Author Topic: Mal for posting av ny art  (Read 2677 times)

Offline Admin2

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 10
Mal for posting av ny art
« on: December 27, 2013, 10:51:41 AM »
Vennligst benytt nedenforstående som mal/eksempel når du legger inn funn av ny art.
For å finne rett EIS-kartrutenummer klikk her.

Art: Araeoncus humilis
Funnsted: Londalsmyra, Nome kommune, Telemark.
Tid: 13. juni 2012.
Funnet av: Magne Farlund.
Koordinater: N 59,349879 - Ø 9,004887.
EIS: 17
Antall: 1 hunn.
Habitat: Myr og myrkant med gran, furu og bjørk.