Edderkoppkrokens forum

Andre edderkopprelaterte saker => Brukernes egne artikler => Topic started by: Kjetil Åkra on April 13, 2010, 12:55:19 PM

Title: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Kjetil Åkra on April 13, 2010, 12:55:19 PM
Hei alle sammen.

Vi har egentlig en kjempejobb å gjøre. Vel, egentlig er det jeg som har den jobben å gjøre og jeg har forsåvidt gjort den, men jeg vil gjerne ha med dere andre på dette.

Det gjelder offisielle norske navn på edderkopper. Jeg har hatt en liste jeg har utarbeidet klar lenge, men det har liksom manglet litt før jeg har turt  å puiblisere forslaget i Insekt-Nytt. Nå som det er flere edderkoppinteresserte å dele den med, synes jeg at dere bør få komme med deres innspill før jeg sender artikkelen inn. Så her er den (se vedlegg for Word-dokument).

Jeg vil altså gjerne at dere ser igjennom den ved leilighet og ser om dere synes navnene er brukbare. Om dere ser nomeklatoriske og taksonomiske feil eller har andre, bedre forslag til navn og om dere vil navnsette arter som er utelatt (spesielt innenfor Linyphiidae) så kom gjerne med det! Jeg har ikke gitt navn til alle våre arter somd ere ser, ganske enkelt fordi dette er en monumental oppgave. Hvordan navngir man f.eks. 5-6 Oedothorax-arter som ser mer eller mindre like ut???? Jeg har altså lagt vekt på de mer iøynefallende og store artene samt utvalgte sjeldne arter, altså arter som man kan tenke seg vil bli brukt av foraltningsmyndighetene.

Nok prat, her er lista (beklager at jeg ikke orker å formatere alle disse navnene med krusiv og bold for å gjøre det litt mer leselig - last gjerne ned dokumentet). Lista kommer i to deler fordi det er en begrensing på antall ord i hver post!
-----------------------------------------------------------------------

Familie AGELENIDAE – Traktedderkopper

Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) – Labyrintedderkopp
Tegenaria atrica C. L. Koch, 1843 – Stor husedderkopp
T. domestica (Clerck, 1757) – Vanlig husedderkopp
Textrix denticulata (Olivier, 1789) – Rødrygget traktedderkopp

Familie AMAUROBIIDAE – Vinduedderkopper

Amaurobius fenestralis (Stroem, 1768) – Vanlig vinduedderkopp
A. similis (Blackwall, 1861) – Byvinduedderkopp
Arctobius agelenoides Emerton, 1919 - Nordlig vinduedderkopp

Familie ANYPHAENIDAE – Summeedderkopper

Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) – Summeedderkopp

Familie ARANEIDAE – Hjulvevere

Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) – Eikebladvever, Sørlig furumyrvever
Aculepeira lapponica (Holm, 1945) - Nordlig furumyrvever
Agelenatea redii (Scopoli, 1763) – Brun hjulvever
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) – Rød hjulvever
A. angulatus Clerck, 1757 – Stor skogvever
A. diadematus Clerck, 1757 – Korsedderkopp
A. marmoreus Clerck, 1757 – Marmorvever
A. nordmanni (Thorell, 1870) – Svart/hvit barskogvever
A. quadratus Clerck, 1757 – Kvadratedderkopp
A. saevus (L. Koch, 1872) – Pukkelvever
A. sturmi (Hahn, 1833) – Liten barskogvever
Araniella alpica (L. Koch, 1869) – Nordlig grønnvever
A. cucurbitina (Clerck, 1757) – Vanlig grønnvever
A. displicata (Hentz, 1847) – Hvitbåndgrønnvever
A. opisthographa (Kulczynski, 1905) – Sørlig grønnvever
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) - Vepseedderkopp
Cercidia prominens (Westring, 1851) – Piggvever
Cyclosa conica (Pallas, 1772) – Rund skogvever
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) – Stor pukkelvever
G. omoeda (Thorell, 1870) – Vanlig tuberkelvever
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) – Hvitflekkvever
H. pygmaea (Sundevall, 1831) - Pygmevever
H. sanguinea (C. L. Koch, 1844) – Sørlig pygmevever
Larinioides cornutus (Clerck, 1757) – Vanlig retrettvever
L. patagiatus (Clerck 1757) – Fururetrettvever
L. sclopetarius (Clerk, 1757) – Kystretrettvever
Mangora acalypha (Walckenaer 1802) – Gaffelvever
Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) – Ovalvever
Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1844) – Skognattvever
N. umbratica (Clerck, 1757) – Vanlig nattvever
Singa hamata (Clerck, 1757) – Båndet dvergvever
S. nitidula C. L. Koch, 1844 – Elvebreddsdvergvever
Zygiella atrica (C. L. Koch, 1845) – Sørlig sektorvever
Z. stroemi (Thorell, 1870) – Strøms sektorvever
Z. x-notata (Clerck, 1757) – Vanlig sektorvever

