Edderkoppkrokens forum
April 21, 2011, 01:12:15 PM *
 

 
Ta en tur innom våre fantastiske museer i nord!
Forumets forside Nettside om edderkopper driftet av Glenn Halvor Morka. Finn edderkoppslekt. Alle edderkoppsiders mor! Artikler skrevet av brukerne selv, samt forumveiledning. Magne Farlunds edderkoppblogg. Denne mailadressen er ikke til artsidentifiseringsspørsmål. Legg heller spørsmålet inn på forumet!  
Brukernes egne artikler

 

Hvordan skille Walckenaeria clavicornis (Emerton, 1882)
og W. karpinskii (O. P.-Cambridge, 1873)

(Linyphiidae)

Av Kjetil Åkra

 

 

INNLEDNING

Som de mer erfarne edderkoppjegerne vet finnes de i den artsriske familien Linyphiidae (dvergedderkopper og matteveverne) flere slekter hvor mange av artene er svært like hva genitaliene angår og som kan være ganske så vanskelige på skille.

Som om ikke dette var nok finnes det også artspar i enkelte andre slekter som er meget like hverandre og hvor kun meget små forskjeller i genitaliene og av og til somatiske karakterer skiller dem. Ofte er disse karakterene dårlig illustrert i litteraturen og publisert i mer eller mindre obskure tidsskrifter som folk flest vil slite med å fremskaffe. Disse artene blir derfor oftelagt til side eller forsynt med merkelappen ”cf” i artsidentifiseringen, noe de fleste synes er heller plagsomt!

To slike arter er Walckenaeria clavicornis og W. karpinskii. Begge er relativt vanlige arter i sine habitater og man vil før eller senere støte på dem om man leter etter edderkopper i norsk natur.

Det er ikke så rart at disse tvillingsartene volder litt når man ser på hvor like de egentlig er! Både palpeorganet og epigynet er ved første øyekast identisk og man kan nesten undre seg over hvordan man kan se forskjell på dem. Her er noen tips.

 

LITT HISTORIKK

Den første som beskrev en av disse artene var O. P.-Cambridge (1873) som navnga arten ”Erigone karpinskii” basert på en hann fra Sibir. Noen år etter beskrev amerikaneren Emerton en edderkopp han kallte ”Cornicularia clavicornis” fra Mt. Washington, også fra en enkelt hann. Det ble noen tiår senere antatt at disse to artene var identiske og ble dermed synonymisert (Crosby & Bishop 1931). Det var vel Holm (1958) som først antydet at det her dreide seg om to meget like arter. Siden har begge artene blitt behandlet og illustrert av en rekke ulike forfattere, men disse artiklene kan altså være vanskelig å få tak i og de ligger så vidt jeg vet ikke på nett.

 

SÅDAN GJØR MAN

En av de bedre og viktigste artiklene som tar for seg forskjellene mellom disse to artene er Holm (1967; side 21 – 26). Her går han igjennom historikken til artene og forklarer forskjellene med betydelig grundighet. Han nevner blant annet disse karakterene:

1. C. clavicornis er litt mindre, ryggskjoldet (carapace) er 0.82 - 0.94 hos hannen til C. clavicornis, 0.8 - 0.95 mm hos hunnene


2. De to tibialapofysene til C. clavicornis peker fremover sett ovenfra og er enten mer eller mindre parallele eller møtes såvidt. Hos C. karpinskii krysser den ene apofysen den andre og går forbi denne, sett ovenfra.


3. Hos hunnene er de to "tungene" på epigynalplaten kortere hos C. clavicornis og som oftest med en liten fortykning ved basis, men sistnevnte kan variere i størrelse.

Det er altså tibialapofysene sett rett ovenfra som er viktige her, samt lengden på ”epigyntungene” og tykkelsen på disse ”tungenes basis”. Forskjellene er forsøkt illustrert på tegningene nedenfor.

 

 


Begge artenes palper og epigyn er for øvrig illustrert av Millidge 1983 som finnes på nett: (http://www.americanarachnology.org/JoA_free/JoA_v11_n2/JoA_v11_p105.pdf).

Millidges illustrasjoner av palpene (figs. 261, 262, 264, 265 = W. karpinskii, figs. 263, 266 = W. clavicornis) og epigynene (fig. 278, 280, 282 = W. karpinskii, figs. 279, 281, 283 = W. clavicornis) er hjelpsomme:, men merk at Millidge beskriver det som nå er W. karpinskii fra Nord-Amerika som en ny art (W. holmi) i denne artikkelen i og med at han mener de nord-amerikanske individene ikke er konspesifikke med W. karpinskii som opprinnelig beskrevet fra Sibir. Hans tegninger er gjengitt nedenfor:

 

 

 

 

 

REFERANSER

Cambridge, O. P.-.1873. On some new species of Araneida, chiefly from Oriental Siberia. Proc. zool. Soc. Lond. 1873: 435-452.


Crosby, C. R. & S. C. Bishop 1931. Studies in American spiders: genera Cornicularia, Paracornicularia, Tigellinus, Walckenaera, Epiceraticelus and Pelecopsis with descriptions of new genera and species. Jour. New York ent. Soc. 39: 359-403.

Emerton, J. H. 1882. New England spiders of the family Theridiidae. Trans. Conn. Acad. Arts Sci. 6: 1-86.

Holm, Å. (1958a). Spiders (Araneae) from Greenland. Ark. Zool. 11: 525-534.

Holm, Å. 1967. Spiders (Araneae) from west Greenland. Meddr Grønland 184(1): 1-99.

Millidge, A. F. 1983. The erigonine spiders of North America. Part 6. The genus Walckenaeria Blackwall (Araneae, Linyphiidae). J. Arachnol. 11: 105-200.

 

 

 

Untitled Document