Author Topic: Søknad til Artsprosjektet  (Read 4768 times)

Offline Kjetil Åkra

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 4434
Søknad til Artsprosjektet
« on: May 30, 2012, 02:45:29 PM »
I hele dag har jeg jobbet med å komme igjennom det elektroniske søknadsskjemaet til Artsdatabanken for at vi kan bli med på Artsprosjektet. Dere kan lese mer om det her: http://www.artsdatabanken.no/artArticle.aspx?m=223

Jeg håper at vi gjennom dette skal få betydelige midler til kartlegging i 2013. Søknadsfristen er 1. juni så jeg burde selvsagt har begynt på dette mye tidligere, men jeg har ikke fått det til. Nå er jeg imidlertid kommet langt og sender den avgårde i morgen.

Vi har snakket om dette før enkelte av oss, men jeg legger her ut noen av de tankene jeg har gjort meg i søknaden når det gjelder hva vi skal søke om og hva vi skal bruke midelene til. Dere må komme emd tilbakemeldinger.

Jeg har definert følgende mål for vårt prosjekt:

-------------------------------------------------------
I løpet av 2013 vil vårt hovedmål være å finne så mange nye arter for landet som mulig samt å avdekke deres utbreldese og habitatkrav i Norge.

Vi  har følgende delmål:

1. Finne arter som ikke er funnet i Norge på meget lang tid (50 år eller mer)

2. Avdekke disses habitatkrav og reelle utbredelse

3. Avdekke habitatkrav og reelle utbredelse til rødlistede og sjeldne arter hvor de per i dag eksisterer en kunnskapsbrist
---------------------------------------------------------

Jeg vil derfor foreslå, både her og i søknaden, at de som blir med samler i sine respektive områder (d.v.s. nær bostedet) med de ovenfornevnte mål for øye. Høres dette ok ut? Vi dekker jo landet svært godt etterhvert. De som jeg har nevnt som mulige deltagere i prosjekter er de som er mest aktive her og som har opparbeidet seg solid kunnskap, dere vet nok hvem dere er!

Jeg kunne særlig tenkt meg å ha dekket endel områder spesielt, gjennom fellesturer til neste år. Det gjelder bl.a.

1. Sørlandskysten fra Kristiansands-området til Hvaler.
2. Østlige deler av Sør-Norge (Oppland, Hedmark, Østfold., etc.)
3. Høyfjellsområder i Sør-Norge

I tillegg har jeg snakket med Glenn om at han kanskje speiselt kunne undersøkt området mellom Gjerstad og Kristiansand og videre vestover langs kysten for å prøve å finne ut hvor lang vest enkelte arter egentlig går (som gaupeedderkoppen) og dette var han interessert i. Dette vil kreve langsiktig innsamling med bl.a. fallfeller, men dette kan vi altså få øknonomisk støtte til. Selv vil jeg delta på en del turer langs Sørlkandskysten, særlig Hvaler (!) og jeg skal også sette ut feller og samle i Troms fylke.

Beklager igjen at dette kommer med så lite forvarsel, men jeg har rett og slett ikke hatt så mye tid til å tenke på dette før nå. Håper dere er enig i mine formuleringer og tanker. Jeg legger det hele opp slik at de som blir med kan styre sin innsats og aktivitet selv.

Kjetil
Antall arter i Norge: 624!

Siste: Bjarte Aadland slo til med ett overraskende funn av Robertus ungulatus (Theriididae) på Rognabekken myrområde på Stord i november 2012.

Vårt mål: 650 arter! (26 to go!)

Offline Magne Farlund

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5578
 • Bosted: Bø, Telemark.
  • Mine edderkopper
Re: Søknad til Artsprosjektet
« Reply #1 on: May 30, 2012, 02:55:57 PM »
@Kjetil

Synes dette ser bra ut. Har et spørsmål: Betyr fristen 1. juni at de som vil være med må planlegge neste års aktivitet og søke om midler allerede nå?

Magne.


Når du går tom for nye biotoptyper å lete i så start på nytt - med andre metoder.

Offline Kjetil Åkra

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 4434
Re: Søknad til Artsprosjektet
« Reply #2 on: May 30, 2012, 03:12:12 PM »
Takk for rask tilbakemelding, Magne.

Fristen 1. juni er når jeg må sende inn søknaden, d.v.s. på fredag. Dere skal ikke sende inn noen ting, jeg tar meg av alt det, jeg må egentlig bare vite at dere er enig i det jeg skrev som hovedmål. Jeg har formulert vårt prosjekt ganske løst slik at dere kan satse på å samle i deres nærområde og evt. andre steder dere vil undersøke (se min første post). Jeg har også lagt inn innkjøp av fellemateriale som noe vi må gjøre; så om vi får støtte kan vi kjøpe inn barkefeller, fallfeller og slike ting. Det skader heller ikke om dere nå begynner å tenke på prosjekter/steder/innsamlingsmetoder dere vil gjøre/bruke til neste år. Merk at søknaden gjelder for 2013 så dere har litt tid med tanke på spesielle steder/prosjekter og slikt!

Jeg skal prøve å sende søknaden til alle når det er gjort. Her er hvordan jeg har beskrevet prosjektet i søknaden så langt:

------------------------------------------

Prosjektledelse, organisering og samarbeid:
I og med at kun søkeransvarlig er ansatt ved en institiusjon (Midt-Troms Museum) legges kun dennes CV ved her. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at samarbeidspartnerne som regnes som sentrale for dette prosjektet har sagt seg villige til forpliktende samarbeid. I og med at nettverket vårt drar nytte av "amatører" i såpass stor grad som vi gjør, håper vi på forståelse for at kun en institusjon står som ansvarlig for selve prosjektet.