Familie CLUBIONIDAE – Sekkedderkopper

Clubiona comta C. L. Koch, 1867 - Tresekkedderkopp
C. caerulescens - Blålig sekkeedderkopp
C. diversa O. P.-Cambridge, 1862 - Sørlig sekkedderkopp
C. frisia Wunderlich & Schuett, 1995 – Strandsekkedderkopp
C. frutetorum L. Koch, 1866 – Myrsekkedderkopp
C. kulczynskii Lessert, 1905 – Kulczynskis sekkedderkopp
C. lutescens Westring, 1851 – Elvebreddssekkedderkopp
C. norvegica Strand, 1900 – Norsk sekkedderkopp
C. reclusa O. P. Cambridge, 1863 – Løvsekkedderkopp
C. subsultans Thorell, 1875 –Tresekkedderkopp
C. terrestris Westring, 1851 – Hussekkedderkopp
C. trivialis L. Koch, 1843 – Vanlig sekkedderkopp

Familie CORINNIDAE - Bjelkenattjegere
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) - Bjelkenattjeger
P. minimus C. L. Koch, 1839 - Liten bjelkenattjeger

Familie CYBAEIDAE – Store traktedderkopper

Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) – Vannedderkopp

Familie DICTYNIDAE – Dvergullspinnedderkopper

Archaeodictyna consecuta (O. P.-Cambridge, 1872) – Nordlig dvergullspinnedderkopp
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) – Svart dvergullspinnedderkopp
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) – Skogullspinnedderkopp
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) – Vanlig lyngedderkopp
D. pusilla Thorell, 1856 - Liten lyngedderkopp
D. latens (Fabricius, 1775) - Sørlig dvergullspinnedderkopp
D. uncinata Thorell, 1856 - Nordlig dvergullspinnedderkopp
Mastigusa arietina (Thorell, 1871) – Skogdvergullspinnedderkopp


Familie GNAPHOSIDAE – Flatbukedderkopper

Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) – Maurjeger
Drassodes – Kjempeflatbukedderkopper
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) – Kystkjempeflatbukedderkopp
D. lapidosus (Walckenaer, 1802) – Vanlig kjempeflatbukedderkopp
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) - Lys kjempeflatbukedderkopp
Echemus angustifrons (Westring, 1861) – Gressjeger
Drassyllus  - Glansflatbukedderkopper
D. pumilus (C. L. Koch, 1839) - Sørlig glansflatbukedderkopp
D. pusillus (C. L. Koch, 1833) - Liten glansflatbukedderkopp
D. praeficus (L. Koch, 1866) - Svart glansflatbukedderkopp
Gnaphosa - Myrflatbukedderkopper
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) – Tofarget myrflatbukedderkopp
G. lapponum (L. Koch, 1866) – Arktisk myrflatbukedderkopp
G. leporina (L. Koch, 1866) – Vanlig myrflatbukedderkopp
G. lucifuga (Walckenaer, 1802) – Svart myrflatbukedderkopp
G. montana (L. Koch, 1866) – Snømyrflatbukedderkopp
G. microps Holm, 1939 – Liten myrflatbukedderkopp
G. orites Chamberlin, 1922 – Nordlig myrflatbukedderkopp
G. sticta Holm, 1939 –  Fjellmyrflatbukedderkopp
Haplodrassus – Grå flatbukedderkopper
H. minor (O. P.-Cambridge, 1879) – Liten gråflatbukedderkopp
H. signifer (C. L. Koch, 1839) – Vanlig gråflatbukedderkopp
H. soerenseni (Strand, 1900) – Sørensens gråflatbukedderkopp
Micaria – Metallflatbukedderkopper
Micaria alpina L. Koch, 1872 – Fjellmetallflatbukedderkopp
M. fulgens (Walckenaer 1802) – Sandmetallflatbukedderkopp
M. nivosa L. Koch, 1866 – Liten elvebreddsflatbukedderkopp
M. pulicaria (Sundevall, 1832) – Vanlig metallflatbukedderkopp
M. silesiaca L. Koch, 1875 - Kystmetallflatbukedderkopp
M. subopaca Westring, 1861 – Husmetallflatbukedderkopp
Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866) – Seksprikkflatbukedderkopp
Scotophaeus  - Husflatbukedderkopper
Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1873) - Blackwalls husflatbukedderkopp
S. quadripunctatus (Linnaeus, 1758) - Fireprikket husflatbukedderkopp
Zelotes – Svarte flatbukedderkopper
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) – Svart strandflatbukedderkopp
Z. latreillei (Simon, 1878) – Latreilles svartflatbukedderkopp
Z. longipes (L. Koch, 1866) - Sørlig svartflatbukedderkopp
Z. puritanus Chamberlin, 1922 – Amerikansk svartflatbukedderkopp
Z. subterraneus (C. L. Koch, 1833) – Vanlig svartflatbukedderkopp

Familie HAHNIIDAE – Rekkevevere

Antistea elegans (Blackwall, 1841) – Oransje rekkevever
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) – Barkrekkevever
Hahnia helveola Simon, 1875 – Lys rekkevever
H. montana (Blackwall, 1841) – Vanlig rekkevever
H. ononidum Simon, 1875 – Fjellrekkevever
H. nava (Blackwall, 1841) – Svart rekkevever
H. pusilla C. L. Koch, 1841 – Liten rekkevever

