Author Topic: Carorita limnaea  (Read 1169 times)

Offline Tomas Husdal

  • Æresmedlem
  • *****
  • Posts: 581
Carorita limnaea
« on: April 25, 2013, 08:32:41 PM »
Art: Carorita limnaea
Funnsted: Hillingspollen, Hamarøy kommune, Nordland
Tid: 20. juli og 1. september 2012
Funnet av: Tomas Husdal
Koordinater: N: 7542913 Ø: 541197
EIS: 134
Antall: Ca 10, både hunner og hanner.
Habitat: svakt hellende sørvendt furuskog med mye bart berg og myrdrag i forsenkningene. Noe løvskog, for det meste bjørk, på og ved myrene. Sur og seintforvitrende berggrunn (granittisk gneis). Arten ble soldet fra torvmose i kanten av myrdragene.

Bilder her: http://www.edderkopper.net/Forum/smf_1-1-11_install/index.php?topic=4471.0