Author Topic: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?  (Read 60567 times)

Offline Kjetil Åkra

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 4438
Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« on: April 13, 2010, 12:55:19 PM »
Hei alle sammen.

Vi har egentlig en kjempejobb å gjøre. Vel, egentlig er det jeg som har den jobben å gjøre og jeg har forsåvidt gjort den, men jeg vil gjerne ha med dere andre på dette.

Det gjelder offisielle norske navn på edderkopper. Jeg har hatt en liste jeg har utarbeidet klar lenge, men det har liksom manglet litt før jeg har turt  å puiblisere forslaget i Insekt-Nytt. Nå som det er flere edderkoppinteresserte å dele den med, synes jeg at dere bør få komme med deres innspill før jeg sender artikkelen inn. Så her er den (se vedlegg for Word-dokument).

Jeg vil altså gjerne at dere ser igjennom den ved leilighet og ser om dere synes navnene er brukbare. Om dere ser nomeklatoriske og taksonomiske feil eller har andre, bedre forslag til navn og om dere vil navnsette arter som er utelatt (spesielt innenfor Linyphiidae) så kom gjerne med det! Jeg har ikke gitt navn til alle våre arter somd ere ser, ganske enkelt fordi dette er en monumental oppgave. Hvordan navngir man f.eks. 5-6 Oedothorax-arter som ser mer eller mindre like ut???? Jeg har altså lagt vekt på de mer iøynefallende og store artene samt utvalgte sjeldne arter, altså arter som man kan tenke seg vil bli brukt av foraltningsmyndighetene.

Nok prat, her er lista (beklager at jeg ikke orker å formatere alle disse navnene med krusiv og bold for å gjøre det litt mer leselig - last gjerne ned dokumentet). Lista kommer i to deler fordi det er en begrensing på antall ord i hver post!
-----------------------------------------------------------------------

Familie AGELENIDAE – Traktedderkopper

Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) – Labyrintedderkopp
Tegenaria atrica C. L. Koch, 1843 – Stor husedderkopp
T. domestica (Clerck, 1757) – Vanlig husedderkopp
Textrix denticulata (Olivier, 1789) – Rødrygget traktedderkopp

Familie AMAUROBIIDAE – Vinduedderkopper

Amaurobius fenestralis (Stroem, 1768) – Vanlig vinduedderkopp
A. similis (Blackwall, 1861) – Byvinduedderkopp
Arctobius agelenoides Emerton, 1919 - Nordlig vinduedderkopp

Familie ANYPHAENIDAE – Summeedderkopper

Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) – Summeedderkopp

Familie ARANEIDAE – Hjulvevere

Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) – Eikebladvever, Sørlig furumyrvever
Aculepeira lapponica (Holm, 1945) - Nordlig furumyrvever
Agelenatea redii (Scopoli, 1763) – Brun hjulvever
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) – Rød hjulvever
A. angulatus Clerck, 1757 – Stor skogvever
A. diadematus Clerck, 1757 – Korsedderkopp
A. marmoreus Clerck, 1757 – Marmorvever
A. nordmanni (Thorell, 1870) – Svart/hvit barskogvever
A. quadratus Clerck, 1757 – Kvadratedderkopp
A. saevus (L. Koch, 1872) – Pukkelvever
A. sturmi (Hahn, 1833) – Liten barskogvever
Araniella alpica (L. Koch, 1869) – Nordlig grønnvever
A. cucurbitina (Clerck, 1757) – Vanlig grønnvever
A. displicata (Hentz, 1847) – Hvitbåndgrønnvever
A. opisthographa (Kulczynski, 1905) – Sørlig grønnvever
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) - Vepseedderkopp
Cercidia prominens (Westring, 1851) – Piggvever
Cyclosa conica (Pallas, 1772) – Rund skogvever
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) – Stor pukkelvever
G. omoeda (Thorell, 1870) – Vanlig tuberkelvever
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) – Hvitflekkvever
H. pygmaea (Sundevall, 1831) - Pygmevever
H. sanguinea (C. L. Koch, 1844) – Sørlig pygmevever
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) – Vanlig retrettvever
L. patagiatus (Clerck 1757) – Fururetrettvever
L. sclopetarius (Clerk, 1757) – Kystretrettvever
Mangora acalypha (Walckenaer 1802) – Gaffelvever
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) – Ovalvever
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1844) – Skognattvever
N. umbratica (Clerck, 1757) – Vanlig nattvever
Singa hamata (Clerck, 1757) – Båndet dvergvever
S. nitidula C. L. Koch, 1844 – Elvebreddsdvergvever
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) – Sørlig sektorvever
Z. stroemi (Thorell, 1870) – Strøms sektorvever
Z. x-notata (Clerck, 1757) – Vanlig sektorvever

Familie CLUBIONIDAE – Sekkedderkopper

Clubiona comta C. L. Koch, 1867 - Tresekkedderkopp
C. caerulescens - Blålig sekkeedderkopp
C. diversa O. P.-Cambridge, 1862 - Sørlig sekkedderkopp
C. frisia Wunderlich & Schuett, 1995 – Strandsekkedderkopp
C. frutetorum L. Koch, 1866 – Myrsekkedderkopp
C. kulczynskii Lessert, 1905 – Kulczynskis sekkedderkopp
C. lutescens Westring, 1851 – Elvebreddssekkedderkopp
C. norvegica Strand, 1900 – Norsk sekkedderkopp
C. reclusa O. P. Cambridge, 1863 – Løvsekkedderkopp
C. subsultans Thorell, 1875 –Tresekkedderkopp
C. terrestris Westring, 1851 – Hussekkedderkopp
C. trivialis L. Koch, 1843 – Vanlig sekkedderkopp

