Alle tegninger er illustrert av medlemmer på Edderkoppkrokens forum. Ved å klikke på ønsket familie/slekts/artsnavn vil du føres frem til forumtråder hvor disse artene er illustrert, samt artsnøklene tilgjengelige. Tegningene på forumtrådene er i full størrelse.
All art drawings are made by members of the Edderkoppkrokens forum, unless otherwise noted. By clicking suggested family, genus or species name, it will bring you to the forum topics where the illustrations are presented in full size.

 

FAMILIEOVERSIKT

Agelenidae Updated 13 jan. 2013 Gnaphosidae Oonopidae Tetragnathidae
Amaurobiidae Hahniidae Oxyopidae Theridiidae
Anyphaenidae Linyphiidae Updated 27 jan. 2013 Philodromidae Theridiosomatidae
Araneidae Liocranidae Pholcidae Thomisidae
Clubionidae Updated 13 jan. 2013 Lycosidae Updated 26 jan. 2013 Pisauridae Titanoecidae
Corinnidae Mimetidae Salticidae Uloboridae
Cybaeidae Miturgidae
Segestridae Zoridae
Dictynidae Nesticidae Sparassidae Zoropsidae


Samtlige tegninger er kopibeskyttet i henhold til åndsverksloven, og må derfor ikke benyttes i ervervsmessig øyemed, uten tegners tillatelse.

All drawings are copyrighted by law. Artwork must not be used official or for profit purposes, without the drawers permission.