Edderkoppkrokens forum

Nye arter i Norge => Nye arter 2015 => Topic started by: Arne Fjellberg on April 20, 2015, 11:10:02 AM

Title: Syedra myrmicarum
Post by: Arne Fjellberg on April 20, 2015, 11:10:02 AM
Art: Syedra myrmicarum
Funnsted: Tjømekollen, Mågerø. Tjøme kommune, Vestfold
Tid: 31 Mai 2011.
Funnet av: Arne Fjellberg
Koordinater: N 59,15087 – Ø 10,42368
EIS:
Antall: 1
Habitat: Bergrabber i furuskog, under stein m. Formica fusca

(Dette er det første funnet. I tillegg er den funnet to andre steder på Tjøme i 2012. dette er samme art som vi tidligere har oppfattet som Syedra apetlonensis. Funn av hunner og en hann på Öland (Sverige) gjør at vi endrer oppfatning om artstilhørighet for de norske dyrene)

Arne.