Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10
21
Studier av spesifikke edderkoppslekter og arter / Re: Pardosa hunner
« Last post by H. Løvbrekke on February 16, 2020, 01:00:36 AM »
-
22
Studier av spesifikke edderkoppslekter og arter / Re: Pardosa hunner
« Last post by H. Løvbrekke on February 16, 2020, 12:57:31 AM »
Noen forskjeller jeg finner i behåringen på buken til Pardosa prativaga og P. sphagnicola. De lange  og mørke hårene hos P. prativaga
23
Brukernes egne taksonomiske tegninger / Callilepis nocturna
« Last post by H. Løvbrekke on February 15, 2020, 12:09:54 AM »
.
24
Artsidentifisering / Identification of Spiders / Re: Erigonella hiemalishann?
« Last post by H. Løvbrekke on February 12, 2020, 01:08:29 AM »
Hei

Ja, jeg er enig

Mvh
Harald
25
Thank you!


Bjarte
26
Nesticus cellulanus :)
Simeon
27
Fann denne i mose i bekkedal Stord 8.februar.
Den er ikkje adult.
Mykje minnar om Theridion varians her.
5 mm stor.


Bjarte
28
Artsidentifisering / Identification of Spiders / Erigonella hiemalishann? <=
« Last post by Bjarte Aadland on February 11, 2020, 06:05:55 PM »
Ser ut som hannen av Erigonella hiemalis dette.
Frå mose i bekkedal Stord 8.februar.


Bjarte
29
Hei
Ja, jeg er enig

Mvh
Harald
30
Så vidt eg kan vurdera er to første bilder epigyn/vulva av Erigone arctica og to siste bilder av Erigone dentipalpis,stemmer ikkje det?
Dyra er frå tangbelte ved sjøen på Stord 8.februar.
Habitusstorleik E.arctica ein del større enn E.dentipalpis.


Bjarte
Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10