Familie CORINNIDAE - Bjelkenattjegere
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) - Bjelkenattjeger
P. minimus C. L. Koch, 1839 - Liten bjelkenattjeger

Familie CYBAEIDAE – Store traktedderkopper

Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) – Vannedderkopp

Familie DICTYNIDAE – Dvergullspinnedderkopper

Archaeodictyna consecuta (O. P.-Cambridge, 1872) – Nordlig dvergullspinnedderkopp
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) – Svart dvergullspinnedderkopp
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) – Skogullspinnedderkopp
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) – Vanlig lyngedderkopp
D. pusilla Thorell, 1856 - Liten lyngedderkopp
D. latens (Fabricius, 1775) - Sørlig dvergullspinnedderkopp
D. uncinata Thorell, 1856 - Nordlig dvergullspinnedderkopp
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) – Skogdvergullspinnedderkopp


Familie GNAPHOSIDAE – Flatbukedderkopper

Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) – Maurjeger
Drassodes – Kjempeflatbukedderkopper
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) – Kystkjempeflatbukedderkopp
D. lapidosus (Walckenaer, 1802) – Vanlig kjempeflatbukedderkopp
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) - Lys kjempeflatbukedderkopp
Echemus angustifrons (Westring, 1861) – Gressjeger
Drassyllus  - Glansflatbukedderkopper
D. pumilus (C. L. Koch, 1839) - Sørlig glansflatbukedderkopp
D. pusillus (C. L. Koch, 1833) - Liten glansflatbukedderkopp
D. praeficus (L. Koch, 1866) - Svart glansflatbukedderkopp
Gnaphosa - Myrflatbukedderkopper
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) – Tofarget myrflatbukedderkopp
G. lapponum (L. Koch, 1866) – Arktisk myrflatbukedderkopp
G. leporina (L. Koch, 1866) – Vanlig myrflatbukedderkopp
G. lucifuga (Walckenaer, 1802) – Svart myrflatbukedderkopp
G. montana (L. Koch, 1866) – Snømyrflatbukedderkopp
G. microps Holm, 1939 – Liten myrflatbukedderkopp
G. orites Chamberlin, 1922 – Nordlig myrflatbukedderkopp
G. sticta Holm, 1939 –  Fjellmyrflatbukedderkopp
Haplodrassus – Grå flatbukedderkopper
H. minor (O. P.-Cambridge, 1879) – Liten gråflatbukedderkopp
H. signifer (C. L. Koch, 1839) – Vanlig gråflatbukedderkopp
H. soerenseni (Strand, 1900) – Sørensens gråflatbukedderkopp
Micaria – Metallflatbukedderkopper
Micaria alpina L. Koch, 1872 – Fjellmetallflatbukedderkopp
M. fulgens (Walckenaer 1802) – Sandmetallflatbukedderkopp
M. nivosa L. Koch, 1866 – Liten elvebreddsflatbukedderkopp
M. pulicaria (Sundevall, 1832) – Vanlig metallflatbukedderkopp
M. silesiaca L. Koch, 1875 - Kystmetallflatbukedderkopp
M. subopaca Westring, 1861 – Husmetallflatbukedderkopp
Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866) – Seksprikkflatbukedderkopp
Scotophaeus  - Husflatbukedderkopper
Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1873) - Blackwalls husflatbukedderkopp
S. quadripunctatus (Linnaeus, 1758) - Fireprikket husflatbukedderkopp
Zelotes – Svarte flatbukedderkopper
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) – Svart strandflatbukedderkopp
Z. latreillei (Simon, 1878) – Latreilles svartflatbukedderkopp
Z. longipes (L. Koch, 1866) - Sørlig svartflatbukedderkopp
Z. puritanus Chamberlin, 1922 – Amerikansk svartflatbukedderkopp
Z. subterraneus (C. L. Koch, 1833) – Vanlig svartflatbukedderkopp

Familie HAHNIIDAE – Rekkevevere

Antistea elegans (Blackwall, 1841) – Oransje rekkevever
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) – Barkrekkevever
Hahnia helveola Simon, 1875 – Lys rekkevever
H. montana (Blackwall, 1841) – Vanlig rekkevever
H. ononidum Simon, 1875 – Fjellrekkevever
H. nava (Blackwall, 1841) – Svart rekkevever
H. pusilla C. L. Koch, 1841 – Liten rekkevever

Familie LINYPHIIDAE
Subfam. Linyphiinae - Mattevevere
Subfam. Erigoninae - Dvergedderkopper

