Author Topic: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?  (Read 60681 times)

Offline Arne Fjellberg

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 2765
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #45 on: August 05, 2011, 02:22:13 PM »
Magne: -  Fin oversikt som hviser hvor vi mangler navn! For E. serratosignata foreslår jeg "steppekuleedderkopp"

Arne
Arne Fjellberg

Offline Kjetil Åkra

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 4438
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #46 on: January 03, 2012, 11:31:46 AM »
Quote
I denne familien skjer stadig slekts- og navneendringer som kan forvirre selv den beste, noe som har medført at den godeste Åkra ved ett tilfelle har kommet opp med to navneforslag på samme art   Kan skyldes ekstremt stor iver i arbeidet.

Så sant, så sant!  ;D

Jeg skal prøve å få systematisert denne navnelisten så snart som mulig, men det er andre ting som også må på plass, bl.a. to artikler om edderkopper spm nå bare trenger finpuss før de er ferdige! Og så må jeg få ordnet den offisielle og korrekte lista med latinske navn til Artsdatabanken slik at både alle de 43 (eller hvor mange det nå enn er) artene fra 2007 - 2011 kommer med samt, forventede arter fra blålista slik at dere kan begynne å legge disse inn i Artsobs.

Kjetil
Antall arter i Norge: 624!

Siste: Bjarte Aadland slo til med ett overraskende funn av Robertus ungulatus (Theriididae) på Rognabekken myrområde på Stord i november 2012.

Vårt mål: 650 arter! (26 to go!)

Offline Lars J. Jonsson

 • Juniormedlem
 • **
 • Posts: 75
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #47 on: January 19, 2012, 12:40:32 PM »
För idéer om norska namn på de norske edderkopper så kan ni förhoppningsvis ha nytta av våra namnförslag på de svenska spindlarna, se [http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Svenska%20artprojektet/Spindlar-PREL-%20FASTSTALLDA-110401.pdf]. Där har ni också en lista på nästan alla i Sverige reproducerande arter. Det har kommit till ett par arter sen listan gjordes: kommer på Pholcus opilionoides som är etablerad i Ystads hamn, tillsammans med bl.a. Tegenaria agrestis och Parasteatoda tabulata.

Offline Kjetil Åkra

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 4438
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #48 on: January 19, 2012, 12:48:26 PM »
Tusen takk for det, Lars. Skal se igjennom lista fra Sverige!

Kjetil
Antall arter i Norge: 624!

Siste: Bjarte Aadland slo til med ett overraskende funn av Robertus ungulatus (Theriididae) på Rognabekken myrområde på Stord i november 2012.

Vårt mål: 650 arter! (26 to go!)

Offline Magne Farlund

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5579
 • Bosted: Bø, Telemark.
  • Mine edderkopper
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #49 on: January 26, 2012, 12:30:37 PM »
@Lars, Kjetil

Dette blir til stor hjelp, Lars. Takk!
Skal forsøke å få ferdig listene i løpet av våren og maile dem til deg med norske navneforslag på samtlige arter, Kjetil.

Magne.


Når du går tom for nye biotoptyper å lete i så start på nytt - med andre metoder.

Offline Magne Farlund

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5579
 • Bosted: Bø, Telemark.
  • Mine edderkopper
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #50 on: January 28, 2012, 02:15:34 AM »
Theridiosomatidae - OK
Theridiosoma gemmosum = Paraplyedderkopp

Thomisidae - OK
Ozyptila arctica = Fjellkrabbeedderkopp
O. rauda = Skrukkekrabbedderkopp, alternativt Rynkekrabbedderkopp? (Epigynet er skrukket)
Xysticus albidus = Bleikkrabbeedderkopp
X. bifasciatus = Kongekrabbeedderkopp
X. erraticus = Gresskrabbeedderkopp
X. lineatus = Stråkrabbeedderkopp
X. luctuosus = Skogkrabbeedderkopp
X. obscurus = Lappkrabbeedderkopp
X. sabulosus = Sandkrabbeedderkopp

Titanoecidae = OK

Uloboridae - OK
Uloborus plumipes = Drivhusedderkopp

Zoridae - OK
Zora armillata = Buskkattedderkopp
Z. silvestris = Skogkattedderkopp / Spraglet katteedderkopp

Zoropsidae
Zoropsis spinimana = _______________

Magne.

PS: Kjetil, skal vi endre Alopecosa-ene til -revedderkopp istedenfor -reveedderkopp? (Mener forøvrig det samme kan gjøres med ulvedderkopp, kattedderkopp og sekkedderkopp). Har en filolog i nabolaget så jeg kan sjekke hva som er korrekt.

