Recent Posts

Pages: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10
61
Hei

A. subtilis er rett

Mvh
Harald
62
Fann denne agynetaen på Huglo igår,27.mai.Den har svollen palp.
Kan muligens vera Agyneta subtilis,men usikker her.
Det begrensar vel utvalet eindel,men vanskelege er dei vel helst desse her.
2,7 mm stor.


Bjarte
63
Brukernes egne taksonomiske tegninger / Re: Robertus arundineti
« Last post by H. Løvbrekke on May 27, 2019, 10:54:44 PM »
-
64

PLANSJE 17.
65

Plansje 16
66

Plansje 15
67
AGYNETA CONIGERA
Denne arten i Agynetagruppen har bare svakt oppsvulmet palp, noe bare to arter har, Agyneta conigera og Agyneta ramosa. I forhold til A. ramosa er avstanden stor mellom øvre del av tilførselskanalene på epigynet
Agyneta conigera female har flere kjennetegn som skiller den fra alle de andre artene i Agyneta gruppen.
-Den er som regel svart, de andre er brune, (plansje 17.)
-Den har oransje bein de andre brune, (plansje 17.)
- Forkroppen har har en innsnevring midt på ryggen. sett fra siden alle de andre mangler dette. (plansje 15.)
- Plasseringen av sansehåret ( Tm.I ) på beinpar I. er plassert 0.60-0.69 fra bakre kant, mens det hos de andre er plassert  0.80-0.89.
AGYNETA CONIGERA
This species in the Agyneta group has only slightly bloated palp, something only two species have, Agyneta conigera and Agyneta ramosa.
. In relation to A. ramosa, the distance is large between the upper part of the supply ducts on the epigynet
Agyneta conigera female has several characteristics that distinguish it from all the other species in the Agyneta group.
-It's usually black, the others are brown, (fig. 17.)
-It has orange bones the other brown, (fig. 17.)
-The forebody has a narrowing in the middle of the back. Seen from the side all the others are missing this. (fig 15.)
-The location of the sensory hair (Tm. I) on leg pairs I. is placed 0.60-0.69 from the rear edge, while the other is placed 0.80-0.89.

AGYNETA RAMOSA
Agyneta ramosa er den andre arten i Agyneta gruppen med svakt oppsvulmet palp. Den skiller seg fra A.coniger på kjennetegnene nevnt hos denne.
Tilførselkanalene i epigynet ligger nærer hverandre, nesten paralellt i nedre kant og et stykke oppover. Så buer de kraftig ut. (plansje 16.) Høyden fra tilførselskanalenes nedre til øvre kant (C) er nokså lik avstanden mellom tilførselskanalene i øvre kant (D). Hos A. conigera er avstanden mellom tilførselskanalene i øvre kant (D) mye lengre enn høyde fra nedre kant av tilførselskanalene til øvre (C).

AGYNETA RAMOSA
Agyneta ramosa is the second species of the Agyneta group with weakly bloated palp. It differs from A. Coniger on the characteristics noted in this.
The supply ducts in the epigynet are nourishes each other, almost parallel to the lower edge and a piece upward. Then bender them sharply (fig 16.) The height from the lower to upper edge of the feed ducts (C) is similar to the distance between the channels in the upper Edge (D). At A. Conigera, the distance between the supply ducts in the upper edge (D) is much longer than the height from the lower edge of the channels to the upper (C).
68
Brukernes egne taksonomiske tegninger / Re: Piratula insularis
« Last post by H. Løvbrekke on May 25, 2019, 11:28:44 PM »
-
69
Brukernes egne taksonomiske tegninger / Re: Piratula insularis
« Last post by H. Løvbrekke on May 25, 2019, 11:27:58 PM »
-
70
Brukernes egne taksonomiske tegninger / Re: Piratula insularis
« Last post by H. Løvbrekke on May 24, 2019, 10:52:45 PM »
-
Pages: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10