Abiskoa abiskoensis (Holm, 1945) – Fjellmattevever Huldrevever
Agyneta fuscipalpus (C.L.Koch, 1836) - Engdvergedderkopp
Allomengea scopigera (Grube, 1859) – Stor fuktmattevever
A. vidua (L.Koch, 1879) – Liten fuktmattevever
Bathyphantes  - Våtmarksmattevevere
B. approximatus (O.P.-Cambridge, 1871) - Stor våtmarksmattevever
B. gracilis (Blackwall, 1841) – Vanlig våtmarksmattevever
B. nigrinus (Westring, 1851) - Svart Våtmarksmattevever
B. parvulus (Westring, 1851) - Grå våtmarksmattevever
Bolyphantes - Spisshodemattevevere
Caviphantes saxetorum (Hull, 1916) – Elvebreddvergedderkopp
Centromerus arcanus (O.P.-Cambridge, 1873) – Vanlig skogmattevever
C. pabulator (O. P-Cambridge, 1875) - Gressmattevever
C. sylvaticus (Blackwall, 1841) - Stor skogmattevever
Collinsia inerrans (L.Koch, 1879) - Åkerdvergedderkopp
Dicymbium nigrum (Blackwall 1834 – Svart skogdvergedderkopp
D. tibiale (Blackwall, 1836) – Storarmdvergedderkopp
Diplocephalus - Tohodevergedderkopper
Diplostyla concolor (Wider, 1834) - Kulemattevever
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) - Tremattevever
Drepanotylus uncatus (O.Pickard-Cambridge, 1873) – Myrdvergedderkopp
Erigone – Piggdvergedderkopper
Erigone arctica (White 1852) - Nordlig piggdvergedderkopp
Erigone atra (Blackwall, 1841) - Vanlig piggdvergedderkopp
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) - Barskogvergedderkopp
Gonatium – Røde dvergedderkopper
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) - Vanlig røddvergedderkopp
Gonatium paradoxum (L.Koch, 1869) - Liten rød dvergedderkopp
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) – Svarthodedvergedderkopp
Halorates reprobus (O.P.-Cambridge, 1879) - Fjæredvergedderkopp
Helophora insignis (Blackwall, 1841) – Buskmattevever
Hilaira – Store pukkelmattevevere
Hilaira herniosa (Thorell, 1875) - Nordlig pukkeldvergedderkopp
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) – Vanlig oransjedvergedderkopp
H. cornutum (Blackwall, 1833) - Sørlig oransjedvergedderkopp
Hypselistes jacksoni (O.P.-Cambridge, 1902) – Jacksons dvergedderkopp
Labulla thoracica (Wider, 1834) – Stor barskogmattevever
Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) - Sanddvergedderkopp
Lepthyphantes – Grå mattevevere
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) - Stor gråmattevever
Leptothrix hardyi (Blackwall, 1850) - Stor fuktvever
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) - Triangelmattevever
Macrargus boreus Holm, 1968 – Alpinbakkemattevever
M. rufus (Wider, 1834) – Skogbakkemattevever
Maro lepidus Casemir, 1961 – Torvmosedvergedderkopp
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1829) - Hvitprikket mattevever
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) – Vanlig mattevever
N. montana (Clerck, 1757) - Stubbemattevever
N. peltata (Wider, 1834) – Liten mattevever
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) – Kuppelmattevever
Notioscopus sarcinatus (O.P.-Cambridge, 1872) – Vanlig myrdvergedderkopp
Oedothorax – Toraksdvergedderkopper
Oedothorax agrestis (Blackwall 1853) - Vanlig toraksdvergedderkopp
Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) – Stor vandremattevever
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) – Parallelldvergedderkopp
Pityohyphantes phrygianus (C. L.  Koch, 1836) – Granmattevever
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) - Vanlig strengpalpedvergedderkopp
Satilatlas britteni (Jackson, 1913) - Sporedvergedderkopp
Saaristoa firma (O.P.-Cambridge, 1905) – Hjerteedderkopp
Savignia frontata Blackwall, 1833 - Buskhodedvergedderkopp
Scotinotylus clavatus (Schenkel, 1927) – Alpedvergedderkopp
Silometopus ambiguus (O.P.-Cambridge, 1905) - Kystdvergedderkopp
S. elegans (O.P.-Cambridge, 1872) - Praktdvergedderkopp
S. incurvatus (O.Pickard-Cambridge, 1873) - Langpiggdvergedderkopp
Sisicus apertus (Holm, 1939) – Blåbærdvergedderkopp
Stenonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) - Stor høstmattevever
Syedra gracilis (Menge, 1869) – Gressdvergedderkopp
Tapinocyba pallens (O.P.-Cambridge, 1872) – Vanlig skogdvergedderkopp
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) – Strandengdvergedderkopp
Tapinopa longidens (Wider, 1834) - Butthodet mattevever
Tenuiphantes – Vanlige gråmattevevere
Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) – Langarmet dvergedderkopp
Trichoncus vasconicus Denis, 1944 - Klodvergedderkopp
Troxochrota scabra Kulczynski, 1894 - Østlig skogdvergedderkopp
Troxochrus nasutus Schenkel, 1925 - Nesedvergedderkopp
T. scabriculus (Westring, 1851) - Sanddvergedderkopp
Typhochrestus sylviae Hauge, 1968 – Norsk dvergedderkopp
Walckenaeria - Stolpehodedvergedderkopper
W. acuminata Blackwall, 1833 - Langhodet stolpehodedvergedderkopp
Zornella cultrigera (L.Koch, 1879) - Nordlig skogdvergedderkopp
« Last Edit: June 04, 2012, 04:49:31 PM by Magne Farlund »
Antall arter i Norge: 624!

Siste: Bjarte Aadland slo til med ett overraskende funn av Robertus ungulatus (Theriididae) på Rognabekken myrområde på Stord i november 2012.