Håper dere kan bidra til å fylle inn norske navneforslag på de relativt få, faktisk bare elleve dyr, som mangler (på sidene 3 og 4 i denne tråden). Har nå oppdatert listene slik at alle, også de nye artene, er med. Har dere andre forslag enn de som er oppført så kom med dem. Jeg skal gå løs på linyphiidene så det hadde vært greit å fullføre de øvrige familiene.
« Last Edit: March 22, 2012, 06:44:06 PM by Magne Farlund »


Når du går tom for nye biotoptyper å lete i så start på nytt - med andre metoder.

Offline Glenn H. Morka

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 7282
 • Gjerstad, Aust-Agder.
  • Edderkoppkroken
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #51 on: January 28, 2012, 01:54:30 PM »
Råbra jobbet, Magne!

Når det gjelder Zora, ble det tidligere enighet om å kalle denne slekten for Katteedderkopper.
Da har vi samme navn som danskene på denne.

-Glenn
"Sykemeldt"Offline Magne Farlund

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5579
 • Bosted: Bø, Telemark.
  • Mine edderkopper
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #52 on: January 28, 2012, 02:34:18 PM »
Råbra jobbet, Magne!

Når det gjelder Zora, ble det tidligere enighet om å kalle denne slekten for Katteedderkopper.
Da har vi samme navn som danskene på denne.

-Glenn

Ok, takk for påminnelsen. Det er bra slektsnavn. Så får vi se om det skal være kattedderkopp eller katteedderkopp.

Magne.
« Last Edit: January 28, 2012, 02:39:36 PM by Magne Farlund »


Når du går tom for nye biotoptyper å lete i så start på nytt - med andre metoder.

Offline Magne Farlund

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5579
 • Bosted: Bø, Telemark.
  • Mine edderkopper
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #53 on: January 29, 2012, 06:38:23 PM »
Angående skrivemåte (binde-e) er det valgfrihet på de fleste aktuelle, så da bruker vi det vi er vant med. Men ikke for sekkedderkopper. Den skal skrives uten binde-e.

Magne.


Når du går tom for nye biotoptyper å lete i så start på nytt - med andre metoder.

Offline Magne Farlund

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5579
 • Bosted: Bø, Telemark.
  • Mine edderkopper
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #54 on: January 29, 2012, 11:42:23 PM »
Jeg begynner nå å legge ut Linyphiidae. Her mangler vi navn på 150 arter, og jeg deler inn i bolker. Kopierer ned fra sjekklista og påfører Kjetils forslag, supplert med øvrige innkomne forslag. Her blir det viktig at vi passer på hverandre litt for å unngå at samme navn brukes flere ganger. Det kan være en utfordring å holde styr på så mange navn. Om noen har forslag til norske slektsnavn i slekter med flere arter, f.eks. Centromerus eller Ceratinella, er det fint (viktig at dette navnet da er slektstypisk).

Siden Linyphiidae deles i to underfamilier, Erigoninae (Dvergedderkopper) og Linyphiinae (Mattevevere), og disse gjerne brukes som endelser på navnene, er det greit å vite hvem som er hva. Ved å scrolle litt nedover her kommer du til "Slektsoversikt for underfamiliene". Under overskriftene "Dvergedderkoppslekter - Underfamilie Erigoninae" og "Matteveverslekter - Underfamilie Linyphiinae" finner du forhåpentligvis det du søker. Hvis ikke så vennligst gjør meg oppmerksom på evt. mangler.

Første bolk blir arter/slekter fra A til og med C.

