Edderkoppkrokens forum

Nye arter i Norge => Nye arter 2014 => Topic started by: Magne Farlund on September 01, 2014, 06:29:11 PM

Title: Trichoncus hackmani
Post by: Magne Farlund on September 01, 2014, 06:29:11 PM
Det gjøres endringer i sjekklista under fam. Linyphiidae. På bakgrunn av Harald Løvbrekkes undersøkelser av slekten Trichoncus, registreres T. hackmani som ny og eneste norske art. Både T. affinis og T. vasconicus (feilidentifiserte eldre og nyere funn) går ut.

Magne.