Edderkoppkrokens forum

Fellesekspedisjoner => Finnmarksekspedisjonen 2011 => Topic started by: Stein Andersen on January 04, 2013, 06:38:58 AM

Title: Aculepeira lapponica
Post by: Stein Andersen on January 04, 2013, 06:38:58 AM
Har lenge vært frustrert over Artsdatabankens sendrektighet når det gjelder å legge inn nye funn for Norge inn i artsnavnebasen.  I går fikk jeg endelig tak i rette person, og etter en lang samtale med henne er nå Aculepeira lapponica lagt inn i artsnavnebasen.  Det er der Artsobservasjoner henter artsnavnene sine fra.  Nå drøyer det forhåpentligvis ikke lenge før de to dyrene som ble funnet i 2011 kan legges inn med sitt rette navn. :)
Title: Re: Aculepeira lapponica
Post by: Magne Farlund on January 04, 2013, 04:54:31 PM
@Stein

Greit å få inn nok en art, men det er som å pisse i havet. Det trengs en innsats for å få inn 60-70 nye arter, og neste rødlisteoppdatering/artsoppdatering tror jeg skal skje i 2015. Det er lenge å vente.

Magne.
Title: Re: Aculepeira lapponica
Post by: Stein Andersen on January 04, 2013, 06:48:42 PM
Det jeg mener å si er at alle bør ringe og si hva de mener, først når de får en stemme i den andre enden vil det skje noe - kanskje.
Title: Re: Aculepeira lapponica
Post by: Tomas Husdal on January 04, 2013, 08:41:10 PM
Er redd veien fra artsnavnebasen til rapporteringssystemet kan være lang...

Det er synd at et slikt system som har til hensikt å motivere oss vanlige folk til kartlegging ender opp med å egentlig bli litt frustrerende når vi ikke får lagt inn de funnene vi er mest stolte av (som nye arter for landet). På den andre siden er det ikke få arter som skal på plass (og jevnlig oppdateres), og ressursene står sannsynligvis ikke i stil med oppgavene. Vi får heller trøste oss med at en vakker dag...

Tomas
Title: Re: Aculepeira lapponica
Post by: Glenn H. Morka on January 04, 2013, 10:54:22 PM
Det er noe som skurrer litt her.

Jeg hadde en prat på telefonen med ei fra artsobs som sa det var bare å levere et excel-dokument med alle de nye artene, samt redigerte gamle artsnavn på bordet hennes, så skulle det bli ordnet i en fei. Da jeg fortalte at Kjetil allerede har sendt et slikt dokument, sier hun at det har ikke hun mottatt.
For å ikke skrape opp i hva som er feil her, foreslår jeg at vi sender et nytt dokument slik at artsobs får det.

Jeg behersker ikke excel og vet ikke hvordan det brukes, så det må være noen som kan det som eventuelt må gjøre jobben.

-Glenn
Title: Re: Aculepeira lapponica
Post by: Magne Farlund on January 04, 2013, 11:05:54 PM
Om Kjetil allerede har utarbeidet dokumentet (og sendt det) kan vi vente til han er tilbake så ordner han opp i det som har sviktet. Dumt å gjøre dobbeltarbeid.

Magne.
Title: Re: Aculepeira lapponica
Post by: Stein Andersen on January 05, 2013, 09:38:40 PM
Da er arten Aculepeira lapponica lagt inn på Artsobservasjoner.  :D
Title: Re: Aculepeira lapponica
Post by: Kjetil Åkra on January 07, 2013, 01:36:22 PM
Jeg har fått en mail fra Artsdatabanken angående nye oppdateringer av arter på lista der. Så snart jeg hører fra dem når det gjelder noen få spørsmål jeg hadde så skal jeg prøve å få sendt dem en liste med oppdaterte navn i henhold til Magnes siste liste. Jeg har også spurt om vi kan få lagt inn forventede arter på forhånd, dersom dette er mulig så sparer vi nok litt tid.