Familie LINYPHIIDAE
Subfam. Linyphiinae - Mattevevere
Subfam. Erigoninae - Dvergedderkopper

Abiskoa abiskoensis (Holm, 1945) – Fjellmattevever Huldrevever
Agyneta fuscipalpus (C.L.Koch, 1836) - Engdvergedderkopp
Allomengea scopigera (Grube, 1859) – Stor fuktmattevever
A. vidua (L.Koch, 1879) – Liten fuktmattevever
Bathyphantes  - Våtmarksmattevevere
B. approximatus (O.P.-Cambridge, 1871) - Stor våtmarksmattevever
B. gracilis (Blackwall, 1841) – Vanlig våtmarksmattevever
B. nigrinus (Westring, 1851) - Svart Våtmarksmattevever
B. parvulus (Westring, 1851) - Grå våtmarksmattevever
Bolyphantes - Spisshodemattevevere
Caviphantes saxetorum (Hull, 1916) – Elvebreddvergedderkopp
Centromerus arcanus (O.P.-Cambridge, 1873) – Vanlig skogmattevever
C. pabulator (O. P-Cambridge, 1875) - Gressmattevever
C. sylvaticus (Blackwall, 1841) - Stor skogmattevever
Collinsia inerrans (L.Koch, 1879) - Åkerdvergedderkopp
Dicymbium nigrum (Blackwall 1834 – Svart skogdvergedderkopp
D. tibiale (Blackwall, 1836) – Storarmdvergedderkopp
Diplocephalus - Tohodevergedderkopper
Diplostyla concolor (Wider, 1834) - Kulemattevever
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) - Tremattevever
Drepanotylus uncatus (O.Pickard-Cambridge, 1873) – Myrdvergedderkopp
Erigone – Piggdvergedderkopper
Erigone arctica (White 1852) - Nordlig piggdvergedderkopp
Erigone atra (Blackwall, 1841) - Vanlig piggdvergedderkopp
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) - Barskogvergedderkopp
Gonatium – Røde dvergedderkopper
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) - Vanlig røddvergedderkopp
Gonatium paradoxum (L.Koch, 1869) - Liten rød dvergedderkopp
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) – Svarthodedvergedderkopp
Halorates reprobus (O.P.-Cambridge, 1879) - Fjæredvergedderkopp
Helophora insignis (Blackwall, 1841) – Buskmattevever
Hilaira – Store pukkelmattevevere
Hilaira herniosa (Thorell, 1875) - Nordlig pukkeldvergedderkopp
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) – Vanlig oransjedvergedderkopp
H. cornutum (Blackwall, 1833) - Sørlig oransjedvergedderkopp
Hypselistes jacksoni (O.P.-Cambridge, 1902) – Jacksons dvergedderkopp
Labulla thoracica (Wider, 1834) – Stor barskogmattevever
Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) - Sanddvergedderkopp
Lepthyphantes – Grå mattevevere
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) - Stor gråmattevever
Leptothrix hardyi (Blackwall, 1850) - Stor fuktvever
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) - Triangelmattevever
Macrargus boreus Holm, 1968 – Alpinbakkemattevever
M. rufus (Wider, 1834) – Skogbakkemattevever
Maro lepidus Casemir, 1961 – Torvmosedvergedderkopp
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1829) - Hvitprikket mattevever
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) – Vanlig mattevever
N. montana (Clerck, 1757) - Stubbemattevever
N. peltata (Wider, 1834) – Liten mattevever
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) – Kuppelmattevever
Notioscopus sarcinatus (O.P.-Cambridge, 1872) – Vanlig myrdvergedderkopp
Oedothorax – Toraksdvergedderkopper
Oedothorax agrestis (Blackwall 1853) - Vanlig toraksdvergedderkopp
Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) – Stor vandremattevever
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) – Parallelldvergedderkopp
Pityohyphantes phrygianus (C. L.  Koch, 1836) – Granmattevever
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) - Vanlig strengpalpedvergedderkopp
Satilatlas britteni (Jackson, 1913) - Sporedvergedderkopp
Saaristoa firma (O.P.-Cambridge, 1905) – Hjerteedderkopp
Savignia frontata Blackwall, 1833 - Buskhodedvergedderkopp
Scotinotylus clavatus (Schenkel, 1927) – Alpedvergedderkopp
Silometopus ambiguus (O.P.-Cambridge, 1905) - Kystdvergedderkopp
S. elegans (O.P.-Cambridge, 1872) - Praktdvergedderkopp
S. incurvatus (O.Pickard-Cambridge, 1873) - Langpiggdvergedderkopp
Sisicus apertus (Holm, 1939) – Blåbærdvergedderkopp
Stenonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) - Stor høstmattevever
Syedra gracilis (Menge, 1869) – Gressdvergedderkopp
Tapinocyba pallens (O.P.-Cambridge, 1872) – Vanlig skogdvergedderkopp
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) – Strandengdvergedderkopp
Tapinopa longidens (Wider, 1834) - Butthodet mattevever
Tenuiphantes – Vanlige gråmattevevere
Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) – Langarmet dvergedderkopp
Trichoncus vasconicus Denis, 1944 - Klodvergedderkopp
Troxochrota scabra Kulczynski, 1894 - Østlig skogdvergedderkopp
Troxochrus nasutus Schenkel, 1925 - Nesedvergedderkopp
T. scabriculus (Westring, 1851) - Sanddvergedderkopp
Typhochrestus sylviae Hauge, 1968 – Norsk dvergedderkopp
Walckenaeria - Stolpehodedvergedderkopper
W. acuminata Blackwall, 1833 - Langhodet stolpehodedvergedderkopp
Zornella cultrigera (L.Koch, 1879) - Nordlig skogdvergedderkopp
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Kjetil Åkra on April 13, 2010, 12:56:11 PM
Norske navneliste - del II
---------------------------------------------------------

