Author Topic: Pardosa hanner  (Read 13637 times)

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5716
Re: Pardosa hanner
« Reply #60 on: March 16, 2020, 09:17:21 PM »
-

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5716
Re: Pardosa hanner
« Reply #61 on: March 16, 2020, 09:19:42 PM »
,Pardosa lugubris har en mer krummet palperygg i forhold til Pardosa saltans hvor den er mer rett. " Nebbet ytterst på palpetuppen virker mer krummet og kraftigere hos P. lugubris enn hos de to andre artene.

Pardosa lugubris has a more curved palpe back compared to Pardosa saltans where it is more straight. "The beak on the edge of the palpettip seems more curved and more powerful at P. lugubris than in the other two species.
« Last Edit: March 16, 2020, 11:06:19 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5716
Re: Pardosa hanner
« Reply #62 on: March 16, 2020, 09:21:16 PM »
,Som en ser er det små forskjeller på embolustuppen som ser ut for å være konstante, men det kreves endel tålmodighet for å få ut embolus og legge den i rett vinkel. Som en ser har P. lugubris et mye bredere embolus hode i forhold til P. alacris noe jeg synes også kommer frem i bildene av embolus i artikkelen : Kronestedt, T. (1999). A new species in the Pardosa lugubris group from central Europe (Arachnida, Araneae, Lycosidae). Spixiana 22: 1-11.

As one sees there are small differences on the embolustuppen that appear to be constant, but some patience is required to get out embolus and put it at right angles. As one viewer, P. lugubris has a much wider embolus head compared to P. alacris which I also think appears in the pictures of embolus in the article : Kronestedt, T. (1999). A new species in the Pardosa lugubris group from central Europe (Arachnida, Araneae, Lycosidae). Spixiana 22: 1-11.

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5716
Re: Pardosa hanner
« Reply #63 on: March 16, 2020, 09:22:06 PM »
.Palpetibia hos P. saltans er tydelig mer håret enn hos de to andre artene både når de sees retrolateralt og dorsalt.
Palpetibia in P. saltans is clearly more hair than in the other two species both when seen retrolateral and dorsal

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5716
Re: Pardosa hanner
« Reply #64 on: March 16, 2020, 09:22:50 PM »
.