Jeg mener at jeg sendte dem en liste i Word med oppdaterte navn som var ajour for desember 2011, men det er mulig jeg har glemt dette. I så fall er det min feil og jeg beklager dette. Dersom Artsdatabanken må ha alle våre nye arter lagt inn på excel så vil det ta litt tid å gjøre dette, men jeg skal prøve å prioritere det.

Kjetil
Title: Re: Aculepeira lapponica
Post by: Magne Farlund on January 07, 2013, 06:26:43 PM
Jeg har fått en mail fra Artsdatabanken angående nye oppdateringer av arter på lista der. Så snart jeg hører fra dem når det gjelder noen få spørsmål jeg hadde så skal jeg prøve å få sendt dem en liste med oppdaterte navn i henhold til Magnes siste liste. Jeg har også spurt om vi kan få lagt inn forventede arter på forhånd, dersom dette er mulig så sparer vi nok litt tid.

Jeg mener at jeg sendte dem en liste i Word med oppdaterte navn som var ajour for desember 2011, men det er mulig jeg har glemt dette. I så fall er det min feil og jeg beklager dette. Dersom Artsdatabanken må ha alle våre nye arter lagt inn på excel så vil det ta litt tid å gjøre dette, men jeg skal prøve å prioritere det.

Kjetil

Om Artsdatabanken vil legge inn blå arter tviler jeg på, men det er ikke min sak. Det jeg håper er mulig, etter at artslista i Artsdatabanken om litt blir ajour, er å få til en årlig oppdatering med evt. navneendringer samt nye arter. Det vil kun dreie seg om +/- 10 arter per år vil jeg anta, og ikke særlig tidkrevende. Det hadde vært et stort skritt i god retning.

Magne.
Title: Re: Aculepeira lapponica
Post by: Kjell Magne Olsen on January 07, 2013, 08:11:33 PM
Blå arter er ikke noe problem. Det ligger tusenvis av utenlandske arter allerede i Artsnavnebasen. De har et felt for avkryssing når det gjelder hvorvidt arten er funnet i Norge eller ei.
Title: Re: Aculepeira lapponica
Post by: Arne Fjellberg on January 07, 2013, 08:32:29 PM
Vi kan godt legge inn alle Nordens edderkopper i Artsnavnebasen. Da svenskene la opp sin utgave av collembol-lista tok jeg med alle arter kjent fra Sverige, Norge, Danmark, Finnland, Svalbard. De ønsket å ta høyde for framtidige artsfunn. Ikke så dumt. På ett enkelt raid over grensa fant jeg et tjuetalls nye svenske arter...

Men det er en relativt stor jobb å levere navnedata på Excel etter de spesifikasjoner som kreves. I tillegg til selve navnet skal det være med author, årstall, tittel på originalpublikasjonen med nøyaktig kildehenvisning, synonymer, avvikende navnekombinasjoner opp gjennom tidene, etc. Hvis vi bare slenger opp et navn som vi vil ha inn må folka i Trondheim lete fram denne informasjonen selv. Det blir fort mye plunder for artsgrupper der man selv ikke er spesialist, så jeg skjønner godt at de vegre seg mot enkeltinnspill. Vi må nok lage listene selv.

Arne.
Title: Re: Aculepeira lapponica
Post by: Kjetil Åkra on January 08, 2013, 10:27:34 AM
Quote
Men det er en relativt stor jobb å levere navnedata på Excel etter de spesifikasjoner som kreves. I tillegg til selve navnet skal det være med author, årstall, tittel på originalpublikasjonen med nøyaktig kildehenvisning, synonymer, avvikende navnekombinasjoner opp gjennom tidene, etc.

Og det er her problemet ligger for meg. Jeg fikk en slik Excel-liste en gang og med alle de nye artene og taksonomiske endrinegen som skulle gjøres var det snakk om flere dagers arbeid! Jeg hadde på det tidspunktet simpelthen ikke tid til alt det, men jeg ser nå at det må gjøres av oss så jeg skal prøve å sette av tid til dette.

Godt at vi kan legge inn blåarter, det vil jeg gjøre i henhold til Magnes lister.

Kjetil