Deltagerne våre samler inn edderkopper nær sagt kontinuerlig, men dersom vi får støtte til fra Artsprosjektet vil vi organisere våre innsamlingsaktiviteter noe fastere enn hva vi har gjort så langt. Det vil gjøres som følger:

Deltagerne vil i hovedsak konsentere seg om å samle i sitt nærområde. Dette vil fungere bra ettersom de er spredt over de fleste deler av Norge (kun Trøndelag og Finnmark er dårlig dekket - Trødnelag skal underøskes i 2012 gjennom en fellestur og Finnmark ble undersøkt i 2011). I tillegg vil vi definere sørlandskysten fra Kristiansand til Hvaler (inkludert Oslofjorden) som ett ormåde vi skal undersøke spesielt i 2013. Vi vil arrangere en eller flere felles samleturer her i løpet av året.

Glenn Halvor Morka vil dessuten igangsette ett spesielt prosjekt i området fra Gjerstad og vestover som tar sikte på å skaffe til veie litt mer data om utvalgte arters utbredelse. Ett fremdeles åpent spørsmål er nemlig hvor langt vest enkelte slike sjeldne arter går, slik som Haplodrassua minor, Oxyopes ramosus, Zelotes acanthus n.sp., Trachyzelotes pedestris og andre sjeldne og uvanlige arter som er funnet i de østlige deler av sørlandskysten, men ikke særlig langt vestover.

Organisering av fellesturer, planlegging av prosjektene og hjelp mellom medlemmene gjennomføres på vårt forum.
Antall arter i Norge: 624!

Siste: Bjarte Aadland slo til med ett overraskende funn av Robertus ungulatus (Theriididae) på Rognabekken myrområde på Stord i november 2012.

Vårt mål: 650 arter! (26 to go!)

Offline Magne Farlund

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5578
 • Bosted: Bø, Telemark.
  • Mine edderkopper
Re: Søknad til Artsprosjektet
« Reply #3 on: May 30, 2012, 03:23:49 PM »
@Kjetil

Synes det var en fin søknad.

Magne.


Når du går tom for nye biotoptyper å lete i så start på nytt - med andre metoder.

Offline Arne Fjellberg

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 2765
Re: Søknad til Artsprosjektet
« Reply #4 on: May 30, 2012, 08:28:20 PM »
Kjetil: - Bra initiativ! Så får vi håpe på uttelling.

Arne.
Arne Fjellberg

Offline Glenn H. Morka

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 7279
 • Gjerstad, Aust-Agder.
  • Edderkoppkroken
Re: Søknad til Artsprosjektet
« Reply #5 on: May 31, 2012, 01:57:09 PM »
Nydelig arbeid, Kjetil! :)
"Sykemeldt"Offline Kjetil Åkra

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 4434
Re: Søknad til Artsprosjektet
« Reply #6 on: May 31, 2012, 03:52:41 PM »
Vi får se. Nå må jeg bare oppdatere min 11 år gamle CV så går søknaden i morgen 1. juni.

Nå har jeg tenkt slik at vi bruker litt til nye feller og resten av det vi ikke finansierer selv til reiseutgifter (drivstoff + overnatting). jeg har egentlig ikke peiling på hva vi bør søke om eller hvor mye det er reelt å søke om, men jeg tror kjeg har vært forholdsvis beskjeden.

Jeg har sagt i søknaden at vi finansierer samleutstyr, reise sørover for meg, mindre utgifter i forbindelse med reiser (korte ferjeturer og andre ting som ikke koster så mye) samt mat selv og har satt egenfinansiering til 25.000 (dette inkluderer lønn til meg fra min arbeidsgiver så ikke være redd for at dere skal legge ut noe store beløp!). Jeg har også nevnt at Norsk Araknologisk Nettverk egenfinansierer fra en liten pott vi har ting som sprit, samleglass og slikt småutstyr for de som trenger det.

jeg har søkt om 80.000 fra Rtsdatabanken. Det er kanskje lite, men vi får se. Dette tenker jeg at vi bruker som følger:

70.000 til reiseutgifter for deltagerne (drivstoff + overnatting)
10.000 til diverse nye feller og utstyr vi ikke har.

Høres dette greit ut? Slik budsjettting er ikke min sterke side, men jeg måtte skrible ned noe. Jeg tror at dersom vi står for utgifter til vanlig samleutstyr selv så vil det være positivit, det står nbemlig at de vil vektlegge prosjekter som har egenfinansiering. Midt-Troms Museum vil jeg da at skal finansiere min lønn for den tiden jeg bruekr på innsamlinger og organisering av prosjektet vårt.

Jeg tror at vi skal klare å komme oss litt ut i Norge med 70.000. Hva tror dere? Alle deltagerne må da føre en nøyaktig logg over reisesteder, kilometre og bensinforbruk og vi må sørge for at eventuelle midler vi får bli rettferdig fordelt.

Beklager at alt dette kommer litt brått på, men jeg håper at vi skal få i hvert fall delvis uttelling her slik at dere "amatører" kan få dekket deres utgifter og vi kan oppdage enda flere nye arter og utbredelsemønstre til neste år!

Kjetil
Antall arter i Norge: 624!

Siste: Bjarte Aadland slo til med ett overraskende funn av Robertus ungulatus (Theriididae) på Rognabekken myrområde på Stord i november 2012.

Vårt mål: 650 arter! (26 to go!)

Offline Annie

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 998
Re: Søknad til Artsprosjektet
« Reply #7 on: May 31, 2012, 06:56:21 PM »
Dette var en kjempeflott søknad Kjetil og jeg er enig i dine utregninger mht dekning av ulike utgifter på reiser etc. Tusen takk for en godt utarbeidet søknad :)

Klem
Annie :)
"One Act Of Kindness Can Change The World."