Edderkoppkrokens forum
April 21, 2011, 01:12:15 PM *
 

 
Ta en tur innom våre fantastiske museer i nord!
Forumets forside Nettside om edderkopper driftet av Glenn Halvor Morka. Finn edderkoppslekt. Alle edderkoppsiders mor! Artikler skrevet av brukerne selv, samt forumveiledning. Magne Farlunds edderkoppblogg. Denne mailadressen er ikke til artsidentifiseringsspørsmål. Legg heller spørsmålet inn på forumet!  
Fototips & terminologi

 

Gode råd for fotografering
av edderkopper til identifisering.

Av Glenn Halvor Morka

 

 

Kun 10% av norske edderkopper kan identifiseres kun utfra ryggmønster og farger. For å øke denne "oppklaringsprosenten", samt forenkle arbeidet med å identifisere dem, kan man gjøre noen enkle grep under fotograferingen.

 

I tillegg til disse rådene, vil jeg gjerne gi noen korte beskrivelser av enkelte uttrykk og betegnelser vi ofte bruker når vi diskuterer og svarer på artsspørsmål. Her kommer en liten liste over dem.

Habitus= Utseende på hele edderkoppen.
Epigyn
= Hunnedderkoppens kjønnsorgan.
Vulva= Stukturene på innsiden av epigynet.
Palp = Hannedderkoppens kjønnsorgan.
Tibialapofyse= Noen utvekster på palpens "håndledd"
Torner= Noen lange torner som sitter på edderkoppens ben.
Sternum= Brystet på edderkoppen.

Det finnes mange slike terminologiske navn, men dette er de som er hyppigst brukt. En mer komplett liste over disse finner du her:

 

Når du er ute på tur med fotoapparatet, og ser en edderkopp du gjerne ønsker å finne ut identiteten til, lønner det seg å ta flere bilder av den fra forskjellige vinkler. Noen arter kan være helt like på utseende på oversiden, mens de er totalt ulike på undersiden. Man kan ta bilder av dem fra siden også, og flere arter kan identifiseres på hode eller kroppsprofiler.

For å ta bilder av undersiden, kan man slippe edderkoppen ned i et glass med klar bunn. Da kan man fotografere den undenfra.

 

Anbefalte fotovinkler på edderkopper.

 

Fotografering undenfra, kan avsløre identiteten på enkelte arter. Hunnedderkopper har sin kjønnsåpning (epigyn) på undersiden. Den ligger nære skjøten mellom bakkropp og forkropp. Dette kan sees på bildet under. Er fotoet klart nok, kan man ved å studere epigynstrukturen finne ut i veldig mange tilfeller hvilken art og slekt det er. Enkelte arter krever dog enda nærmere undersøkelser enn det, og da må vulvastrukturene taes bilde av gjennom mikroskop eller stereolupe.

 

Pilen viser hunnedderkoppens epigyn. (Kjønnåpning)

 

Hannene hos edderkoppene har sekundære kjønnsorganer. De kalles palper. Disse sitter på "følehorna" og kan minne om et par oppsvulmede boksehansker. Strukturen på disse kan avsløre identiteten på så og si alle arter. Vel og merke hvis fotoet er klart. Det kan være mikroskopiske detaljer som skiller.

Når man tar bilder av hannenes palper, er det viktig at vi tar disse bildene rett inn fra siden. Helst venstre side. På illustrasjonsfotoet under, er det bilder av to forskjellige arter. De kan kun skilles sikkert på palpestrukturene, siden artene overlapper hverandre i mønster og farger. Grunnen til at man må være så nøye med disse vinklene, er at vi bruker standardiserte tegninger til å identifisere dem med. Disse standardtegningene er stort sett tegnet kun i disse vinklene.

 

Anbefalt fotovinkel for hannenes palper. Rett inn fra siden.

 

 

Palpen til ovenstående dyr til venstre, ser slik ut i nærbilde. Det er kun lengden på palpen som skiller disse to artene.

 

 

Hvis det dreier seg om ikke-utvokste dyr, er det umulig å identifisere dem på genitaliefotos. Strukturene er enda ikke utviklet før det siste skallskiftet hos edderkoppene. Dette siste skallskiftet indikerer også kjønnsmodenhet, og etter dette bytter de ikke skall mer i livene sine. Hos ungdyr har vi kun utseendet på dyret å gå etter, og da ender vi med en oppklaringsprosent på disse "berømte" 10%, nevnt i begynnelsen av artikkelen. Å se forskjell på unge og voksne dyr, kan være vanskelig i begynnelsen. Men, -med litt trening så går dette bra.

Et annet godt tips, er å beskjære bildene deres, slik at mest mulig edderkopp er synlig på bildet, og ikke landskapet rundt. Desto mindre edderkoppen er på bildet, jo vanskeligere blir det å identifisere dem. Prøv så godt dere kan å være nøye med akkurat dette.

 

Lykke til! :)

 

 

 

Untitled Document