Vårt mål: 650 arter! (26 to go!)

Offline Kjetil Åkra

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 4438
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #1 on: April 13, 2010, 12:56:11 PM »
Norske navneliste - del II
---------------------------------------------------------

Familie LIOCRANIDAE – Nattjegeredderkopper

Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) - Stor skognattjeger
A. cuprea Menge, 1873 - Østlig nattjeger
A. proxima (O. P.-Cambridge, 1871) - Liten skognattjeger
Apostenus fuscus Westring, 1851 – Skognattjeger
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) - Flekket nattjeger
Scotina - Små nattjegeredderkopper
Scotina gracilipes (Blackwall, 1859) - Liten nattjeger

Familie LYCOSIDAE – Ulveedderkopper

Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) - Stor skogulvedderkopp
A. norvegica (Thorell, 1872) - Norsk bergulveedderkopp (vår kommende nasjonaledderkopp!)
Alopecosa - Reveedderkopper
A. aculeata (Clerck, 1757) - Vanlig reveedderkopp
A. barbipes (Sundevall, 1833) – Sandreveedderkopp
A. cuneata (Clerck, 1757) - Tykktibiareveedderkopp
A. fabrilis (Clerck, 1757) – Lys sandreveedderkopp
A. inquilina (Clerck, 1757) - Lys barskogreveedderkopp
A. pinetorum  (Thorell, 1856) - Barskogsreveedderkopp
A. pulverulenta (Clerck, 1757) - Vanlig reveedderkopp
A. taeniata (C. L. Koch, 1835) - Vanlig reveedderkopp
Arctosa alpigena (Doleschall, 1852) - Fjellbjørneedderkopp
A. cinerea (Fabricius, 1777) - Stor elvebreddsedderkopp
A. leopardus (Sundevall, 1833) - Leopardbjørneedderkopp
A. lutetiana (Simon, 1876) - Hvitryggbjørneedderkopp
A. perita (Latreille, 1799) - Sandbjørneedderkopp
A. stigmosa  (Thorell, 1875) - Liten elvebreddsedderkopp
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) – Trommeulveedderkopp
Pardosa - Vanlige ulveedderkopper
P. agrestis (O. P.-Cambridge, 1875) - Åkerulveedderkopp
P. agricola (Thorell, 1856) - Sandulveedderkopp
P. amentata (Clerck, 1757) - Vanlig fuktulveedderkopp
P. atrata (Thorell, 1873) - Svart ulveedderkopp
P. eiseni (Thorell, 1875) - Isulveedderkopp
P. fulvipes (Collett, 1876) - Gulbeinulveedderkopp
P. hyperborea (Thorell, 1872) - Nordlig ulveedderkopp
P. lapponica (Thorell, 1872) - Lappulveedderkopp
P. lasciva L. Koch, 1879 – Tundraulveedderkopp
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) – Skogulveedderkopp
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) – Myrulveedderkopp
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) – Svartpalpulveedderkopp
P. palustris (Linnaeus, 1758) - Vanlig engulveedderkopp
P. pullata (Clerck, 1757) - Brun fuktulveedderkopp
P. purbeckensis F.O.P.-Cambridge 1895 - Fjæreulveedderkopp
P. riparia (C. L. Koch, 1833) - Båndulveedderkopp
P. schenkeli Lessert, 1904 - Schenkels ulveedderkopp
P. septentrionalis (Westring, 1861) - Fjellulveedderkopp
P. sphagnicola (Dahl, 1908) - Myrulveedderkopp
P. trailli (O. P.-Cambridge, 1873) - Skotsk høyfjellsulveedderkopp
Pirata - piratedderkopper
P. hygrophilus Thorell, 1872 - Myrpiratedderkopp
P. insularis Emerton, 1885 - Amerikansk piratedderkopp
P. piraticus (Clerck, 1757) - Vanlig piratedderkopp
P. piscatorius (Clerck, 1757) - Svart piratedderkopp
P. uliginosus (Thorell, 1856) - Stor piratedderkopp
Trochosa - Nattulveedderkopper
T. ruricola (De Geer, 1778) - Sørlig nattulveedderkopp
T. spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) - Piggnattulveedderkopp
T. terricola Thorell, 1856 - Vanlig nattulveedderkopp
Xerolycosa - Små ulve-edderkopper
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) - Tørrbakkeulveedderkopp
X. nemoralis (Westring, 1861) - Sandstrandulveedderkopp

Familie MIMETIDAE – Kannibaledderkopper

Ero furcata (Villers, 1789) – Vanlig kannibaledderkopp

MITURGIDAE - Store oransjedderkopper

Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) - Vanlig oransjedderkopp
C. oncognathum Thorell, 1871 - Stor oransjedderkopp
C. virescens (Sundevall, 1833) - Kortpigget oransjedderkopp

