Author Topic: Dicymbium tibiale og D. nigrum.  (Read 6909 times)

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Dicymbium tibiale og D. nigrum.
« on: November 24, 2011, 11:40:12 PM »
Hva skiller hunnene til Dicymbium tibiale og Dicymbiun nigrum? Har prøvd å finne litt ut av dette, men det er kun en foreløpig rapport, må nok undersøke flere, spesielt D. nigrum.
Har lagt vulvaene av begge artene i sammen på objektglasset for å sammenligne.

Om disse kjennetegnene holder mål vil vise seg. Min erfaring er at sammenstilling av flere kjennetegn kan være nyttig for artsbestemmelse.

Å komme med slike påstander om artskjennetegn gjør jeg med en viss nervøsitet for det er begrenset materiale jeg har og begrenset kunnskap, ha dette i bakhodet ved studering av det jeg har skrevet.

-Harald
« Last Edit: April 01, 2014, 11:46:20 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Dicymbium tibiale og D. nigrum, hunner. En foreløpig rapport.
« Reply #1 on: November 24, 2011, 11:42:02 PM »
Størrelse:
Totallengde
Roberts oppgir de til 1,8-2,5 hos D, nigrum. Dette stemmer bra med det jeg også har funnet (Foreløpig er lengden bare målt på 2 eksemplar) 2,15 og 2,5 mm

Hos D. tibiale oppgir han målene 2,1-2,6  noe som også stemmer bra med de åtte eksemplarene jeg har målt, de spenner fra 2,2-2,7 mm
Men her er overlappinger så noe sikker artsbestemmelse ut fra disse er ikke en sikker metode, men kan være veiledende.

Lengde på forkropp  er det noe forskjeller, men også her overlapping.
D. nigrum 0,98-1,0
D. tibiale  1,0-1,12 med gjennomsnitt på 1,1 av de åtte jeg har målt.

Bredde på forkropp
D. nigrum  0,75-0,96 (Mål fra kun to eks.)
D. tibiale   0,79-0,94 med et snitt på 0,86.

Lengde epigynspalte utvendig
Roberts oppgir disse hos
D. nigrum  0,08.0,11.  Hos 5 eks jeg har undersøkt varierer lengden fra 0,09.-0,11
D tibiale 0,12-0,18. Hos 8 eksemplarer jeg har undersøkt varierer lengdene fra  0,12-0,15.
Så dette stemmer godt med mine mål og kan nok være et kjennetegn, da med litt forsiktighet på målene rundt 0,11 og 0,12.

Har også prøvd å måle lengden både epigynspaltens høyde på vulva i forhold til overkant av spermatec. Som regel  utgir lengen på epigynspalten hos D. tibiale 2/3 av lengdestrekket bunn epigynspalte og topp spermatecea, mens det hos D. nigrum er ½.
Men her finnes også variasjoner, så dette er ikke et sikkert kjennetegn men kun en indikator.

Epigyn og vulva.

Hvis en klarner epigynet eller studerer vulvaen vil en se at det dannes to parallelle sirkler i disse hos begge arter, og på disse er det tydelig størrelseforskjeller på de to artene. D tibiale har store mens D. nigrum har små. Dette har Wiehle beskrevet med tegninger i sin bok, se også forklaring på mine tegninger. Problemet er at dette ikke er målbart og det dermed ikke er så lett å forholde seg til uten sammenligning og uten erfaring med artene.

Å tolke tegninger av vulva mellom to arter uten forklaringer kan av og til være vanskelig. Hva er kjennetegn som skiller artene og hva er naturlige variasjoner innen samme art,. se for eksempel tegningene av vulva sett dorsalt som jeg har tegnet. Spermatecaene er tydelig forskjellige men dette er bare variasjoner innen samme art jeg har ikke kunnet finne noe som skiller disse på de to artene.

Kjennetegn som jeg har funnet  og som er forskjellige på de 13 undersøkte D. tibiale og 5 undersøkte D. nigrum er følgende:
Epigyn

* Epigynspalte lengre hos D. tibiale i forhold til D. nigrum
* Formen på leppene er pyramideformet hos D. tibiale mens de er mer parallelle hos D. nigrum, se foto og tegninger. Men antydning til avsmalning kan også finnes hos  D. nigrum

Vulva
·   Et kjennetegn som går igjen er at leppene hos D. tibiale og området de innrammer er grå, sett fra innsiden, dett er ikke så utpreget hos D. nigrum.
·   Leppene er tydelig pyramide formet hos D. tibiale.
·   Nederst ved siden av epigynspalten skjærer en mørk strek innover, denne forskjellen så jeg i etterkant at også var tilstede på Wiehle sine tegninger. Dette er vel et av de kjennetegnene jeg synes er enklest å forholde meg til, men det krever litt forstørring, gjerne 100X og kan ikke alltid sees på foto da fokuset må være rett i forhold til denne detaljen.