Familie LIOCRANIDAE – Nattjegeredderkopper

Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) - Stor skognattjeger
A. cuprea Menge, 1873 - Østlig nattjeger
A. proxima (O. P.-Cambridge, 1871) - Liten skognattjeger
Apostenus fuscus Westring, 1851 – Skognattjeger
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) - Flekket nattjeger
Scotina - Små nattjegeredderkopper
Scotina gracilipes (Blackwall, 1859) - Liten nattjeger

Familie LYCOSIDAE – Ulveedderkopper

Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) - Stor skogulvedderkopp
A. norvegica (Thorell, 1872) - Norsk bergulveedderkopp (vår kommende nasjonaledderkopp!)
Alopecosa - Reveedderkopper
A. aculeata (Clerck, 1757) - Vanlig reveedderkopp
A. barbipes (Sundevall, 1833) – Sandreveedderkopp
A. cuneata (Clerck, 1757) - Tykktibiareveedderkopp
A. fabrilis (Clerck, 1757) – Lys sandreveedderkopp
A. inquilina (Clerck, 1757) - Lys barskogreveedderkopp
A. pinetorum  (Thorell, 1856) - Barskogsreveedderkopp
A. pulverulenta (Clerck, 1757) - Vanlig reveedderkopp
A. taeniata (C. L. Koch, 1835) - Vanlig reveedderkopp
Arctosa alpigena (Doleschall, 1852) - Fjellbjørneedderkopp
A. cinerea (Fabricius, 1777) - Stor elvebreddsedderkopp
A. leopardus (Sundevall, 1833) - Leopardbjørneedderkopp
A. lutetiana (Simon, 1876) - Hvitryggbjørneedderkopp
A. perita (Latreille, 1799) - Sandbjørneedderkopp
A. stigmosa  (Thorell, 1875) - Liten elvebreddsedderkopp
Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) – Trommeulveedderkopp
Pardosa - Vanlige ulveedderkopper
P. agrestis (O. P.-Cambridge, 1875) - Åkerulveedderkopp
P. agricola (Thorell, 1856) - Sandulveedderkopp
P. amentata (Clerck, 1757) - Vanlig fuktulveedderkopp
P. atrata (Thorell, 1873) - Svart ulveedderkopp
P. eiseni (Thorell, 1875) - Isulveedderkopp
P. fulvipes (Collett, 1876) - Gulbeinulveedderkopp
P. hyperborea (Thorell, 1872) - Nordlig ulveedderkopp
P. lapponica (Thorell, 1872) - Lappulveedderkopp
P. lasciva L. Koch, 1879 – Tundraulveedderkopp
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) – Skogulveedderkopp
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) – Myrulveedderkopp
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) – Svartpalpulveedderkopp
P. palustris (Linnaeus, 1758) - Vanlig engulveedderkopp
P. pullata (Clerck, 1757) - Brun fuktulveedderkopp
P. purbeckensis F.O.P.-Cambridge 1895 - Fjæreulveedderkopp
P. riparia (C. L. Koch, 1833) - Båndulveedderkopp
P. schenkeli Lessert, 1904 - Schenkels ulveedderkopp
P. septentrionalis (Westring, 1861) - Fjellulveedderkopp
P. sphagnicola (Dahl, 1908) - Myrulveedderkopp
P. trailli (O. P.-Cambridge, 1873) - Skotsk høyfjellsulveedderkopp
Pirata - piratedderkopper
P. hygrophilus Thorell, 1872 - Myrpiratedderkopp
P. insularis Emerton, 1885 - Amerikansk piratedderkopp
P. piraticus (Clerck, 1757) - Vanlig piratedderkopp
P. piscatorius (Clerck, 1757) - Svart piratedderkopp
P. uliginosus (Thorell, 1856) - Stor piratedderkopp
Trochosa - Nattulveedderkopper
T. ruricola (De Geer, 1778) - Sørlig nattulveedderkopp
T. spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) - Piggnattulveedderkopp
T. terricola Thorell, 1856 - Vanlig nattulveedderkopp
Xerolycosa - Små ulve-edderkopper
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) - Tørrbakkeulveedderkopp
X. nemoralis (Westring, 1861) - Sandstrandulveedderkopp

Familie MIMETIDAE – Kannibaledderkopper

Ero furcata (Villers, 1789) – Vanlig kannibaledderkopp

MITURGIDAE - Store oransjedderkopper

Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) - Vanlig oransjedderkopp
C. oncognathum Thorell, 1871 - Stor oransjedderkopp
C. virescens (Sundevall, 1833) - Kortpigget oransjedderkopp