Familie NESTICIDAE – Små kjelleredderkopper

Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) - Liten kjelleredderkopp

Familie OONOPIDAE – Seksøyede husedderkopper

Oonops pulcher Templeton, 1835 - Seksøyet husedderkopp

Familie OXYOPIDAE – Gaupeedderkopper

Oxyopes ramosus (Panzer, 1804) - Lynggaupeedderkopp

Familie PHILODROMIDAE – Trespringere

Philodromus aureolus (Clerck, 1757) -  Vanlig trespringer
P. cespitum (Walckenaer, 1802) - Brun trespringer
P. collinus C. L. Koch, 1835 - Collins trespringer
P. dispar Walckenaer, 1826 - Tofarget trespringer
P. emarginatus (Schrank, 1803) - Grå trespringer
P. fuscomarginatus De Geer, 1778 - Stor trespringer
P. histrio (Latreille, 1819) - Hvitbåndet trespringer
P. margaritatus (Clerck, 1757) – Svart/hvit bartrespringer
P. rufus Walckenaer, 1825 - Rød trespringer
Thanatus arcticus Thorell, 1872 - Arktisk trespringer
T. arenarius Thorell, 1872 - Strandtrespringer
T. atratus Simon, 1875 - Svartrygget trespringer
T. formicinus (Clerck, 1757) - Lyngtrespringer
T. striatus C. L. Koch, 1845 - Bakketrespringer
Tibellus - Båndtrespringere
Tibellus maritimus (Menge, 1875) - Kystsbåndtrespringer
T. oblongus (Walckenaer, 1802) - Gressbåndtrespringer


Familie PHOLCIDAE – Langbeinede kjelleredderkopper

Pholcus phalangoides (Fuesselin, 1775) – Stor langbeinet kjelleredderkopp
Psilochorus simoni (Berland, 1911) – Liten langbeinet kjelleredderkopp

Familie PISAURIDAE – Rovedderkopper

Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) - Vanlig myredderkopp
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) - Stor lyngrovedderkopp

Familie SALTICIDAE – Hoppeedderkopper

Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) – V-tegnhoppeedderkopp
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) - Flathoppeedderkopp
Dendryphantes - Barskoghoppeedderkopper
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) - Lysebrun hoppeedderkopp
Evarcha - Vanlige brune hoppeedderkopper
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) - Vanlig brun hoppeedderkopp
E. falcata (Clerck, 1757) - Hvitbåndet brun hoppeedderkopp
Heliophanus – Metallhoppeedderkopper
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) - Vanlig metallhoppeedderkopp
H. dampfi Schenkel, 1923 - Myrmetallhoppeedderkopp
H. flavipes (Hahn, 1832) - Engmetallhoppeedderkopp
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) - Barkhoppeedderkopp
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) - Maurhoppeedderkopp
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) – Vanlig dverghoppeedderkopp
Pellenes tripuncatus (Walckenaer, 1802) – Treprikkhoppeedderkopp
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) - Stripehoppeedderkopp
Pseudeurophrys erratica (Walckenaer, 1826) - Grå hoppeedderkopp
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) - Vanlig springhoppeedderkopp
S. scenicus (Clerck, 1757) – Vanlig sebrahoppeedderkopp
S. zebraneus (C. L. Koch, 1837) – Harlekinedderkopp
Sibianor larae Logunov, 2001 – Rødknehoppeedderkopp
Sitticus distinguendus (Simon, 1868) – Sandhoppeedderkopp
S. pubescens (Fabricus, 1775) – Hushoppeedderkopp
S. ranieri (Peckham & Peckham, 1909) - Nordlig fjellhoppeedderkopp
S. saltator (Simon, 1868) – Springhoppeedderkopp
Sitticus terebratus (Clerck, 1757) – Husvegghoppeedderkopp
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) - Solhoppeedderkopp
T. thorelli (Kulczynski, 1891) - Thorells dvergedderkopp

Familie SEGESTRIIDAE – Seksøyede traktedderkopper

Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) – Seksøyettraktedderkopp

Familie SPARASSIDAE – Jegeredderkopper

Micrommata virescens (Clerck, 1757) - Smaragdedderkopp

Familie TETRAGNATHIDAE – Kjeveedderkopper

Meta menardi (Latreille, 1804) - Stor kjelleredderkopp
Metellina mengei (Blackwall, 1869) - Vanlig krattvever
M. merianae (Scopoli, 1763) - Fuktkrattvever
M. segmentata (Clerck, 1757) - Vanlig krattvever
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 - Clercks lille kjeveedderkopp
P. degeeri Sundevall, 1830 - De Geers lille kjeveedderkopp
P. listeri Sundevall, 1830 - Listers lille kjeveedderkopp
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) - Vanlig kjeveedderkopp
T. montana Simon, 1874 – Fjellkjeveedderkopp
T. obtusa C. L. Koch, 1837 – Svarthodekjeveedderkopp
T. striata L. Koch, 1862 - Sivkjeveedderkopp

