Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10
11
Brukernes egne taksonomiske tegninger / Gnaphosa orites
« Last post by H. Løvbrekke on February 20, 2020, 12:20:55 AM »
.
12
Studier av spesifikke edderkoppslekter og arter / Re: Pardosa hunner
« Last post by H. Løvbrekke on February 18, 2020, 08:47:11 PM »
-
13
Brukernes egne taksonomiske tegninger / Re: Pardosa prativaga
« Last post by H. Løvbrekke on February 17, 2020, 11:45:10 PM »
-
14
Brukernes egne taksonomiske tegninger / Re: Pardosa sphagnicola
« Last post by H. Løvbrekke on February 17, 2020, 11:44:11 PM »
.
15
Brukernes egne taksonomiske tegninger / Re: Pardosa pullata
« Last post by H. Løvbrekke on February 17, 2020, 11:42:59 PM »
.
16
Brukernes egne taksonomiske tegninger / Re: Alopecosa pulverulenta
« Last post by H. Løvbrekke on February 17, 2020, 11:41:16 PM »
-
17
Det er jo veldig moro:-)

Takkar!


Bjarte
18
Artsidentifisering / Identification of Spiders / Re: Adult Pardosa frå Stord
« Last post by H. Løvbrekke on February 16, 2020, 08:18:55 PM »
Hei

Et veldig flott funn, en art det ikke finnes mange funn av her i landet fra de senere år bare fra en lokalitet i Telemark, Hygrolycosa rubrofasciata.

Mvh
Harald
19
Artsidentifisering / Identification of Spiders / Re: Adult Pardosa frå Stord
« Last post by Simeon Indzhov on February 16, 2020, 07:03:58 PM »
Not a Pardosa
Simeon
20
Ser i allefall ut som ein pardosa for meg.
Fann denne vaksne hannen i svært fuktig mose nær ferskvatn på Stord 15.februar.
8 mm stor.
Liknar noko på Pardosa amentata,men får ikkje helt palper til å stemma.


Bjarte
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10