Familie NESTICIDAE – Små kjelleredderkopper

Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) - Liten kjelleredderkopp

Familie OONOPIDAE – Seksøyede husedderkopper

Oonops pulcher Templeton, 1835 - Seksøyet husedderkopp

Familie OXYOPIDAE – Gaupeedderkopper

Oxyopes ramosus (Panzer, 1804) - Lynggaupeedderkopp

Familie PHILODROMIDAE – Trespringere

Philodromus aureolus (Clerck, 1757) -  Vanlig trespringer
P. cespitum (Walckenaer, 1802) - Brun trespringer
P. collinus C. L. Koch, 1835 - Collins trespringer
P. dispar Walckenaer, 1826 - Tofarget trespringer
P. emarginatus (Schrank, 1803) - Grå trespringer
P. fuscomarginatus De Geer, 1778 - Stor trespringer
P. histrio (Latreille, 1819) - Hvitbåndet trespringer
P. margaritatus (Clerck, 1757) – Svart/hvit bartrespringer
P. rufus Walckenaer, 1825 - Rød trespringer
Thanatus arcticus Thorell, 1872 - Arktisk trespringer
T. arenarius Thorell, 1872 - Strandtrespringer
T. atratus Simon, 1875 - Svartrygget trespringer
T. formicinus (Clerck, 1757) - Lyngtrespringer
T. striatus C. L. Koch, 1845 - Bakketrespringer
Tibellus - Båndtrespringere
Tibellus maritimus (Menge, 1875) - Kystsbåndtrespringer
T. oblongus (Walckenaer, 1802) - Gressbåndtrespringer


Familie PHOLCIDAE – Langbeinede kjelleredderkopper

Pholcus phalangoides (Fuesselin, 1775) – Stor langbeinet kjelleredderkopp
Psilochorus simoni (Berland, 1911) – Liten langbeinet kjelleredderkopp

Familie PISAURIDAE – Rovedderkopper

Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) - Vanlig myredderkopp
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) - Stor lyngrovedderkopp

Familie SALTICIDAE – Hoppeedderkopper

Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) – V-tegnhoppeedderkopp
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) - Flathoppeedderkopp
Dendryphantes - Barskoghoppeedderkopper
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) - Lysebrun hoppeedderkopp
Evarcha - Vanlige brune hoppeedderkopper
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) - Vanlig brun hoppeedderkopp
E. falcata (Clerck, 1757) - Hvitbåndet brun hoppeedderkopp
Heliophanus – Metallhoppeedderkopper
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) - Vanlig metallhoppeedderkopp
H. dampfi Schenkel, 1923 - Myrmetallhoppeedderkopp
H. flavipes (Hahn, 1832) - Engmetallhoppeedderkopp
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) - Barkhoppeedderkopp
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) - Maurhoppeedderkopp
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) – Vanlig dverghoppeedderkopp
Pellenes tripuncatus (Walckenaer, 1802) – Treprikkhoppeedderkopp
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) - Stripehoppeedderkopp
Pseudeurophrys erratica (Walckenaer, 1826) - Grå hoppeedderkopp
Salticus cingulatus (Panzer, 1797) - Vanlig springhoppeedderkopp
S. scenicus (Clerck, 1757) – Vanlig sebrahoppeedderkopp
S. zebraneus (C. L. Koch, 1837) – Harlekinedderkopp
Sibianor larae Logunov, 2001 – Rødknehoppeedderkopp
Sitticus distinguendus (Simon, 1868) – Sandhoppeedderkopp
S. pubescens (Fabricus, 1775) – Hushoppeedderkopp
S. ranieri (Peckham & Peckham, 1909) - Nordlig fjellhoppeedderkopp
S. saltator (Simon, 1868) – Springhoppeedderkopp
Sitticus terebratus (Clerck, 1757) – Husvegghoppeedderkopp
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) - Solhoppeedderkopp
T. thorelli (Kulczynski, 1891) - Thorells dvergedderkopp

Familie SEGESTRIIDAE – Seksøyede traktedderkopper

Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) – Seksøyettraktedderkopp

Familie SPARASSIDAE – Jegeredderkopper

Micrommata virescens (Clerck, 1757) - Smaragdedderkopp

Familie TETRAGNATHIDAE – Kjeveedderkopper

Meta menardi (Latreille, 1804) - Stor kjelleredderkopp
Metellina mengei (Blackwall, 1869) - Vanlig krattvever
M. merianae (Scopoli, 1763) - Fuktkrattvever
M. segmentata (Clerck, 1757) - Vanlig krattvever
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 - Clercks lille kjeveedderkopp
P. degeeri Sundevall, 1830 - De Geers lille kjeveedderkopp
P. listeri Sundevall, 1830 - Listers lille kjeveedderkopp
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) - Vanlig kjeveedderkopp
T. montana Simon, 1874 – Fjellkjeveedderkopp
T. obtusa C. L. Koch, 1837 – Svarthodekjeveedderkopp
T. striata L. Koch, 1862 - Sivkjeveedderkopp

