Recent Posts

Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10
51
Referat fra edderkoppsafarier / Finnskogen
« Last post by H. Løvbrekke on June 13, 2019, 02:52:48 PM »


Kommer her med en rapport fra en tur jeg hadde rundt 17 mai. Egentlig visste jeg at det var litt tidlig på året her å finne edderkopper men litt ble det. Jeg var først og fremst på jakt etter arter jeg ikke har tegnet.

Fant den første voksne Gaupeedderkoppen, en hunn

Under solding i en myr ble jeg oppmerksom på en liten ulveedderkopp som så voksen ut, det viste seg å være Piratula insularis. Den var relativt vanlig i myrene her. Ellers fant jeg den både i Østfold og Telemark. Kanskje er den oversett og blir vurdert som en  ung edderkopp og dermed ikke tatt med.

Plasserte ut noen fallfeller som stod en dag og fikk en hann av Coriarachne depressa i denne. Fant flere Sibianor larae, to voksne og noen unge i myrer og ved et vann både med håving og solding.
En hann av Haplodrassus soerenseni fant jeg også, og ved solding en hunn av Tibioploides arcuatus og to  hunner av Nusoncus nasutus.

På 17 mai ble det ingen feiring i år, eller jeg feiret den sammen med edderkopper i ei myr.
Jeg satte meg i veikanten og sjekket soldematerialet jeg i hovedsak hadde funnet i torvmose da krøp det frem en stor gnapse. Jeg tenkte med en gang på om det kunne være Gnaphosa nigerrima og det var riktig, det andre funnet i Norge. Mens jeg satt der kom det løpende enda en gnapse og det viste seg å være en hann av samme art. På en myr et stykke fra fant jeg nok en hann, så den forekommer nok regelmessigt i myrene i området.

I samme myr fant jeg også Scotina palliardii og en hun av Walckenaeria alticeps, sistnevnte er det andre funnet i Norge den første ble funnet av Glenn i Nord- Norge. Jeg fants samme art også senere i ei myr helt sør i Østfold så det kan tyde på arten kan finnes regelmessig i disse områdene. Den er nok lett å overse da den er så lik tvillingarten W. antica, så her må vulva sjekkes nøye.

En oversikt over innteresante arter:

Piratula insularis 5 m, 4 f
Coriarachne depressa 1 m
Sibianor larae 2 f
Haplodrassus soerenseni 1m
Tibioploides arcuatus 1 f
Nusoncus nasutus 2 f
Gnaphosa nigerrima 2 m 1 f
Scotina palliardii 2 f
Walckenaeria alticeps 1 f
Thanatus formicinus 1 f
Lasaeola tristis1 m
Ohlertidion ohlerti 1 m
Entelecara congenera 1 f
Robertus arundineti 1 m
Diplocentria bidentata 3 m 6  f
Diplocentria rectangulata 6 m
Erigonella ignobilis 1 f
Minicia marginella 1 f
52
Det er fint!

BJarte
53
Hei

Får det til å være Agyneta mossica

Mvg
Harald
54
Lurer litt på denne hannlinyphiiden.
Funnen i svært vått myrmiljø på Bømlo 8.juni.
(Obs høgrepalp)


Bjarte
55
ok-er den ja.
Har vel litt trekantforma palpar desse agynetaartane...
men takk igjen!


Bj
56
Hei

Det er Agyneta saxatilis

Mvh
Harald
57
Artsidentifisering / Identification of Spiders / Re: Liten hann frå Huglo
« Last post by Bjarte Aadland on June 05, 2019, 03:30:04 PM »
har dessverre forsvunne for meg denne,får gjerne berre tru det var ein Tenuiphantes tenebricola..


Bjarte
58
Kan det vera ein Diplocephalusart mon?
Frå Spissøymose 3.juni.


Bjarte
59
Artsidentifisering / Identification of Spiders / Re: Xysticus..
« Last post by H. Løvbrekke on June 04, 2019, 10:16:54 PM »
Hei

Jeg synes det er vanskelig å se ut fra bildene

Mvh
Harald
60
Er usikker på X.cristatus eller X.audax her.
Frå Huglo 27.mai.

Bjarte
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10