Familie THERIDIIDAE – Kuleedderkopper

Achaearanea lunata (Clerck, 1757) - Bergkuleedderkopp
A. ohlerti Thorell, 1870 - Nordlig bergkuleedderkopp
Achaearanea riparia (Blackwall, 1834) - Sørlig bergkuleedderkopp
A. tepidariorum (C. L. Koch, 1841) - Veksthusedderkopp
Asagena phalerata (Panzer, 1801) – Gulprikk-kuleedderkopp
Crustulina guttata (Wider, 1834) - Hvitprikk-kuleedderkopp
Dipoena inornata (O. P.-Cambridge, 1861) - Liten tårnkuleedderkopp
D. melanogaster (C. L. Koch, 1837) - Brun tårnkuleedderkopp
D. torva (Thorell, 1871) - Sort tårnkuleedderkopp
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) - Rødstripet kuleedderkopp
E. thoracica (Hahn, 1833) - Kystkuleedderkopp
Episinus angulatus (Blackwall, 1853) - Vanlig H-vever
E. truncatus Latreille, 1809 - Kort H-vever
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) - Maurkuleedderkopp
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) - Sort lyngkuleedderkopp
Ohlerthidion ohlerti (Thorell, 1870) - Nordlig bergkuleedderkopp
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) – Dvergkuleedderkopp
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) – Skyggekuleedderkopp
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) - Pansret kuleedderkopp
Phylloneta. sisyphia (Clerck, 1757) – Buskkuleedderkopp
Platnicka tincta (Walckenaer, 1802) - Svartryggkuleedderkopp
Robertus – Rødkuleedderkopper
Robertus lividus (Blackwall, 1836) - Vanlig rødkuleedderkopp
R. arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) -  Myrrødkuleedderkopp
R. lividus (Blackwall, 1836) - Stor rødkuleedderkopp
R. lyrifer Holm, 1939 - Lyrerødkuleedderkopp
R. scoticus Jackson, 1914 – Skogrødkuleedderkopp
Seycellocesa vittatus (C. L. Koch, 1836) – Båndkuleedderkopp
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) - Buskkuleedderkopp
Steatoda. bipuncata (Linnaeus, 1758) - Brun husedderkopp
Theonoe minutissima (O. P.-Cambridge, 1879) - Miniatyrkuleedderkopp
Theridion montanum Emerton, 1882 - Fjellkuleedderkopp
T. mystaceum L. Koch, 1870 - Vanlig bergsprekkedderkopp
T. pictum (Walckenaer, 1802) – Rødstripekuleedderkopp
T. pinastri L. Koch, 1862 – Tretoppkuleedderkopp

Familie THOMISIDAE – Krabbeedderkopper

Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) - Flat krabbeedderkopp
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) - Grønn krabbeedderkopp
Misumena vatia (Clerck, 1757) - Kameleonkrabbeedderkopp
Ozyptila  - Bredhårede krabbeedderkopper
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) - Vanlig bredhåret krabbeedderkopp
O. praticola (C. L. Koch, 1837) - Liten smalhåret krabbeedderkopp
O. trux (Blackwall 1846) - Gul bredhåret krabbeedderkopp
Xysticus - Smalhårede krabbeedderkopper
Xysticus audax (Schrank, 1803) - Vanlig krabbeedderkopp
X. cristatus (Clerck, 1757) - Vanlig krabbeedderkopp
X. kochi Thorell, 1872 - Kochs krabbeedderkopp
X. lanio C. L. Koch, 1835 - Rød krabbeedderkopp
X. luctator L. Koch, 1870 – Panseredderkopp
X. ulmi (Hahn, 1832) – Stripekrabbeedderkopp

Familie TITANOECIDAE – Prikkede ullspinnedderkopper

Titanoeca nivalis Simon, 1874 - Toprikket ullspinnedderkopp

Familie ULOBORIDAE – Trekantspinnedderkopper

Hyptiotes paradoxsus (C. L. Koch, 1834) - Trekantspinner

Familie ZORIDAE – Jaktedderkopper

Zora nemoralis (Blackwall, 1861) - Mørk jaktedderkopp
Z. spinimana (Sundevall, 1833) - Lys jaktedderkopp
« Last Edit: January 28, 2012, 01:47:43 AM by Magne Farlund »
Antall arter i Norge: 624!

Siste: Bjarte Aadland slo til med ett overraskende funn av Robertus ungulatus (Theriididae) på Rognabekken myrområde på Stord i november 2012.

Vårt mål: 650 arter! (26 to go!)

Offline Glenn H. Morka

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 7282
 • Gjerstad, Aust-Agder.
  • Edderkoppkroken
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #2 on: April 13, 2010, 01:46:45 PM »
Skjønner at du har hatt  en kjempejobb med dette! Det er ikke lett å navnsette.
Sitter her med erigoneartene, og prøver å finne på noe.
Feks, E. dentipalpis, hva kan man kalle den? Det blir litt rart hvis man oversetter med "Tannpalp"... :D
Eller E. promiscua... Hmm...
Må sitte og gruble litt mer på disse.

Du har gjort en kjempejobb med lista så langt, Kjetil! Imponert. :)
"Sykemeldt"Offline Roar Frølandshagen

 • Aktivt medlem
 • ***
 • Posts: 128
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #3 on: April 13, 2010, 03:25:15 PM »
Kjempejobb Ketil...

Såpass fersk i dette "gamet" at jeg har dårlige forutsetninger for å hjelpe til...

Men kan påpeke en liten ting; Metellina mengei og M.segmentata har fått samme norske navn...

Har en kamerat som var med på å sette Norske navn på all verdens fugler, pugh, 9500 arter og så mange ukjente arter, de jobbet i flere år!

Stå på, dette blir bra!

Argiope, sa du, hei den må en lete etter!

Offline Magne Farlund

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5579
 • Bosted: Bø, Telemark.
  • Mine edderkopper
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #4 on: April 13, 2010, 03:54:15 PM »
@Kjetil

Du store all styrens for en jobb du har nedlagt her :o
Angående like arter med tilnærmet like habitatpreferanser, foreslår jeg at de sorteres under et felles gruppenavn, og at man ellers beholder latinsk navn. Har forøvrig bare skummet. Skal bruke tid på å se gjennom senere.