Familie THERIDIIDAE – Kuleedderkopper

Achaearanea lunata (Clerck, 1757) - Bergkuleedderkopp
A. ohlerti Thorell, 1870 - Nordlig bergkuleedderkopp
Achaearanea riparia (Blackwall, 1834) - Sørlig bergkuleedderkopp
A. tepidariorum (C. L. Koch, 1841) - Veksthusedderkopp
Asagena phalerata (Panzer, 1801) – Gulprikk-kuleedderkopp
Crustulina guttata (Wider, 1834) - Hvitprikk-kuleedderkopp
Dipoena inornata (O. P.-Cambridge, 1861) - Liten tårnkuleedderkopp
D. melanogaster (C. L. Koch, 1837) - Brun tårnkuleedderkopp
D. torva (Thorell, 1871) - Sort tårnkuleedderkopp
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) - Rødstripet kuleedderkopp
E. thoracica (Hahn, 1833) - Kystkuleedderkopp
Episinus angulatus (Blackwall, 1853) - Vanlig H-vever
E. truncatus Latreille, 1809 - Kort H-vever
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) - Maurkuleedderkopp
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) - Sort lyngkuleedderkopp
Ohlerthidion ohlerti (Thorell, 1870) - Nordlig bergkuleedderkopp
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) – Dvergkuleedderkopp
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) – Skyggekuleedderkopp
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) - Pansret kuleedderkopp
Phylloneta. sisyphia (Clerck, 1757) – Buskkuleedderkopp
Platnicka tincta (Walckenaer, 1802) - Svartryggkuleedderkopp
Robertus – Rødkuleedderkopper
Robertus lividus (Blackwall, 1836) - Vanlig rødkuleedderkopp
R. arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) -  Myrrødkuleedderkopp
R. lividus (Blackwall, 1836) - Stor rødkuleedderkopp
R. lyrifer Holm, 1939 - Lyrerødkuleedderkopp
R. scoticus Jackson, 1914 – Skogrødkuleedderkopp
Seycellocesa vittatus (C. L. Koch, 1836) – Båndkuleedderkopp
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) - Buskkuleedderkopp
Steatoda. bipuncata (Linnaeus, 1758) - Brun husedderkopp
Theonoe minutissima (O. P.-Cambridge, 1879) - Miniatyrkuleedderkopp
Theridion montanum Emerton, 1882 - Fjellkuleedderkopp
T. mystaceum L. Koch, 1870 - Vanlig bergsprekkedderkopp
T. pictum (Walckenaer, 1802) – Rødstripekuleedderkopp
T. pinastri L. Koch, 1862 – Tretoppkuleedderkopp

Familie THOMISIDAE – Krabbeedderkopper

Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) - Flat krabbeedderkopp
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) - Grønn krabbeedderkopp
Misumena vatia (Clerck, 1757) - Kameleonkrabbeedderkopp
Ozyptila  - Bredhårede krabbeedderkopper
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) - Vanlig bredhåret krabbeedderkopp
O. praticola (C. L. Koch, 1837) - Liten smalhåret krabbeedderkopp
O. trux (Blackwall 1846) - Gul bredhåret krabbeedderkopp
Xysticus - Smalhårede krabbeedderkopper
Xysticus audax (Schrank, 1803) - Vanlig krabbeedderkopp
X. cristatus (Clerck, 1757) - Vanlig krabbeedderkopp
X. kochi Thorell, 1872 - Kochs krabbeedderkopp
X. lanio C. L. Koch, 1835 - Rød krabbeedderkopp
X. luctator L. Koch, 1870 – Panseredderkopp
X. ulmi (Hahn, 1832) – Stripekrabbeedderkopp

Familie TITANOECIDAE – Prikkede ullspinnedderkopper

Titanoeca nivalis Simon, 1874 - Toprikket ullspinnedderkopp

Familie ULOBORIDAE – Trekantspinnedderkopper

Hyptiotes paradoxsus (C. L. Koch, 1834) - Trekantspinner

Familie ZORIDAE – Jaktedderkopper

Zora nemoralis (Blackwall, 1861) - Mørk jaktedderkopp
Z. spinimana (Sundevall, 1833) - Lys jaktedderkopp
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Glenn H. Morka on April 13, 2010, 01:46:45 PM
Skjønner at du har hatt  en kjempejobb med dette! Det er ikke lett å navnsette.
Sitter her med erigoneartene, og prøver å finne på noe.
Feks, E. dentipalpis, hva kan man kalle den? Det blir litt rart hvis man oversetter med "Tannpalp"... :D
Eller E. promiscua... Hmm...
Må sitte og gruble litt mer på disse.

Du har gjort en kjempejobb med lista så langt, Kjetil! Imponert. :)
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Roar Frølandshagen on April 13, 2010, 03:25:15 PM
Kjempejobb Ketil...

Såpass fersk i dette "gamet" at jeg har dårlige forutsetninger for å hjelpe til...

Men kan påpeke en liten ting; Metellina mengei og M.segmentata har fått samme norske navn...

Har en kamerat som var med på å sette Norske navn på all verdens fugler, pugh, 9500 arter og så mange ukjente arter, de jobbet i flere år!

