Author Topic: Centromerus semiater, ny for Norge  (Read 2723 times)

Offline Arne Fjellberg

  • Artskoordinator
  • **
  • Posts: 2765
Centromerus semiater, ny for Norge
« on: December 18, 2010, 04:50:28 PM »
Her er de nøyaktige funndata:

Buskerud: Øvre Eiker, Fiskumvannet
19.05.2010
En hunn såldet i siv/strø under vierkratt ved bredden av vannet, fuktig.
N 6631102, Ø 209003 (sone 33)
A. Fjellberg

Eksemplaret er donert Naturhistorisk Museum, Tøyen (entomologisk avd.)

Se forøvrig her.

Arne.
« Last Edit: December 18, 2010, 04:55:23 PM by arnef »
Arne Fjellberg