Linyphiidae A-C

•Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872). = Klippedvergedderkopp
•Abiskoa abiskoensis (Holm, 1945). = Huldrevever
•Acartauchenius scurrilis (ny art), (O. P.-Cambridge, 1872). = ___________
•Agnyphantes expunctus (O. P.-Cambridge, 1875). = Punktmattevever?
Agyneta = konmattevevere (etter form på palpens overside)
•Agyneta cauta (O. P.-Cambridge, 1902). = Heikonedderkopp
•A. conigera (O. P.-Cambridge, 1863). = Haifinnekonedderkopp
•A. decora (O. P.-Cambridge, 1871). = Fjærkonedderkopp
•A. olivacea (Emerton, 1882). = Snutekonedderkopp
•A. ramosa (Jackson, 1912). = Skogkonedderkopp
•A. subtilis (O. P.-Cambridge, 1863). = Ravkonedderkopp
•A. suecica (Holm, 1950). = Albuekonedderkopp
•Allomengea scopigera (Grube, 1859). = Stor fuktmattever
•A. vidua (L. Koch, 1879). = Liten fuktmattevever
•Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851). = Vripalpmattevever / Vinkelpalpmattevever
•Aphileta misera (DD), (O. P.-Cambridge, 1882). = Myrgressdvergedderkopp
•Araeoncus crassiceps (Westring, 1861). = Skovldvergedderkopp? (navn avledet fra den skovlformede tibialapofysen)
A. humilis (Blackwall, 1841) = Rundhodedvergedderkopp
•Asthenargus paganus (Simon, 1884). = Storkrokdvergedderkopp
•Baryphyma trifrons (O. P.-Cambridge, 1863). = Strådvergedderkopp?
Bathyphantes = Våtmarksmattevevere
•Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871). = Stor våtmarksmattevever
•B. gracilis (Blackwall, 1841). = Vanlig våtmarksmattevever
•B. nigrinus (Westring, 1851). = Svart våtmarksmattevever
•B. parvulus (Westring, 1851). = Grå våtmarksmattevever
•B. setiger (F. O. P.-Cambridge, 1894). = ___________
•B. similis (Kulczyn’ski, 1894). = _____________
•Bolephthyphantes index (Thorell, 1856). = Snømattevever
Bolyphantes = Spisshodemattevevere
•Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833). = Spisspannemattevever
•B. luteolus (Blackwall, 1833). = Rundpannemattevever
•B. punctulatus (ny art), (Holm, 1939). = Lavpannemattevever
•Caviphantes saxetorum (EN), (Hull, 1916). = Elvebreddvergedderkopp
Centromerita = Penselmattevevere
•Centromerita bicolor (Blackwall, 1833). = Stor penselmattevever
•C. concinna (Thorell, 1875). = Liten penselmattevever
•Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873). = Vanlig skogmattevever
•C. brevivulvatus (Dahl, 1912). = ______________
•C. dilutus (O. P.-Cambridge, 1875). = Bleikmattevever / Liten skogmattevever
•C. incilium (L. Koch, 1881). = _____________
•C. pabulator (VU), (O. P.-Cambridge, 1875). = Gressmattevever
•C. prudens (O. P.-Cambridge, 1873). = _______________
•C. semiater (ny art), (L. Koch, 1879). = _______________
•C. sylvaticus (Blackwall, 1841). = Stor skogmattevever
•Ceratinella brevipes (Westring, 1851). = Liten skjolddvergedderkopp
•C. brevis (Wider, 1834). = Lundskjoldedderkopp
•C. scabrosa (O. P.-Cambridge, 1871). = Hasselskjoldedderkopp
•C. wideri (Thorell, 1871). = Nordlig skjoldedderkopp
•Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834). = Sagpalp(dverg)edderkopp
•Collinsia holmgreni (Thorell, 1871). = Tinddvergedderkopp
•C. inerrans (O. P.-Cambridge, 1885). = Åkerdvergedderkopp
•C. spetsbergensis (Thorell, 1871). = Høgfjellsdvergedderkopp /Arktisk dvergedderkopp /Thorells dvergedderkopp

Magne.
« Last Edit: June 28, 2012, 06:42:55 PM by Magne Farlund »


Når du går tom for nye biotoptyper å lete i så start på nytt - med andre metoder.

Offline Glenn H. Morka

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 7282
 • Gjerstad, Aust-Agder.
  • Edderkoppkroken
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #55 on: January 29, 2012, 11:56:14 PM »
Jeg foreslår "Stor penselmattevever" og "Liten penselmattevever" på henholdsvis Centromerita bicolor og C. concinna.

Navneforslaget er basert på hannenes hårpensler på palpetibiaene.


-Glenn.
"Sykemeldt"Offline Glenn H. Morka

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 7282
 • Gjerstad, Aust-Agder.
  • Edderkoppkroken
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #56 on: January 30, 2012, 12:03:16 AM »
Anguliphantes angulipalpis, kan kanskje kalles "Vripalpmattevever"? Den har veldig innovervinkel på palpene.
"Sykemeldt"Offline Glenn H. Morka

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 7282
 • Gjerstad, Aust-Agder.
  • Edderkoppkroken
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #57 on: January 30, 2012, 12:06:47 AM »
Baryphyma trifrons = Strådvergedderkopp?
Vi får den stort sett bare ved håving litt oppi gresset, og ikke nede på bakken.
"Sykemeldt"Offline Magne Farlund

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5579
 • Bosted: Bø, Telemark.
  • Mine edderkopper
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #58 on: January 30, 2012, 12:10:31 AM »
@Glenn

Her hagler det inn forslag - supert! Kan ikke du bare redigere dem inn selv, Glenn?

Magne.


Når du går tom for nye biotoptyper å lete i så start på nytt - med andre metoder.

Offline Glenn H. Morka

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 7282
 • Gjerstad, Aust-Agder.
  • Edderkoppkroken
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #59 on: January 30, 2012, 12:16:44 AM »
Collinsia holmgreni = "Tinddvergedderkopp"?

Denne har jeg funnet i store mengder av helt oppunder isbreer og snøskavler oppå fjelltinder i nord.
Syntes det navnet passet på denne steintøffe og hardføre arten.

Jeg kan godt redigere inn forslagene veit du. :)


-Glenn
"Sykemeldt"