Stå på, dette blir bra!

Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on April 13, 2010, 03:54:15 PM
@Kjetil

Du store all styrens for en jobb du har nedlagt her :o
Angående like arter med tilnærmet like habitatpreferanser, foreslår jeg at de sorteres under et felles gruppenavn, og at man ellers beholder latinsk navn. Har forøvrig bare skummet. Skal bruke tid på å se gjennom senere.

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Annie on April 13, 2010, 05:26:48 PM
Heia Kjetil :)

Du verden for et arbeid du har lagt ned  :o, kudos til deg! Synes det hele (selv om du ikke er ferdig), er meget flotte og ikke minst artige navn paa noen av dem! Maa nevne Solhoppeedderkopp her som et eksempel, man blir jo glad bare ved aa lese navnet jo!..:D

Mvh
Annie
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: H. Løvbrekke on April 13, 2010, 11:47:54 PM

Kjetil
Kjempeflott, her ligger det mye arbeid bak.
Det som er så positivt med norske navn, i alle fall for meg, er at de forteller så mye om edderkoppen, spesiellt habitat. Så jeg har allerede lært mye med å lese raskt gjennom. Det jeg ser er utfordringen er at det kan bli veldigt mange adjektiv på noen arter.

Bare noen raske refleksjoner:
Xerolycosa nemoralis og X.miniata kan navnene muligens ha blitt forvekslet, synes i alle fall dette vil passe bedre med Tørrbakkeulveedderkopp på X.nemoralis og Sandstrandulveedderkopp på X.mminiata.

Bare noen raske forslag:
Ceratinella brevipes- Liten (rygg)skjold dvergedderkopp og
Skog (rygg)skjold dvergedderkopp.

Gonatium rubellum- Skog rød dvergedderkopp.

Siden disse er så særpregede hadde det vært muligt å bare brukt dvergedderkopp i familienavn og tatt det bort i selve navnet for å gjøre navnet kortere?
Som foreksempel:

STOLPEHODE EDDERKOPPER
Walckenaeria nodosa- Kuppelhodet stolpehode(dverg)edderkopp
Walckenaeria cuspidata- Nese stolpehode(dverg)edderkopp.
Walckenaeria antica- Børsteneset stolpe(dverg)edderkopp.

Du kommer nok til å få mange forslag, så må du bare være flink til å skjære igjennom å ta det som passer best eller utelate det som ikke passer.
Men virkelig en floyy jobb du har gjort her.

-Harald
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Kjetil Åkra on April 14, 2010, 10:17:52 AM
Takker så mye for tilbakemeldinger.

Nei, det er ikke lett å finne navn på edderkopper som er så små og like og ikke har none klare somatiske kjennetegn. Erigone dentipalpis kunne jo blitt "tannpalppiggdvergedderkopp" og promiscua "Promiskuøs piggdvergedderkopp"!!!

Ikke se på det som nødvendig å navnsette alle linyphiidene, i hvert fall ikke nå i første omgang. Men om dere har gode ideer for dme jeg har utelatt så er det veldig bra.

Roar, jeg har med vilje gitt samme navn til metellina mengei og segmentata, vet ikke om det er vits i å skille dem med norsk navn. Begge er jo svært vanlige!

Jeg har lest et sted at uttrykk som "vanlig", "nordlig" og "sørlig" bør unngåes, men det begrenser jo navnemulighetene våre betraktelig. jeg vil indikere i navnet hvilke at artene i en slekt som er vanlig, synes det kan være viktig å få frem.

Takk for navneforslag, Harald. Synes ditt forslag om å kutte "dverg" i Walckenaeria-slekten er godt. Det vil fungere bar og kan også brukes på andre slekter, tenker jeg.

Tror jeg glemte å si at de sokm bidrar selvsagt skal få være med som medforfattere på artikkelen til Insekt-Nytt!

Kjetil
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on April 16, 2010, 04:25:48 AM
@Kjetil

Troxochrus nasutus => Nusoncus nasutus. Det har blitt opprettet egen slekt for denne ene arten av en eller annen grunn (Platnick).

Du har laget egen gruppebetegnelse for Hilaira: Hilaira - Store pukkelmattevevere. Under kommer H. herniosa med det norske navnet Pukkeldvergedderkopp. Lurte litt på den.

Foreslår "Ring(dverg)edderkopper" eller "Tveskall(dverg)edderkopper" som slektsnavn for Ceratinella-artene.

Lurer også på, siden navnene blir veeeldig lange, om man i stor grad kan sløyfe "-dverg-" og "-matte-" når artene er ferdig sortert i subfamilier. Det blir kanskje litt dobbelt opp?

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Glenn H. Morka on April 16, 2010, 12:10:11 PM
Et par forslag til her.

Cnephalocotes obscurus = Sagpalp(dverg)edderkopp
Minicia marginella = Kuppelhodeedderkopp eller Gul kuppelhodeedderkopp
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Glenn H. Morka on April 16, 2010, 01:13:15 PM
Tenuiphantesartene er så like, at jeg heller prøvde å få noen visuelle assosiasjoner fra epigynene på dem.

