Author Topic: Porrhomma nøkler  (Read 10833 times)

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #15 on: March 25, 2011, 12:14:51 AM »
Embolus hos P. oblitum og montanum er sett fra innsiden av høyre palp.

Embolus at P. oblitum and montanum is seen from the inside of the right palps.
« Last Edit: December 10, 2012, 10:01:33 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #16 on: March 25, 2011, 12:19:59 AM »

Her har jeg prøvd å forklare hvordan en skiller P.microps og P. microphthalmum hannene ved kjennetegn på embolus. Det finnes en bakre membran bak embolus, men memranen under embolus heter velum.


P. microphthalmum:  Den frie enden av embolus (A) har omtrent samme lengde som bredden på velium (B). Et annet godt kjennetegn er at avstanden (A) er helt fri for noen form for membran men hos P. microps går en forlengelse helt ut til tuppen.

P. microps: Den frie lengden av embolus er omtrent 2-3x lengre enn bredden på velium (B) og som jeg nevnte over er menbranen forlenget helt ut til tuppen.

Se også tegning hvor den sterkt nedbøyde spissen og den nokså rette embolusryggen viser hos P.microps

Here I have tried to explain how one distinguishes P.microps and P. microphthalmum males at the characteristics of embolus. There is a rear cone behind embolus, but memranen the embolus called velum.


P. microphthalmum: The free end of embolus (A) has approximately the same length as the width of velium (B). Another good feature is that the distance (A) is completely free of any membrane but in P. microps is an extension all the way to the tip.

P. microps: The free length of the embolus is about 2-3x longer than the width of velium (B) and as I mentioned above are menbranen extended all the way to the tip.

See also drawing where the strong are bowed down head and quite rightly embolusryggen shows at P.microps
« Last Edit: December 18, 2012, 10:59:21 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #17 on: March 25, 2011, 12:21:36 AM »
Avdeling 2.
« Last Edit: December 10, 2012, 10:56:06 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #18 on: March 25, 2011, 12:28:24 AM »


Når det gjelder anterior apophysis hos P. pallidum skiller den seg ut fra P.convexum og P.pygmaeum ved at piggen går horisontalt rett inn, dette viser uten å demontere noe, viser også tydelig på tegningen av Roberts. Hos P.pygmaeum er vinkelen nokså rett under piggen mens den hos P. convexum buer innover uten noen markert overgang.

Avstanden mellom embolus og apophysis under er større hos P. pallidum en hos P. convexum og P. pygmaeum.

For anterior apophysis in P. pallidum differs from P.convexum and P.pygmaeum by spike runs horizontally straight, this show without dismantling anything, also clearly shows the drawing of Roberts. At P.pygmaeum is the angle quite right under the spike while at P. convexum bows inward without any marked transition.

The distance between the embolus and the apophysis is greater in P. pallidum one at convexum P. and P. pygmaeum.
« Last Edit: December 18, 2012, 12:40:05 AM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #19 on: March 25, 2011, 08:36:06 PM »
En oversikt over embolus sett fra innsiden av høyre palp og foto av venstre palp sett fra innsiden.

An overview of the embolus from the inside of the right palps and photo of the left palps from the inside
« Last Edit: August 28, 2013, 10:41:40 AM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #20 on: March 26, 2011, 04:32:52 PM »
-
Porrhomma pygmaeum
« Last Edit: December 27, 2012, 02:39:15 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #21 on: March 26, 2011, 05:03:44 PM »
-
Porrhomma convexum
« Last Edit: December 27, 2012, 02:40:41 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #22 on: August 12, 2011, 09:05:05 PM »
-
Porrhomma campbelli
« Last Edit: July 18, 2013, 10:10:52 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #23 on: August 12, 2011, 09:13:23 PM »

-

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #24 on: August 12, 2011, 09:17:28 PM »

- P. microphthalmum, male

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #25 on: August 12, 2011, 09:22:46 PM »
Porrhomma pallidum
« Last Edit: December 27, 2012, 04:08:48 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #26 on: August 12, 2011, 09:31:14 PM »
-
« Last Edit: July 18, 2013, 10:32:48 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhommanøkler
« Reply #27 on: August 12, 2011, 09:37:09 PM »
-
« Last Edit: December 27, 2012, 02:48:21 PM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhomma nøkler
« Reply #28 on: May 09, 2013, 05:07:33 PM »
-
« Last Edit: May 14, 2013, 12:44:47 AM by H. Løvbrekke »

Offline H. Løvbrekke

 • Artskoordinator
 • **
 • Posts: 5629
Re: Porrhomma nøkler
« Reply #29 on: December 29, 2014, 10:53:01 PM »

Her kommer en tegning av en typisk Porrhomma palp.
Tegning som jeg har lagt ut før denne viser tornsettingen hos Porrhomma artene på Bein I. sammen med kjennetegnene som jeg viser med piler på denne tegningen skulle det være mulig å finne ut om det er en Porrhomma art en har foran seg.
Snur en så palpen skilles artene best på denne siden, derfor tegner jeg bare en Porrhomma art fra denne siden-

--Harald