Author Topic: Edderkoppterminologi - ordliste og ordforklaringer  (Read 5904 times)

Offline Kjetil Åkra

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 4438
Edderkoppterminologi - ordliste og ordforklaringer
« on: June 09, 2011, 12:14:05 PM »
Her er en ordliste jeg har laget til boka. Men jeg har sikkert oversett enkelte ord og uttrykk som noen vil ha med, her er derfor sjansen til å få med flere. Tar også gjerne imot forlsag til endringer dersom noen av forklaringene er uklare.

----------------------------------------------------------------

Abdomen
Bakkropp, også kallt opistomsoma. Den bakre halvdelen av en edderkopps kropp. Mangler som regel hardt ytre skjelett, men er hos noen grupper av og til forsynt med et hardt skjold (et såkalt scutum).

Analtuberkel
En liten utvekst plassert like over spinnvortene på bakkroppen hvor analåpningen er plassert

Anteriore lateraløyne (ALE)
De ytre øyene i den fremre (anteriore) øyerekka. Engelsk: Anterior lateral eyes, forkortet ALE (vi bruker denne forkortelsen i boka).

Anteriore midtøyne (AME)
De midtre øynene (to stk.) i den anteriore øyerekka. Engelsk: Anterior median eyes, forkortet AME (vi bruker denne forkortelsen i boka).

Anterior øyerekke
Den fremste øyerekken, normalt dannet av fire øyne hos våre åtteøyede arter.

Apofyse
En utvekst dannet av det ytre skjelettet på en av edderkoppens mange skleritter (kitiniserte ytre skjellettdeler), oftest brukt på utvekster på hannens pedipalp.

Araneofag
Som spiser edderkopper.

Autospasi
Det å kaste et lem i forsvarsøyemed; brukes bl..a av lycosider som kan kaste ett eller felre bein om na griper tak i dem.

Bakkropp
Den bakerste delen av eddekroppenes todelte kropp, også kallt prosoma eller opistosoma.

Befruktningskanaler
Ganger eller kanaler som leder fra spermatechene til ovariene. Sperm føres fra spermlagringsorganene (spermatechene) til ovariene hvor altså hvor befruktningen skjer.  Se også vulva.

Bladmerke
Eller folium; et bladformet merke eller tegning på ryggsidne av noen edderkoppers bakkropp.

Boklunger
Respirasjonsorganer plasser i bakkroppens underside; alle våre arter har ett par boklunger.

Boklungerdeksler
Også kalt branchialoperkler; som oftest bleke og hårløse felter på undersiden av bakkroppens fremre del som dekker boklungene; av og til forsynt med riller eller små hår.

Brystregionen
Den bakre delen av ryggskjoldet, deles fra hoderegionen av cervixgropen.

Bulbus
Samlenavn på den komplekse delen av hannens palp som ligger under den uthulede delen av cymbiet; kalles også palpeorgan.

Calamistrum
En kamlignende rekke eller to rekker av tettsittende hår eller setae på metatarsus IV hos cribellate edderkopper; brukes til å kjemme silken fra spinnvortene.

Carapax
Ryggskjoldet som dekker hele oversiden av edderkoppenes forkropp eller prosoma.

Cervixgrop
En U-formet grop på ryggskjoldet som skiller hoderegionen fra brystregionen.

Cephalothorax
Forkroppen til edderkoppen, også kjent som prosoma, hvor man finner øynene, munndelene og hvor alle beina og pedipalpene er festet. Deles inn i to regioner, hoderegionen og brystregionen.

Chelat
Betegnelse som brukes på chelicerer eller kjever hvor giftkloen møter en tannlignende utvekst, nesten som kloen hos krepsdyr.

Chelicerer
Kjever, er plassert helt foran og på undersiden av ryggskjoldet. består av en stor sylindrisk del og en giftklo i enden, samt et veldig variabelt antall tenner og av og til diverse apofyser.

Chelicergrop
En smal grop eller fure på enden av chlicerene hvor giftkloen felles inn, som oftest forsynt med tenner på begge sider av selve furen.

Cherlicerkjøl el. chelicerlaminae
En kant eller kjøl på siden av hver chelicera.

Chelicertenner
Tannlignende utvekster på hver side av chelicergropen.

Chilum
En liten skleritt ved basen av hver chelicer, like under clypeus.

Clypeus
Delen av ryggskjoldet mellom øynene og den fremre kanten på ryggskjoldet.

