Author Topic: Finnskogen  (Read 1534 times)

Offline H. Løvbrekke

  • Artskoordinator
  • **
  • Posts: 6059
Finnskogen
« on: June 13, 2019, 02:52:48 PM »


Kommer her med en rapport fra en tur jeg hadde rundt 17 mai. Egentlig visste jeg at det var litt tidlig på året her å finne edderkopper men litt ble det. Jeg var først og fremst på jakt etter arter jeg ikke har tegnet.

Fant den første voksne Gaupeedderkoppen, en hunn

Under solding i en myr ble jeg oppmerksom på en liten ulveedderkopp som så voksen ut, det viste seg å være Piratula insularis. Den var relativt vanlig i myrene her. Ellers fant jeg den både i Østfold og Telemark. Kanskje er den oversett og blir vurdert som en  ung edderkopp og dermed ikke tatt med.

Plasserte ut noen fallfeller som stod en dag og fikk en hann av Coriarachne depressa i denne. Fant flere Sibianor larae, to voksne og noen unge i myrer og ved et vann både med håving og solding.
En hann av Haplodrassus soerenseni fant jeg også, og ved solding en hunn av Tibioploides arcuatus og to  hunner av Nusoncus nasutus.

På 17 mai ble det ingen feiring i år, eller jeg feiret den sammen med edderkopper i ei myr.
Jeg satte meg i veikanten og sjekket soldematerialet jeg i hovedsak hadde funnet i torvmose da krøp det frem en stor gnapse. Jeg tenkte med en gang på om det kunne være Gnaphosa nigerrima og det var riktig, det andre funnet i Norge. Mens jeg satt der kom det løpende enda en gnapse og det viste seg å være en hann av samme art. På en myr et stykke fra fant jeg nok en hann, så den forekommer nok regelmessigt i myrene i området.

I samme myr fant jeg også Scotina palliardii og en hun av Walckenaeria alticeps, sistnevnte er det andre funnet i Norge den første ble funnet av Glenn i Nord- Norge. Jeg fants samme art også senere i ei myr helt sør i Østfold så det kan tyde på arten kan finnes regelmessig i disse områdene. Den er nok lett å overse da den er så lik tvillingarten W. antica, så her må vulva sjekkes nøye.

En oversikt over innteresante arter:

Piratula insularis 5 m, 4 f
Coriarachne depressa 1 m
Sibianor larae 2 f
Haplodrassus soerenseni 1m
Tibioploides arcuatus 1 f
Nusoncus nasutus 2 f
Gnaphosa nigerrima 2 m 1 f
Scotina palliardii 2 f
Walckenaeria alticeps 1 f
Thanatus formicinus 1 f
Lasaeola tristis1 m
Ohlertidion ohlerti 1 m
Entelecara congenera 1 f
Robertus arundineti 1 m
Diplocentria bidentata 3 m 6  f
Diplocentria rectangulata 6 m
Erigonella ignobilis 1 f
Minicia marginella 1 f