Magne.


Når du går tom for nye biotoptyper å lete i så start på nytt - med andre metoder.

Offline Annie

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 998
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #5 on: April 13, 2010, 05:26:48 PM »
Heia Kjetil :)

Du verden for et arbeid du har lagt ned  :o, kudos til deg! Synes det hele (selv om du ikke er ferdig), er meget flotte og ikke minst artige navn paa noen av dem! Maa nevne Solhoppeedderkopp her som et eksempel, man blir jo glad bare ved aa lese navnet jo!..:D

Mvh
Annie
"One Act Of Kindness Can Change The World."

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5668
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #6 on: April 13, 2010, 11:47:54 PM »

Kjetil
Kjempeflott, her ligger det mye arbeid bak.
Det som er så positivt med norske navn, i alle fall for meg, er at de forteller så mye om edderkoppen, spesiellt habitat. Så jeg har allerede lært mye med å lese raskt gjennom. Det jeg ser er utfordringen er at det kan bli veldigt mange adjektiv på noen arter.

Bare noen raske refleksjoner:
Xerolycosa nemoralis og X.miniata kan navnene muligens ha blitt forvekslet, synes i alle fall dette vil passe bedre med Tørrbakkeulveedderkopp på X.nemoralis og Sandstrandulveedderkopp på X.mminiata.

Bare noen raske forslag:
Ceratinella brevipes- Liten (rygg)skjold dvergedderkopp og
Skog (rygg)skjold dvergedderkopp.

Gonatium rubellum- Skog rød dvergedderkopp.

Siden disse er så særpregede hadde det vært muligt å bare brukt dvergedderkopp i familienavn og tatt det bort i selve navnet for å gjøre navnet kortere?
Som foreksempel:

STOLPEHODE EDDERKOPPER
Walckenaeria nodosa- Kuppelhodet stolpehode(dverg)edderkopp
Walckenaeria cuspidata- Nese stolpehode(dverg)edderkopp.
Walckenaeria antica- Børsteneset stolpe(dverg)edderkopp.

Du kommer nok til å få mange forslag, så må du bare være flink til å skjære igjennom å ta det som passer best eller utelate det som ikke passer.
Men virkelig en floyy jobb du har gjort her.

-Harald

Offline Kjetil Åkra

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 4438
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #7 on: April 14, 2010, 10:17:52 AM »
Takker så mye for tilbakemeldinger.

Nei, det er ikke lett å finne navn på edderkopper som er så små og like og ikke har none klare somatiske kjennetegn. Erigone dentipalpis kunne jo blitt "tannpalppiggdvergedderkopp" og promiscua "Promiskuøs piggdvergedderkopp"!!!

Ikke se på det som nødvendig å navnsette alle linyphiidene, i hvert fall ikke nå i første omgang. Men om dere har gode ideer for dme jeg har utelatt så er det veldig bra.

Roar, jeg har med vilje gitt samme navn til metellina mengei og segmentata, vet ikke om det er vits i å skille dem med norsk navn. Begge er jo svært vanlige!

Jeg har lest et sted at uttrykk som "vanlig", "nordlig" og "sørlig" bør unngåes, men det begrenser jo navnemulighetene våre betraktelig. jeg vil indikere i navnet hvilke at artene i en slekt som er vanlig, synes det kan være viktig å få frem.

Takk for navneforslag, Harald. Synes ditt forslag om å kutte "dverg" i Walckenaeria-slekten er godt. Det vil fungere bar og kan også brukes på andre slekter, tenker jeg.

Tror jeg glemte å si at de sokm bidrar selvsagt skal få være med som medforfattere på artikkelen til Insekt-Nytt!

Kjetil
Antall arter i Norge: 624!

Siste: Bjarte Aadland slo til med ett overraskende funn av Robertus ungulatus (Theriididae) på Rognabekken myrområde på Stord i november 2012.

Vårt mål: 650 arter! (26 to go!)

Offline Magne Farlund

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5579
 • Bosted: Bø, Telemark.
  • Mine edderkopper
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #8 on: April 16, 2010, 04:25:48 AM »
@Kjetil

Troxochrus nasutus => Nusoncus nasutus. Det har blitt opprettet egen slekt for denne ene arten av en eller annen grunn (Platnick).

Du har laget egen gruppebetegnelse for Hilaira: Hilaira - Store pukkelmattevevere. Under kommer H. herniosa med det norske navnet Pukkeldvergedderkopp. Lurte litt på den.

Foreslår "Ring(dverg)edderkopper" eller "Tveskall(dverg)edderkopper" som slektsnavn for Ceratinella-artene.

Lurer også på, siden navnene blir veeeldig lange, om man i stor grad kan sløyfe "-dverg-" og "-matte-" når artene er ferdig sortert i subfamilier. Det blir kanskje litt dobbelt opp?

Magne.
« Last Edit: April 16, 2010, 05:29:19 AM by Magne Farlund »


Når du går tom for nye biotoptyper å lete i så start på nytt - med andre metoder.

Offline Glenn H. Morka

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 7282
 • Gjerstad, Aust-Agder.
  • Edderkoppkroken
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #9 on: April 16, 2010, 12:10:11 PM »
Et par forslag til her.

