Author Topic: Om kopibeskyttet materiale og åndsverk  (Read 25339 times)

Offline Glenn H. Morka

  • Artskoordinator
  • **
  • Posts: 7282
  • Gjerstad, Aust-Agder.
    • Edderkoppkroken
Om kopibeskyttet materiale og åndsverk
« on: January 12, 2012, 06:27:33 PM »

ALLE egenproduserte fotos og tegninger på nett, (gjelder også dette forumet, og Spimi) er for åndsverk å regne, og kommer innunder Åndsverksloven. De er med andre ord, ALLTID copyright på, selv om dette ikke er opplyst med copyright-tegn eller annen opplysning.

I åndsverkslovens paragraf § 3, står det følgende i første avsnitt:

Opphavsmannen har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier, så vel på eksemplar av åndsverket som når det gjøres tilgjengelig for almenheten.

Dvs. si at det er hyggelig å bli kreditert for bilder/fotos/tekst når de offentliggjøres, selv for medlemmer her inne på forumet (nettetikette). I kompendier, syndes det endel mot denne loven. Spesielt ille blir dette hvis kompendiumene blir offentliggjort. Man må regne med at kompendiene blir kopiert og videredistribuert, og på den måten bli "offentliggjort". (§ 2) Da blir kildehenvisningene enda viktigere.


I åndsverkslovens paragraf § 4 står det bla følgende:

Opphavsmannen kan ikke sette seg imot at andre benytter hans åndsverk på en slik måte at nye og selvstendige verk oppstår. Opphavsretten til det nye og selvstendige verk er ikke avhengig av opphavsretten til det verk som er benyttet.

Her ser vi at vi kan sjonglere litt.
Hvis vi tegner over/etter en illustrasjon fra Spimi eller ei bok, og føyer til/trekker fra noen ekstra streker ol -regnes dette for å gå innunder paragraf  §4. legger vi i tillegg til piler og skrift, har vi forandret åndsverket tilstrekkelig. (Her blir det brukt litt skjønn)

Direkte bruk av både Spimis tegninger, eller fra andre nettsider i innlegg på forumet her, er dessverre lovstridig, så sant man ikke har fått spesiell tillatelse til det, eller at rettighetene til åndsverkene er utgått pga sin alder. (50 år)
Lag heller link inn til disse nyere kopibeskyttede bilder/illustrasjoner. Trenges illustrasjonen i innlegget, så tegn heller over, eller fritt etter. Dette bør bemerkes med en note under bildet/tegning.


Det står i paragraf § 5, under denne loven:
Den som ved å sammenstille flere åndsverk eller deler av åndsverk skaper et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk samleverk, har opphavsrett til samleverket, men denne rett gjør ingen innskrenkning i opphavsretten til de enkelte verk som samleverket består av.

Dvs at i feks et kompendium, vil alle bidragsyterne fortsatt ha råderett over sine verk, -og derfor er det rett og rimelig at disse også krediteres ved navn.


Når det gjelder bruk av "gamle" tegninger eller fotografier, les paragraf § 43a.
Denne loven forteller at tegninger/fotos av en viss alder kan brukes her inne uten skrupler..


Dette var litt om denne loven. Oppfordrer alle her inne til å gå igjennom Åndsverksloven, slik at vi alle er inneforstått med den. :)Note:
Vi tillater bruk av tidligere publiserte bilder/tegninger på dette edderkoppforumet (produsert av forummedlemmer) i nye publikasjoner på vårt forum, når hensikten er at de feks skal brukes som sammenligningsgrunnlag ol.-Glenn.
« Last Edit: January 12, 2012, 06:44:11 PM by Glenn H. Morka »
"Sykemeldt"