Colulus
Kort vedheng foran spinnvortene, sannsyligvis en modifikasjon av cribellumet.

Coxa
Det innerste leddet eller segmentet på eddekroppbeina.

Cribellat (cribellat edderkopp)
Edderkopp som har cribellum.

Cribellum
En spesiell spinnvorte som består av en eller to plater foran de vanlige spinnvortene. Kun noen grupper har denne og kalles cribellate edderkopper.

Cymbium
Ryggdelen av den voksne edderkopphannens tarsalledd på pedipalpen. Er som oftest uthulet og bærer palpeorganet eller bulbusen på undersiden.

Ecribellat
Edderkopp som mangler cribellum og calamistrum.

Embolus
Del av palpeorganet eller bulbus, som regel den delen som føres inn i hunnens epigyn, ofte spiss og sklerotisert; bærer utførselsgangen til selve spermkanalen.

Enditt
Annet navn på det innerste leddet på pedipalpen, kalles også maxilla eller gnathocoxa.

Entelegyn
Samlebetegnelse på edderkopper som har epigyn, med separate utførselsganger for sperm transport under parring (mot spermatechene) og for selve befruktningen (mot de innvendige kjønnsorganene). Se også Haplogyn.

Epiandriet
En utydelig struktur på undersiden av edderkophannens bakkropp, like bak selve epigastralfuren.

Epigastralfure
En fure eller smal åpning på tvers av bakkroppens underside hvor boklungene og utførselsgangene fra de innvendige kjønnsorganenmunner ut.

Epigyn
En kitinisert plate på bakkroppens underside hos voksne entelegyne edderkopphunner hvor kjønnsåpningene er lokalisert. Antar artspsifikke former. Sekundært redusert hos noen grupper.

Femur
Lårleddet på edderkoppens bein og pedipalper.

Folium
På norsk kalt bladmerket, et bladformet merke eller tegning på ryggsiden av bakkroppen.

Forkropp
Den fremste delen av edderkoppenes todelte kropp; kalles også prosoma.

Fovea
En grop eller søkk på ryggskjoldets dorsalside, ofte redusert til en tynn mørk stripe; korresponderer til en innvendig kjøl som fungererer som muskelfeste.

Genitalåpning
Hos hunner åpningen fra ovariene til epigastralfuren, hos hanner åpningen fra gondadene i epigastralfuren.

Gangbein
De åtte beina som edderkoppen går med.

Giftklo
En avsmalende, ofte ganske lang, spiss artikulerende del på den distale delen av chelicerene. Står i forbindelse med giftkjertler i chelicerene eller i forkroppen.

Gnathocoxa
Annet navn på sideleppene, også kalt maxillae eller enditter.

Hematodocha
En membranøs, ballongaktig oppblåsbar del av palpeorganet hos hannlige edderkopper. Det finnes to slike haematodochae i palpeorganet, en distal og en basal del.

Haplogyn
Edderkopp som mangler epigyne og kun har innvendige kjønnsorganer.

Innganskanaler
Kanaler eller ganger som leder inn fra kjønnsåpningen til spermatechene, se også vulva.

Kjønnsåpning
Hos hunnedderkopper ett par åpninger i epigynet som leder via inngangskanaler til spermatechene. Under parring føres deler av hannens palpeorgan inn i kjønnspåpningene og sperm sprøytes inn.

Klør
Se tarsalklør.

Kutikula
Et hardt organisk materiale som danner det ytre skjellet hos bl.a leddyr.

Labium
Underleppe, plassert mellom sideleppene og foran bukskjoldet.

Labrum
Overleppe, skjult av chelicerene.

Lårledd
Femurleddet på edderkoppens gangbein og pedipalper.

Maxilla
Basisleddet av pedipalpene; hos edderkopper utformet som bitende munndeler; også kallt enditter eller gnathocoxa.

Medianapofyse
En utvekst på hannens bulbus eller palpeorgan, vanligvis med en membranøs del.

Metatarsus
Det nest ytterste leddet på edderkoppens gangbein.

Opisthosoma
Edderkoppens bakkropp; kalles også abdomen

Ostia
Åpninger i hjertemuskulaturen hos edderkopper

Palea
Den ytterste delen av tegulum; som oftest delvis membranøs

Palp
Andre ekstremitet på forkroppen hos edderkopper like foran beinpar I og etter chelicerene; består av følgende ledd: maxilla, trochanter, femur, patella, tibia og tarsus (mangler altså metatarsus sammenlignet med gangbeina). Kalles også pedipalp; modifisert til spermoverføringsorgan hos voksne hann-edderkopper.

