oversikt over hvor mange arter som kan forventes her i landet. Nedenfor følger en slik oversikt.

 

Agelenidae

Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804)


Amaurobiidae

Arctobius agelenoides (Emerton, 1919)


Araneidae

Aculepeira lapponicus (Holm, 1945)
Araniella proxima (Kulczynski, 1885)


Clubionidae

Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802)
C. genevensis L. Koch, 1866


Dictynidae

Arctella lapponica Holm, 1945
Bromella falcigera (Balogh, 1935)
Dictyna schmidti Kulczynski, 1926
Emblyna annulipes (Blackwall, 1846)
Hackmania prominula (Tullgren, 1948)
Lathys nielseni (Schenkel, 1932)


Dysderidae

Harpactea hombergi (Scopoli, 1763)


Gnapohsidae

Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877
Micaria tripuncatata Holm, 1978
Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895)


Linyphiidae

Agyneta tenera (Menge, 1869)
Aphileta misera (O. P.-Cambridge, 1882)
Agyneta trifurcata Hippa & Oksala, 1985
A. breviceps Hippa & Oksala, 1985
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841)
Bathyphantes eumenis (L. Koch, 1879)
B. reprobus (Kulczynski, 1916)
Bolyphantes punctulatus (Holm, 1939)
Carorita limnaea (Crosby & Bishop, 1927)
C. paludosa Duffey, 1971
Centromerus cavernarum (L.Koch, 1872) (?)
C. levitarsis (Simon, 1884)
C. persimilis (O.Pickard-Cambridge, 1912)
C. semiater (L.Koch, 1879)
Donacochara speciosa (Thorell, 1875)
Drepanotylus borealis (Holm, 1945)
Erigone svenssoni Holm, 1975
Erigone welchi Jackson, 1911
Erigonidium graminicola (Sundevall, 1830)
Estrandia grandaeva (Keyserling, 1886)
Flagelliphantes bergstroemi (Schenkel, 1931)
Glyphesis cottonae (La Touche, 1945)
Hilaira tatrica Kulczynski, 1915
Horcotes strandi (Sytschevskaja, 1935)
Hybauchenidium ferrumequinum (Grube, 1861)
Hypomma fulvum (Boesenberg, 1902)
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830)
Hypselistes paludicola Tullgren, 1955
Improphantes holmi (Kronestedt, 1975)
Islandiana falsifica (Keyserling, 1886)
Lepthyphantes cornutus Schenkel, 1927
Lessertia dentichelis (Simon, 1884)
Mecynargus monticola (Holm, 1943)
Microlinyphia impigra (O.Pickard-Cambridge, 1871)
Minyrioloides insignis Palmgren, 1976
Neriene emphana (Walckenaer, 1841)
Porrhomma egeria Simon, 1884
Praestigia pini (Holm, 1950)
Savignia producta Holm, 1977
Semljicola alticola (Holm, 1950)
S. barbiger (L. Koch, 1879)
Silometopus acutus Holm, 1977
Tibioploides arcuatus (Tullgren, 1955)
Tibioplus diversus (L. Koch, 1879)
Trichoncus hackmani Millidge, 1956
Trichopterna cito (O.Pickard-Cambridge, 1872)
T. thorelli (Westring, 1861)
Walckenaeria alticeps (Denis, 1952)
W. furcillata (Menge, 1869)
Walckenaeria picetorum (Palmgren, 1976)


Lycosidae

Pardosa plumipes (Thorell, 1875)


Mimetidae

Ero cambridgei Kulczynski, 1911


Pisauridae

Dolomedes plantarius (Clerck, 1757)

Anm. Rapportert av Collet i 1876, men dette individet var juvenilt. Usikkerheten rundt identiteten av denne art, samt muligheten for forveksling med søsterarten, D. fimbriatus, gjør at arten underkjennes. Nye funn må gjøres for å fastslå om den finnes i Norge.


Salticidae

Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846)
Heliophanus aeneus (Hahn, 1831)
H. auratus C. L. Koch, 1835
Marpissa radiata (Grube, 1859)
Neon levis (Simon, 1871)
N. robustus Lohmander, 1955
N. valentulus Falconer, 1912
Pellenes lapponicus (Sundevall, 1832)
Sitticus caricis (Westring, 1861)
Sitticus saxicola (C. L. Koch, 1848)
S. zimmermanni (Simon, 1877)
Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846)
S. venator (Lucas, 1836)
Talavera poecilopus Simon, 1868


Segestriidae

Segestria bavarica C. L. Koch, 1843


Theridiosomatidae

Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877)


Theridiidae

Crustulina sticta (O. P.-Cambridge, 1861)
Dipoena prona (Menge, 1868)
Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871)
Steatoda castanea (Clerck, 1757)
Theridion hemerobium Simon, 1914
T. melanurum (Hahn, 1831) Anm. Denne arten er tatt av sjekklisten pga forveksling med T. mystaceum (L. Koch) (Aakra 2000a, se også Jonsson 1995).


Thomisidae

Ozyptila brevipes (Hahn, 1826)
O. scabricula (Westring, 1851)


Titanoecidae

Titanoeca flavicomma L. Koch, 1872


Uloboridae

Uloborus plumipes Lucas, 1846


Zoridae

Zora armillata Simon, 1878
Z. parallela Simon, 1878

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vBulletin stat


If you wish to use some of this material, please send me a :
For questions about spiders and species, please use our Forum.

Webmaster, text and photos:
Glenn Halvor Morka & Kjetil Åkra © 2012.
All rights reserved.