Author Topic: Estrandia grandaeva  (Read 2946 times)

Offline Arne Fjellberg

  • Artskoordinator
  • **
  • Posts: 2765
Estrandia grandaeva
« on: December 09, 2010, 12:57:54 PM »
Tre hunner slaghåvet i gammel fjellskog med gran og bjerk:

ON: Vestre Slidre
Robølstøl, N 679178, Ø 165273 (omregnet til sone 33)
02.08.2010.
A. Fjellberg leg.


To subadulte håvet i gammel granskog:

ON: Østre Slidre
Røyne, N 6797475, Ø 173318 (sone 33)
01.08.2010
A. Fjellberg leg.

Se forøvrig her.
« Last Edit: December 11, 2010, 09:01:15 PM by arnef »
Arne Fjellberg