Author Topic: Oxyopes ramosus ved Adalstjern Borre, Vestfold  (Read 5629 times)

Offline Arne Fjellberg

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 2765
Oxyopes ramosus ved Adalstjern Borre, Vestfold
« on: August 05, 2010, 10:57:59 PM »
Etter å ha passert Drammen på vei sørover fra Gudbrandsdalen og Valdres fikk jeg en skjælving i venstre handa som tilsa at jeg burde ta en titt etter gaupeedderkoppen på myra ved Adalstjern i Borre - til tross for at jeg hadde søkt etter arten på denne lokaliteten uten resultat for noen uker siden. Jeg vrengte av fra E-18 og parkerte bak høyskolen på Bakkenteigen der tjernet ligger bare noen steinkast unna. Innskytelsen ga resultater: Etter noen få håvslag i lyngen på skogsmyra før en kommer ut til selve tjernet satt arten i nettet! Tre stykker. Videre håving ute på den åpne myrflata nærmere tjernet ga ingen flere funn. Jeg returnerte til den første plassen og håvet mer enn 20 individer, de fleste subadulte, men også flere små juvenile av årets produksjon. Populasjonen var begrenset til et relativt lite området dominert av røsslyng med noe blokkebær og krekling, spredt småfuru og bjerk. Håving i samme  vegetasjonstype 30 meter unna ga ingen dyr. Ett individ ble observert på røsslyng i skogkanten ca. 150 meter unna. Jeg har tre levende individer i terrarium og et par på sprit som belegg. Øvrige ble sluppet løs.
Arne Fjellberg

Offline Kjetil Åkra

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 4438
Re: Oxyopes ramosus ved Adalstjern Borre, Vestfold
« Reply #1 on: August 05, 2010, 11:06:25 PM »
Dæven steike. Gratulerer med flotte funn!

Dette er veldig interessante observasjoner og betraktninger.

Bildet av lokaliteten er til forveksling identisk med den hvor jeg fant Oxyopes i Grostøl i sommer, ganske høy lyng på myr med masse blokkebær og småbjørk.

Det kan virke som om denne arten er svært så lokalt, både etter hva du sier og etter mine egne og andres erfaringer. men det e rlike sikkert at den er spredt, men lokalt vanlig på egnede lokaliteter over det meste av Oslofjordsområdet og i hvert fall sydvestover til Kristiansand. Nå hadde det vært meget interessant å finne ut hvor langt nord, øst og vest denne arten går i forhold til det kjente utbredelseområdet.

Kjetil

Antall arter i Norge: 624!

Siste: Bjarte Aadland slo til med ett overraskende funn av Robertus ungulatus (Theriididae) på Rognabekken myrområde på Stord i november 2012.

Vårt mål: 650 arter! (26 to go!)

Offline Arne Fjellberg

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 2765
Re: Oxyopes ramosus ved Adalstjern Borre, Vestfold
« Reply #2 on: August 05, 2010, 11:12:06 PM »
Skal gjøre mitt beste for å fylle lukene Kjetil!
Arne Fjellberg

Offline Magne Farlund

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5579
 • Bosted: Bø, Telemark.
  • Mine edderkopper
Re: Oxyopes ramosus ved Adalstjern Borre, Vestfold
« Reply #3 on: August 05, 2010, 11:15:40 PM »
@Arne

Gratulerer med fine funn! Skal si gaupeedderkoppen får avslørt sine hemmeligheter denne sommeren. Det begynner etter hvert å tegne seg et bilde av habitatvalg og utbredelse. Sannsynligvis har den ingenting å gjøre på rødlista som kommer. Topp!

Magne.


Når du går tom for nye biotoptyper å lete i så start på nytt - med andre metoder.

Offline Kjetil Åkra

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 4438
Re: Oxyopes ramosus ved Adalstjern Borre, Vestfold
« Reply #4 on: August 06, 2010, 10:27:08 AM »
Ja, jeg vil være meget interessert i hvor begrenset denne er i Sør-Norge. Går en veldig mye lengre vest enn kristiansand, mon tro? Ligger grensen rundt Lista? Skal bli spennende å se, må nok selv ta meg noen turer for å lete mer.

