Recent Posts

Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10
31
Brukernes egne taksonomiske tegninger / Canalidion montanum
« Last post by H. Løvbrekke on August 07, 2019, 11:40:32 PM »
-
32
Studier av spesifikke edderkoppslekter og arter / Re: Lycosidae
« Last post by H. Løvbrekke on August 05, 2019, 10:54:17 PM »
9.9. Tre arter med ensfarget brun forkropp (Fig. 16), tre arter kamuflasjefarged for levested havstrand eller grusbredder ved elv. (Fig. 17) (7arter)..........................................................................Arctosa
33
Studier av spesifikke edderkoppslekter og arter / Re: Lycosidae
« Last post by H. Løvbrekke on August 05, 2019, 10:51:52 PM »
8.

8. Bredt hvit bånd langs hele midten på forkroppen (Fig. 13), Svart kile på bakkroppen innrammet av lysere parti rundt,mer eller mindre synlig (Fig. 13). Hvis ikke, hele undersiden svart (Fig. 14) eller fiskebensmønster på bakkroppen (Fig. 15) (9 arter) ..................Alopecosa
 
 
 
- Annerledes...9
34
Studier av spesifikke edderkoppslekter og arter / Re: Lycosidae
« Last post by H. Løvbrekke on August 05, 2019, 10:49:54 PM »
7.

7. Tarsus I. med en eller to lange hår i bakre del (Fig. 11  )......................................................8

- Mangler lange hår i bakre kant på tarsus I. men noen halvlange i fremre kant (Fig. 12) Bred lys stripe er trukket over hele forkroppen på midten. Den lyse stripen langs ytterkanten går kke lengre enn til midten (Svært lik Pardosa lugubris og P. saltans)................................Xerolycosa
 


35
Studier av spesifikke edderkoppslekter og arter / Re: Lycosidae
« Last post by H. Løvbrekke on August 05, 2019, 10:48:03 PM »
4.

4. To små mørke isolerte felt, innrammet av lysere tegninger på yttersiden er synlige på fremre del av forkroppe(Fig.9)  (3 arter).....................................................................Trochosa

-Forkroppen annerledes  tegnet..........................................................................................5

5. Forkroppen med en tegning som minner om en stemmegaffel, de to strekene ikke isolert slik at de danner to felt  Fig. 8, (6 arter)..................................................................Pirata og Piratula

- Forkroppen annerledes tegnet..........................................................................................6

6. Forkroppen med en gjennomgående lys stripe i midten og med en mørk stripe på hver side. Mørke uregelmessige flekker på sidene. Sternum med store mørke flekker langs ytterkanten. ( Fig. 10)  ( 1 art)............................................................................................Hygrolycosa

- Annerledes...7
 
36
Studier av spesifikke edderkoppslekter og arter / Re: Lycosidae
« Last post by H. Løvbrekke on August 05, 2019, 10:46:29 PM »
 3.

3. Tibia I. har maks tre torner på undersiden (Fig. 6), sidetorner regnes ikke med. (23 arter.) ..............Pardosa


- Tibia I. med fire eller fem torner på undersiden (2 arter)..................................Acantholycosa
37
Studier av spesifikke edderkoppslekter og arter / Re: Lycosidae
« Last post by H. Løvbrekke on August 05, 2019, 10:44:51 PM »
2.

2. Hodetprofil sett i front har et firkanted preg Fig.2 , de vertikale sidene på hode  er tilnærmet rette, bare svakt buet. Fig.2  Dette gjør at retningen trukket fra øyet i bakre rekke til øyet i midtre rekke (fIg. 3) (B) ligger nokså parallelt med forkkroppens (A), hvis en tilter forkroppen litt frem...3


-  Hodeprofil i front er buet Fig 4. Dette gjør at retningen trukket fra øyet i bakre rekke til øyet i midtre rekke (Fig. 5). (B)  aviker med retning fra forkroppens  fremre del (A) selv om en tilter forkroppen litt frem.................................................................................................4
 
38
Studier av spesifikke edderkoppslekter og arter / Re: Lycosidae
« Last post by H. Løvbrekke on August 05, 2019, 10:40:23 PM »
 1.
1. Palpepatella hvit resten av palp svart.(Fig. 1) Femur 1. svart, resten av beinet lyst. Sjelden liten art tilhold på nakne berg........................................................................................... Aulonia albimana
 

- Annerledes...2
39
                              LYCOSIDAE
                                    Nøkkel til slekter.
40
Brukernes egne taksonomiske tegninger / Haplodrassus moderatus
« Last post by H. Løvbrekke on August 04, 2019, 12:37:22 AM »
-
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10