·   I det hele kan det være vanskelig å skille disse to arten ut fra foto av vulvaen  da de rette detaljene ikke alltid kommer frem, derfor tror jeg det kan være bedre å sammenline disse opp mot tegninger som fanger bedre opp alle detaljer uavhengig av dybdeskarphet.
« Last Edit: November 25, 2011, 12:14:58 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Dicymbium tibiale og D. nigrum, hunner. En foreløpig rapport.
« Reply #2 on: November 24, 2011, 11:49:01 PM »
-

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Dicymbium tibiale og D. nigrum, hunner. En foreløpig rapport.
« Reply #3 on: November 24, 2011, 11:49:54 PM »
-

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Dicymbium tibiale og D. nigrum, hunner. En foreløpig rapport.
« Reply #4 on: November 24, 2011, 11:50:42 PM »
En lite kommentar til disse tegningene. Ved et vist fokus kan kan området rundt epigynspalten hos D. tibiale ligne på D. nigrum. Glenn har et foto av D, tibiale som ligner tegningen min av D. nigrum. Derfor er det så viktig å undersøke flere fokusdybder for å få rett inntrykk. Den mørke streken som skjærer inn viser  godt ved rett fokus.
« Last Edit: November 26, 2011, 08:03:43 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Dicymbium tibiale og D. nigrum, hunner. En foreløpig rapport.
« Reply #5 on: November 25, 2011, 12:12:08 AM »
-
Her er andre tegninger jeg har tatt fra SPIMI.

For å komme frem til rett art forslår jeg denne sjekklista:

1. Form på epigynlepper
2. Lengde på utvendig epigynspalte.
3. Bredde på forkropp
4. Sjekke om den mørke streken skjærer inn på vulvaen. Vulva klarnet i melkesyre.


Lykke til...

-Harald
« Last Edit: November 25, 2011, 02:32:00 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Dicymbium tibiale og D. nigrum, hunner. En foreløpig rapport.
« Reply #6 on: February 10, 2013, 09:37:55 PM »
-

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Dicymbium tibiale og D. nigrum, hunner. En foreløpig rapport.
« Reply #7 on: February 10, 2013, 09:43:31 PM »
-

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Dicymbium tibiale og D. nigrum, hunner. En foreløpig rapport.
« Reply #8 on: April 24, 2013, 02:51:46 PM »
-

Offline Magne Farlund

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5580
 • Bosted: Bø, Telemark.
  • Mine edderkopper
Re: Dicymbium tibiale og D. nigrum, hunner. En foreløpig rapport.
« Reply #9 on: April 24, 2013, 05:15:58 PM »
@Harald

Dette var/er en utfordring. Når jeg ser bildecollagene blir jeg faktisk i tvil om identifiseringen som er foretatt stemmer på alle?
Et forhold jeg trodde kunne skille mellom de to artene er avstanden mellom spermduktene. Disse går nesten helt sammen hos D. nigrum men har en tydelig avstand hos D. tibiale. (Antar at avstanden blir større også hos D. nigrum dersom man benytter dekkglass under fotograferingen). Bildene er av D. nigrum.

Magne.
« Last Edit: April 24, 2013, 05:24:43 PM by Magne Farlund »


Når du går tom for nye biotoptyper å lete i så start på nytt - med andre metoder.

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Dicymbium tibiale og D. nigrum, hunner. En foreløpig rapport.
« Reply #10 on: April 24, 2013, 07:46:46 PM »
-Magne

Du har rett i at disse to er en utfordring å skille og det vil de nok fortsatt være.
Når du har dem fremfor deg i stereolupe synes jeg det er rimelig greit, men å bestemme dem ut fra foto her på forumet er ikke alltid lett.

Har i perioder studert mye på disse. Har lagt mange vulvaer av D. nigrum  D. tibale ved siden av hverandre under dekglass og studert dem nøye for å finne forskjeller. Jeg har aldri merket meg med det kjennetegnet du nevner (Tror jeg har sjekket dette kjennetegnet også) så jeg tror ikke dette kan skille disse to artene, se for eksempel tegningen jeg har gjort av vulva ventralt. De forskjellene jeg har funnet har jeg nevnt tidligere i denne artikkelen.

Problemet er at epigynet til D. tibiale kan variere i utforming, noen er tydelig pyramideformet mens andre har mere paralelle sider. Som regel er høyden på spalten hos D. nigrum tilnærmet lik bredden på midten (Utsiden av leppene) men det kan også finnes avik her mens høyden i dette forholdet er større hos D. tibiale . Har tatt mange mål og sammenligninger etterhvert og har vel ikke helt kommet i mål enda.

.Harald
« Last Edit: April 24, 2013, 07:51:09 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Dicymbium tibiale og D. nigrum.
« Reply #11 on: April 01, 2014, 11:49:37 PM »
-

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Dicymbium tibiale og D. nigrum.
« Reply #12 on: April 02, 2014, 11:55:06 PM »
-

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Dicymbium tibiale og D. nigrum.
« Reply #13 on: April 03, 2014, 12:03:49 AM »

Vi skiller hannen til disse to artene greit på formen på Tibia I. Her viser jeg en av forskjellene, dette nevnes også hos Robert. Det r nok ikke det kjennetegnet en vil bruke for å skille disse to artene, men for min egen del syntes jeg det var interessant og finne forskjellene.
..Harald

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Dicymbium tibiale og D. nigrum.
« Reply #14 on: April 05, 2014, 01:06:31 AM »

Da har jeg tegnet beinpar I. hos Dicymbium artene.