Cnephalocotes obscurus = Sagpalp(dverg)edderkopp
Minicia marginella = Kuppelhodeedderkopp eller Gul kuppelhodeedderkopp
"Sykemeldt"Offline Glenn H. Morka

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 7282
 • Gjerstad, Aust-Agder.
  • Edderkoppkroken
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #10 on: April 16, 2010, 01:13:15 PM »
Tenuiphantesartene er så like, at jeg heller prøvde å få noen visuelle assosiasjoner fra epigynene på dem.

Kan vi la oss inspirere av, eller bruke disse navneforslagene på artene i slekta?

Dråpe(grå)mattevever - Tenuiphantes flavipes
Hammer(grå)mattevever - Tenuiphantes tenebricola
Amfora (grå)Mattevever - Tenuiphantes cristatus
Øye(grå)mattevever - Tenuiphantes mengei
Anker(grå)mattevever - Tenuiphantes tenuis
Vase(grå)mattevever - tenuiphantes alakris
Zimmermannis(grå)mattevever - Tenuiphantes zimmermanni
"Sykemeldt"Offline Kjetil Åkra

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 4438
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #11 on: April 19, 2010, 02:48:03 PM »
Fantastiske forslag her, folkens. Setter stor pris på dette! Tusen takk.

Jeg likte dine forslag inspirert fra formen på epigynet, kan det bli bedre!??

Hilaira som "pukkelmattevevere" er en forskrivelse, det skal selvsagt vøære pukkeldvergvevere! Det har du rett i, Magne.

La forslagene bare strømme på.

Kjetil
Antall arter i Norge: 624!

Siste: Bjarte Aadland slo til med ett overraskende funn av Robertus ungulatus (Theriididae) på Rognabekken myrområde på Stord i november 2012.

Vårt mål: 650 arter! (26 to go!)

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5668
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #12 on: April 26, 2010, 04:38:14 PM »

Kjetil

Har filosofert litt over navn på noen edderkopper, her kommer noen forslag:

Maso sundevalli-Langtornet dvergedderkopp.
Lopphomma punctatum-Punkt dvergedderkopp.
Silometopus reussi-Sigd dvergedderkopp.

Diplocephalus cristatus-Enkelpigget tohodeedderkopp.
Diplocephalus latifrons-dobbelpigget tohodeedderkopp
Diplocephalus permixtus-trepigget tohodeedderkopp

Oedothorax gibbosus-Sal toraksedderkopp
Oedothorax apicatus-Kuppelhode toraksedderkopp
Oedothorax fuscus-Hvitstripe toraksedderkopp
Oedothorax retusus-Brattpanne toraksedderkopp

Gnathonarium dentatum-Stortannet fuktedderkopp
Aphileta misera-Myrgress dvergedderkopp
Parapelecopsis nemoralis-Mose dvergedderkopp
Savignia frontata-Fontene dvergedderkopp

Sirkel dvergedderkopper (Etter epigynet)

Porrhomma pygmaeum-Fukt sirkel(dverg)edderkopp
Porrhomma convexum-Konveks sirkeledderkopp
Porrhomma pallidum- Skog sirkeledderkopp
Porrhomma campbelli. Campbelli sirkeledderkopp

Walckenaeria dysderoides- Lys stolpehodeedderkopp
Walckenaeria atrotibialis-Strandeng stolpehodeedderkopp
Walckenaeria nudipalpis-Flathodet stolpehodeedderkopp
Walckenaeria vigilax-Fukt stolpehodeedderkopp

Asthenargus paganus-Storkrok dvergedderkopp
Leptorhoptrum robustum-Robust fuktdveredderkopp
Lepthyphantes ericaeus-Lys(eller gress) gråmattevever

Kon- dvergedderkopper, (Etter form på overside palp) eller seil dvergedderkopp. Har satt bindestrek bak ellers kunne det lett forveksles med koneedderkopp. ha-ha

Agyneta rurestris-Svartpalpet kon-(dverg)edderkopp
Agyneta mossica- Torvmose kon-edderkopp
Agyneta conigeria-Haifinne kon-edderkopp
Agyneta nigriceps-Svart kon-edderkopp
Agyneta saxatilis-Vanlig kon-edderkopp
Agyneta gulosa-Fjell kon-edderkopp

Tiso vagans-Vanlig tisodvergedderkopp
Tiso aestivus-Fjell tisodvergedderkopp

Mye rart, men kanskje, kanskje...............noe brukbart.

-Harald


Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5668
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #13 on: April 26, 2010, 07:51:25 PM »

Det var en jeg glemte:
Diplocephalus picinus-buttpigget tohodeedderkopp.

Så et litt useriøst forslag som jeg synes var litt artigt. Et annet navn på Oedothorax gibbosus kunne være Kamel toraksedderkopp, mens rasen Oedothorax gibbosus f. tuberosus kunne hete Dromedar toraksedderkopp.

Har funnet endel av disse edderkoppene, men kun en gang har jeg funnet en hann med " sal"
Vet ikke om andre har erfaring med disse og om hvilken form som er mest vanlig?

-Harald

Offline Glenn H. Morka

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 7282
 • Gjerstad, Aust-Agder.
  • Edderkoppkroken
Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
« Reply #14 on: May 05, 2010, 03:00:37 PM »
Pardosa saltans: "Langpalpet skogulvedderkopp" Eller "Langpalpet ulveedderkopp"


Mvh Glenn
"Sykemeldt"