Paracymbium
Utvekst ved basis av cymbiet hos enkelte grupper av edderkopper; viktig for artsidentifisering hos mange linyphiider.

Patella
Kneleddet på gangbein og palper

Paturon
Basalledd på chelicerene; lite brukt term og denne delen kan være vanskelig å se.

Pedicel
Den tynne ”stilken” som forbinder for- og bakkropp hos edderkopper.

Pedipalp
Se palp.

Petiolus
Annet navn på pedicel.

Pigg
Spiss, stiv struktur på kropp og ekstremiteter hos edderkopper, ofte artikulert ved basis, d.v.s at piggen er bevegelig. Tilsvarer det engelske begrepet ”spine”

Pluridentat
Som har flere tenner (på chelicerene).

Posteriore sideøyne (PLE)
De ytre øynene i den bakre øyerekka. Engelsk: posterior lateral eyes, forkortet PLE (vi bruker denne forkortelsen i boka).

Posteriore midtøyne (PME)
De midterste øynene i den bakre øyerekka. Engelsk: Posterior medan eyes, forkortet PME (vi bruker denne forkortelsen i boka).

Prokurv
En beskrivelse av en reke hvor de ytterste delen ligger foran de midterste (brukes på øyerekker sett ovenfra).

Prosoma
Det fremste kroppssegemntet hos edderkopper; kalles gjerne forkropp på norsk.

Receptaculum
Lite brukt ord; samme som spermatceha eller spermlagringsorganer i edderkopphunnens vulva.

Rekurv
En beskrivelse av en reke hvor de ytterste delen ligger bak de midterste (brukes på øyerekker sett ovenfra).

Retrolateral tibialapofyse (RTA)
En sidestilt apofyse eller utvekst på tibialleddet på pedipalpen hos voksne edderkopphanner i enkelte grupper av edderkopper. Er plassert på yttersiden av tibialleddet og formen er artsspesifikk. Se også tibialapofyse.

Ryggskjold
Det store sklerotiserte delen som dekker hele oversiden av edderkoppenes forkropp eller prosoma. Også kallt carapax.

Skleritt
En enkel sklerotisert del av det ytre skjelettet hos edderkopper (og andre leddyr).

Sklerotisert
Vev som består av tykk, hardt ytre skjelettsubstans.

Scapus
En lang, ofte tungeformet del av hunedderkoppenes epigyn.

Scopula
En tett ”kost” av setae på enten chelicerene, maxillaene eller på undersiden av tarsusleddet på gangbeina (sistnevnte kun hos noen grupper av edderkopper). Øker gripeevnen til nevnte kroppsdeler.

Scutum
En sklerotisert del av bakkroppen hos enkelte grupper av edderkopper (ofte kun hos hanner). Også kallt ryggskjold.

Seta
Hårlignende, avsmalende og fleksibel struktur på edderkoppenes kropp og ekstremiteter. Kalles ofte ”hår” på norsk.

Spermkanal
En kanal eller rør i tegulumet i palpeorganet hos voksne edderkopphanner; brukes til å lagre spermceller midlertidig; står i forbindelse med embolusen.

Spermatechae
Blærelignende strukturer i hunnens vulva som brukes til å lagre spermceller fra hannen; er omkranset av kjertelceller.

Spigotter
Små dyselignende strukturer på spinnvortene hvor silketrådene kommer ut.

Spinnvorter
Ekstremiteter eller vedheng på bakkroppen; som oftest tre par hos våre edderkopper. Det ytterste leddet av spinnvortene har en mengde spigotter hvor sliken kommer ut fra. Noen grupper av edderkopper har et ekstra modifisert fremre par av spinnvorter som kalles cribellum.

Spirakel
En pusteåpning på undersiden av bakkroppen hos noen edderkopper; står i forbindelse med trakéer.

Stabilimentum
Et bånd av tettvevd silke i netett hos enkelte edderkopper.

Sternum
Buksjoldet, et mer eller mindre rund eller avlang sklerotisert plate på undersiden av forkroppen som ligger mellom underleppa (labium) og foran pedicelet. Gangbeina er plassert mellom sternum og ryggskjoldet (carapax).

Striae
Små forsenkninger i ryggskjoldet som stråler ut fra foveaen.

