Author Topic: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler  (Read 11784 times)

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5430
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #45 on: November 20, 2019, 09:12:24 PM »
 3

      3. Tydelig scapus, langt smalt nedheng (fig. 5.) ... Agyneta affinis
      3. Evident Scapus, far narrow downhang (fig. 5.)


      - Mangler scapus, men bredt og kort nedheng (fig. 6) ...4
      - Lacks scapus, but wide and short downhang. (fig. 6)

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5430
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #46 on: November 20, 2019, 11:52:19 PM »

     
         4. Lyst utseende (fig. 7) Tilholdsted: Myr, sphagnum mose. Vulva: Spermatecha (fig. 8 ) orientert mer på skrå og krysser ikke så ofte retningen til 
            tilførselskanalene.(fig 119. Kjetil Åkra)
            Bright appearance (fig. 7) Location: Marsh, Sphagnum moss. Vulva: Spermatecha (Fig. 8 ) is more inclined and does not often cross the
            direction of the  Supply ducts. (fig 11.Kjetil Åkra)...Agyneta mossica        - Mørkt utseende  (fig.9) Tilholdsted, forholdsvis tørre områder. Spermatheca ( fig. 10) orintert nokså rett ned og krysser ofte retningen på                   
           tilførselskanalen som er mer bøyde (Fig. 11. Kjetil Åkra.)

           Dark Appearance (Fig. 9) Location, relatively dry areas. Spermatheca (Fig. 10) orintert fairly straight down and often crosses the direction of                   
           the inlet duct which is more bent (Fig. 11. Kjetil Åkra) ..............................................................................................Agyneta saxatilis
 
           
         
         

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5430
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #47 on: November 21, 2019, 12:22:54 AM »
-

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5430
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #48 on: November 26, 2019, 11:41:48 PM »
5.

   5.Yttersidene på scapus  er orienterte på skrå (Fig. 11-12.)
      The outer sides of the scapus are slanted ...6

      - Yttersidene på scapus er diagonale eller går litt innover (Fig. 13-14.)
        The outer sides of the scapus are diagonal Or goes a little inward------------------------------------------------------------------------7

« Last Edit: December 04, 2019, 12:03:49 AM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5430
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #49 on: December 03, 2019, 11:44:40 PM »
 
 6.

      6. Bakre midtøyne tydelig større enn de bakre sideøynene (Fig. 15 og 21.)
          Spermatecha runde (Fig. 16-17) En fjellart, hele edderkoppen svart også hele beina.

         Posterior median eyes clearly larger than the posterior lateral eyes (Fig. 15 and 21.)
         Spermatecha round (Fig. 16-17) A mountain species, the whole spider also black and the whole legs. .........Agyneta nigripes

        -Bakre midtøyne og bakre sideøynene nokså like i størrelse (Fig. 18)
         Spermatecha avlange  de fremre vender oppover(Fig. 19-20) En fjellart, men  finnes også i lavlandet. Edderkoppen mer brun enn                                             
         Agyneta nigripes og har lysere bein, de er ikke helt svarte mer brune.

        Posterior median eyes and posterior lateral eyes rear fairly similar in size (Fig. 18)
        Spermatecha long, front facing upwards (Fig. 19-20). A mountain species, but also found in the lowlands. The spider more brown
        than the Agyneta nigripes and brownr bones, not completely black.   ...............................................................Agyneta gulosa   

     

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5430
Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
« Reply #50 on: December 04, 2019, 12:05:35 AM »
.Fig 21.