Author Topic: Huldrearter i Vestfold: Abiskoa og Thymoites!  (Read 2461 times)

Offline Arne Fjellberg

  • Artskoordinator
  • **
  • Posts: 2765
Huldrearter i Vestfold: Abiskoa og Thymoites!
« on: May 02, 2015, 08:53:21 PM »
Dagens vandring blant åsene øst for Hvarnes i Lågendalen ga uttelling. Skogsveien opp mot Grevesteinen går gjennom ei nordøst-vendt bekkekløft, Djupedalen,  med fuktige skrenter med utoverhengende mosematter og vanndrypp. Bekken går i ei steinur inntil fjellsida og gir fra seg et kaldt gufs hele året. "Hvis Abiskoa skal finnes noe sted i Vestfold så må det være her!" - tenkte jeg. Denne nordlige arten kjenner jeg godt fra bekkekløfter i Gudbrandsdalen og nordover. Slike arter (både flora og fauna) som lever i bekkekløfter med høy fuktighet og lav temperatur kalles gjerne huldrearter. Glenn har vist meg hvordan den lever i Gjerstad - i ei skyggefull steinur i et kaldt elvejuv.  Gjerstad er hittil eneste funnsted sør for Lillehammer. (Dvs. fra 2009 ligger det et funn på Artskart fra Kristiansand, tilskrevet vår eminente kollega Roy Wrånes. Dette bør kanskje bekreftes). Noen moseflak blei rista over soldet. Jeg så det datt ut en del edderkopper, men først hjemme gikk det opp for meg at Abiskoa var i boksen! Ei flott langbeina hulder med et imponerede epigyn. Ikke til å ta feil av. Men det stoppet ikke der. Ved siden av henne i spritskåla lå en hunn og en hann av Thymoites bellissimus. Arten tok jeg ny for Norge i bekkekløfter i Gudbrandsdal i 2012, og senere i Engerdal og i Lierne i N.Trøndelag. Dette er en skikkelig boreal art, så forekomst så langt sør som i Vestfold er overraskende. Jeg hadde egentlig tenkt å skremme Magne ned i Tokkejuvet for å se etter den der. Og nå er det ganske sannsynlig at du finner den Magne!

Primært var vi ute etter pseudoskorpioner i hule eiketrær i dag, men der ble fangsten heller dårlig. Huldra reddet dagen.

Arne.
« Last Edit: May 03, 2015, 10:10:40 AM by Arne Fjellberg »
Arne Fjellberg