Stridulasjonsorgan
Lydorgan hos edderkopper som består av tapper, pigger, hår eller utvekster på en kroppsdel som gnis mot riller eller utvekster på en annen kroppsdel og produserer lyd. Som oftest består stridulasjonorganet av stive hår/setae på coxa IV og riller på boklungedekslene hos våre arter som har slike organer.

Tapetum
Et lysreflekterende lag i de sekundære øynene (ALE, PME og PLE); øyne med tapetae vil virke bleke på farge. Dette laget blir sannsynligvis brukt for nattsyn og er viktig i edderkoppenes systematikk.

Tarsalklør
Også bare kallt klør. Ett par eller tre klør plassert ytterst på det ytterste leddet (tarsus) på edderkoppenes gangbein. Edderkopper med tre klør bygger som regel nett og den tredje kloa er mindre enn de to andre og brukes av edderkoppen til å holde seg fast i nettets silketråder. De to større klørne er som regel forsynt med en rad av fine tenner.

Tarsalorgan
Et sanseorgan plassert på tarsalleddet på gangbeina. Består som regel av en liten forsenking på kutikulaen, men ka være mer utviklet og fremtredende hos enkelte familier.

Tarsus
Det ytterste beinleddet på gangbeina.

Tegulum
Den delen av bulbus eller palpeorganet som inneholder spermkanalene og som ender i embolusen.

Terminalapofyse
Den ytterste skleritten som står i forbindelse med embolus via en distal haematodocha.

Tibia
Et av leddene på gangbeina, se gangbein.

Tibialapofyse
En apofyse eller utvekst på tibialleddet på pedipalpen hos voksne edderkopphanner i enkelte grupper av edderkopper. Har stor systematisk betydning og er artspesifikk med tanke på form og orientering. Kalles også retrolateral tibialapofyse (RTA) hos enkelte grupper.

Trakéer
Tynne, sklerotiserte, ofte forgreinede innvendige rør eller kanaler i bakkroppen hos en del edderkoppgrupper som står i forbindelse med ett spirakel. Brukes som et sekundært pusteorgan i tillegg til boklungene; gassutveksling skjer ved diffusjon.

Trichobothrium
Veldig tynt og ofte langt hår på ulike ledd på gangbeina og pedipalpene; er plassert i en grunn forsenking. Brukes som sanseorgan og detekterer luftstrømmer. Plassering og antall trichobothrier har en viktig systematisk betydning hos spesielt familien Linyphiidae.

Trochanter
Ledd på gangbein og pedipalper, se også gangbein.

Unidendat
Som har kun en tann (brukes på bl.a. chelicerer).

Vulva
Den innvendige delen av de hunnlige kjønnsorganene hos edderkopper. Består av bl.a. inngangskanaler, spermatecher og befruktningskanaler (i entelegyne edderkopper; haplogyne edderkopper har kun tilførselkanaler og spermatecher).
Antall arter i Norge: 624!

Siste: Bjarte Aadland slo til med ett overraskende funn av Robertus ungulatus (Theriididae) på Rognabekken myrområde på Stord i november 2012.

Vårt mål: 650 arter! (26 to go!)

Offline Glenn H. Morka

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 7282
 • Gjerstad, Aust-Agder.
  • Edderkoppkroken
Re: Edderkoppterminologi - ordliste og ordforklaringer
« Reply #1 on: June 09, 2011, 01:40:37 PM »
Helt nydelig!!
Fantastisk jobb, Kjetil!

Her er det bare å pugge ser jeg. :D

-Glenn
"Sykemeldt"Offline Kjetil Åkra

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 4438
Re: Edderkoppterminologi - ordliste og ordforklaringer
« Reply #2 on: June 09, 2011, 02:25:38 PM »
Takk, Glenn! men jeg tror det mangler noen ord og jeg må nok pløye igjennom boka for å sjekke om jeg har fått med meg alt. Jeg har jo laget meg noen norske ord og uttrykk etterhvert og det kan godt være jeg ikke har fått med meg alle. men det kommer nok!

Kjetil
Antall arter i Norge: 624!

Siste: Bjarte Aadland slo til med ett overraskende funn av Robertus ungulatus (Theriididae) på Rognabekken myrområde på Stord i november 2012.

Vårt mål: 650 arter! (26 to go!)

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5864
Re: Edderkoppterminologi - ordliste og ordforklaringer
« Reply #3 on: June 09, 2011, 02:37:53 PM »

-Kjempeflott

Godt å få noe på norsk som også jeg kan forstå.

-Harald