Author Topic: En jobb som må gjøres!  (Read 3622 times)

Offline Magne Farlund

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5578
 • Bosted: Bø, Telemark.
  • Mine edderkopper
En jobb som må gjøres!
« on: May 18, 2012, 05:29:16 PM »
Det har vært skrevet og sagt mye om nettstedet Artsobservasjoner, og mange har sine meninger om funksjonaliteten, men den diskusjonen skal vi ikke ta her. Derimot ønsker jeg å si noen ord om hvorfor det er så viktig at våre funn registreres på Artsobservasjoner. Jeg, og sikkert flere med meg, tenker at vi gjør en god jobb med å samle inn småkryp og få dem identifisert og publisert på Edderkoppkrokens forum. Og selvsagt gjør vi en god jobb. Det er imponerende hvor mange arter og artslister som har blitt publisert på forumet. Forumet har blitt en artsdatabank i seg selv. Men stopper det der faller en viktig del av registreringsjobben bort - kanskje den aller viktigste - om vi ser litt fremover i tid.

God arealplanlegging ute i kommunenorge blir ikke bedre enn det faktagrunnlag som til enhver tid er tilgjengelig for lokalpolitikerne. Og Artsobservasjoner er en kilde til data om livsmangfoldet i naturen vår, og om sårbarheten for mange arter. Hvor viktig kilden er når beslutninger om arealvern eller endret arealbruk skal fattes, avgjøres av hvor flinke hver og en av oss er til å rapportere inn våre funn. Og ikke minst at vi kommer à jour med tidligere artslister fra studenter, forskere eller ymse artskartleggingsarbeider. Mye av dette materialet skriver seg fra tiden før Artsobservasjoner og dataalderen, og det er viktig at så mye som mulig av disse registreringene spas fram og legges inn i Artsdatabanken.

Dette med å spore opp og legge inn eldre materiale vil være en tidkrevende jobb. Jeg ymtet frempå til Annie om hun kunne tenke seg å utføre slikt arbeid mot vederlag, og positiv som hun er sa hun ja øyeblikkelig. Så luftet jeg ideen overfor Kjetil, som også var positiv til dette. Og han antydet at det kunne være mulig å få budsjettmidler til den viktige jobben, men at det ikke var mulig å finansiere dette i inneværende budsjett. Så la oss håpe det kan ordnes ved neste korsvei. For jobben bør (les: må) gjøres for at alt tidligere utført arbeid skal kunne komme naturforvaltningen til gode. Kjetil har nok en rimelig god oversikt over hva som finnes av artslister der ute, både fra studentoppgaver og ulike prosjekt. Men det er viktig at alle som sitter på eller vet om artslister som ikke er innrapportert, bidrar til å få dette gjort.

Magne.


Når du går tom for nye biotoptyper å lete i så start på nytt - med andre metoder.

Offline Annie

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 998
Re: En jobb som må gjøres!
« Reply #1 on: May 18, 2012, 07:57:03 PM »
Godt innlegg dette Magne, og et veldig viktig sådann. Veldig viktig å få flest mulig funn registrert på artsdatabanken, ikke minst for fremtiden av det biologiske mangfoldet. Opplysning og data er meget viktig og Artsobservasjoner er jo en database hvor alle (også politikere som vi vet er viktig i denne sammanheng) har tilgang til.

Jeg tar gjerne denne jobben, en stor og positiv utfordring, og det blir sikkert dager hvor jeg kommer til å rive meg i håret, men sta som jeg er, så får jeg det til..håper jeg (vet jeg) :D

Mvh
Annie
"One Act Of Kindness Can Change The World."

Offline Magne Farlund

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5578
 • Bosted: Bø, Telemark.
  • Mine edderkopper
Re: En jobb som må gjøres!
« Reply #2 on: May 18, 2012, 08:16:41 PM »
@Annie

Er sikker på at du vil utføre jobben på en god måte. Og med tidligere funn innplottet får vi muligheten til å kartlegge tidligere kartlagte områder for å få referanse og evt. kunne se utviklingstrender for de enkelte artene. Mulig det finnes et verktøy på Artsobs som gjør det mulig å sammenligne f.eks. funn fra perioden 1950-1980 med perioden 1980-2010. Finnes det ikke hadde det vært kjekt å hatt et slikt verktøy. Det å kunne lese slike langtidstrender er veldig viktig for forvaltningen for å kunne gripe inn med tiltak der det trengs.

Magne. 


Når du går tom for nye biotoptyper å lete i så start på nytt - med andre metoder.

Offline Magne Farlund

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5578
 • Bosted: Bø, Telemark.
  • Mine edderkopper
Re: En jobb som må gjøres!
« Reply #3 on: May 28, 2012, 04:49:28 PM »
Jeg henger på noen flere tanker her, med fokus på forvaltning og langsiktighet. Det handler om å etablere referanseområder for å kunne si noe holdbart om utviklingen i edderkoppbestandene. Jeg tenker vi burde opprette et antall slike områder på strategisk utvalgte biotoper som ikke er større enn at kartleggingen blir (full-) god. Så kan man gå inn i samme område etter 5 eller 10 år og foreta ny kartlegging. Det vil gi politikerne - og oss -bedre og mer anvendelig kunnskap enn når vi kun samler mer og mindre tilfeldig her og der.

Magne.


Når du går tom for nye biotoptyper å lete i så start på nytt - med andre metoder.