Den kommer nok til å dette ut av rødlista neste gang, tenker jeg. Og det er jo bra på sitt vis. Men tenk at den har unngått fallfeller og håven til så mange undersøkelser i utbredelseområdet i ca. 130 år!

Kjetil
Antall arter i Norge: 624!

Siste: Bjarte Aadland slo til med ett overraskende funn av Robertus ungulatus (Theriididae) på Rognabekken myrområde på Stord i november 2012.

Vårt mål: 650 arter! (26 to go!)

Offline Arne Fjellberg

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 2765
Re: Oxyopes ramosus ved Adalstjern Borre, Vestfold
« Reply #5 on: August 06, 2010, 10:43:54 AM »
Kommentar: Jeg tror nok disse funnene av arter som ikke har vært sett på lange tider henger sammen med at vi driver mer målretta og intens innsamling. De siste årene har vi opplevd akkurat det samme med f.eks. biller og solitære bier. Vi er rett og slett blitt bedre! Rødlista skal krympes......

Arne F.
Arne Fjellberg

Offline Kjetil Åkra

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 4438
Re: Oxyopes ramosus ved Adalstjern Borre, Vestfold
« Reply #6 on: August 06, 2010, 10:46:04 AM »
Ja, du har nok rett. Når vi først har "lært" oss habitatet og vanene til disse tilsynelatende sjeldne og "unnvikende" artene så går det lettere.

Nå håper jeg at jeg har forstått hvor Arctobius agelenoides holder til, for den skal jeg lete etter her i nord, det er sikkert! Den har vært mer unnvikende enn Oxyopes og utbredelsen skal kartlegges i årene som kommer.

Kjetil
Antall arter i Norge: 624!

Siste: Bjarte Aadland slo til med ett overraskende funn av Robertus ungulatus (Theriididae) på Rognabekken myrområde på Stord i november 2012.

Vårt mål: 650 arter! (26 to go!)

Offline Arne Fjellberg

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 2765
Re: Oxyopes ramosus ved Adalstjern Borre, Vestfold
« Reply #7 on: July 14, 2011, 06:58:08 PM »
Oppdatering: Sjekket lokaliteten ved Adalstjern i dag. Fikk flere juv. "gauper" i håven. Populasjonen har det fortsatt bra.

Arne.
Arne Fjellberg

Offline Stein Andersen

 • Æresmedlem
 • *****
 • Posts: 744
 • Rendalen i Hedmark, Gausdal i Oppland, Vestby i Ak
Re: Oxyopes ramosus ved Adalstjern Borre, Vestfold
« Reply #8 on: November 04, 2011, 10:55:51 AM »
Som rapportert før har jeg funnet denne i Stange i Hedmark, hvilket vil si det nordligste funnet i Norge hittil.  Habitatet kan til forveksling ligne dette, nært til vann og i/ved småbusker.  
« Last Edit: November 04, 2011, 11:29:44 AM by Stein Andersen »
Lær av andres feil, dine egne kan koste deg livet!


Offline Stein Andersen

 • Æresmedlem
 • *****
 • Posts: 744
 • Rendalen i Hedmark, Gausdal i Oppland, Vestby i Ak
Re: Oxyopes ramosus ved Adalstjern Borre, Vestfold
« Reply #9 on: November 04, 2011, 10:57:15 AM »
@Arne

Gratulerer med fine funn! Skal si gaupeedderkoppen får avslørt sine hemmeligheter denne sommeren. Det begynner etter hvert å tegne seg et bilde av habitatvalg og utbredelse. Sannsynligvis har den ingenting å gjøre på rødlista som kommer. Topp!

Magne.

Man jo se an om habitatvalget er så sært at den kan bli rødlistet bare på grunn av det.
« Last Edit: November 04, 2011, 11:31:34 AM by Stein Andersen »
Lær av andres feil, dine egne kan koste deg livet!