Kan vi la oss inspirere av, eller bruke disse navneforslagene på artene i slekta?

Dråpe(grå)mattevever - Tenuiphantes flavipes
Hammer(grå)mattevever - Tenuiphantes tenebricola
Amfora (grå)Mattevever - Tenuiphantes cristatus
Øye(grå)mattevever - Tenuiphantes mengei
Anker(grå)mattevever - Tenuiphantes tenuis
Vase(grå)mattevever - tenuiphantes alakris
Zimmermannis(grå)mattevever - Tenuiphantes zimmermanni
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Kjetil Åkra on April 19, 2010, 02:48:03 PM
Fantastiske forslag her, folkens. Setter stor pris på dette! Tusen takk.

Jeg likte dine forslag inspirert fra formen på epigynet, kan det bli bedre!??

Hilaira som "pukkelmattevevere" er en forskrivelse, det skal selvsagt vøære pukkeldvergvevere! Det har du rett i, Magne.

La forslagene bare strømme på.

Kjetil
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: H. Løvbrekke on April 26, 2010, 04:38:14 PM

Kjetil

Har filosofert litt over navn på noen edderkopper, her kommer noen forslag:

Maso sundevalli-Langtornet dvergedderkopp.
Lopphomma punctatum-Punkt dvergedderkopp.
Silometopus reussi-Sigd dvergedderkopp.

Diplocephalus cristatus-Enkelpigget tohodeedderkopp.
Diplocephalus latifrons-dobbelpigget tohodeedderkopp
Diplocephalus permixtus-trepigget tohodeedderkopp

Oedothorax gibbosus-Sal toraksedderkopp
Oedothorax apicatus-Kuppelhode toraksedderkopp
Oedothorax fuscus-Hvitstripe toraksedderkopp
Oedothorax retusus-Brattpanne toraksedderkopp

Gnathonarium dentatum-Stortannet fuktedderkopp
Aphileta misera-Myrgress dvergedderkopp
Parapelecopsis nemoralis-Mose dvergedderkopp
Savignia frontata-Fontene dvergedderkopp

Sirkel dvergedderkopper (Etter epigynet)

Porrhomma pygmaeum-Fukt sirkel(dverg)edderkopp
Porrhomma convexum-Konveks sirkeledderkopp
Porrhomma pallidum- Skog sirkeledderkopp
Porrhomma campbelli. Campbelli sirkeledderkopp

Walckenaeria dysderoides- Lys stolpehodeedderkopp
Walckenaeria atrotibialis-Strandeng stolpehodeedderkopp
Walckenaeria nudipalpis-Flathodet stolpehodeedderkopp
Walckenaeria vigilax-Fukt stolpehodeedderkopp

Asthenargus paganus-Storkrok dvergedderkopp
Leptorhoptrum robustum-Robust fuktdveredderkopp
Lepthyphantes ericaeus-Lys(eller gress) gråmattevever

Kon- dvergedderkopper, (Etter form på overside palp) eller seil dvergedderkopp. Har satt bindestrek bak ellers kunne det lett forveksles med koneedderkopp. ha-ha

Agyneta rurestris-Svartpalpet kon-(dverg)edderkopp
Agyneta mossica- Torvmose kon-edderkopp
Agyneta conigeria-Haifinne kon-edderkopp
Agyneta nigriceps-Svart kon-edderkopp
Agyneta saxatilis-Vanlig kon-edderkopp
Agyneta gulosa-Fjell kon-edderkopp

Tiso vagans-Vanlig tisodvergedderkopp
Tiso aestivus-Fjell tisodvergedderkopp

Mye rart, men kanskje, kanskje...............noe brukbart.

-Harald

Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: H. Løvbrekke on April 26, 2010, 07:51:25 PM

Det var en jeg glemte:
Diplocephalus picinus-buttpigget tohodeedderkopp.

Så et litt useriøst forslag som jeg synes var litt artigt. Et annet navn på Oedothorax gibbosus kunne være Kamel toraksedderkopp, mens rasen Oedothorax gibbosus f. tuberosus kunne hete Dromedar toraksedderkopp.

Har funnet endel av disse edderkoppene, men kun en gang har jeg funnet en hann med " sal"
Vet ikke om andre har erfaring med disse og om hvilken form som er mest vanlig?

-Harald
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Glenn H. Morka on May 05, 2010, 03:00:37 PM
Pardosa saltans: "Langpalpet skogulvedderkopp" Eller "Langpalpet ulveedderkopp"


Mvh Glenn
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on May 05, 2010, 03:09:52 PM
@Glenn

Burde skrive dette med liten skrift, i og med at det er "din" art, men jeg tenker høyt at Trochosaene også har lange palper - men kun denne har flat lang palp. Lister meg forsiktig ut igjen  ;)

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Glenn H. Morka on May 05, 2010, 03:29:20 PM
@Magne

Ingen dum idè, Magne! Flatpalpet skogulvedderkopp.
Enda et alternativ som er brukbart!

-Glenn


Små skrift du lissom... :P
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Kjetil Åkra on May 11, 2010, 11:28:15 AM
Takker igjen for alle forslag. Dette blir bra!

kjetil
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Glenn H. Morka on May 15, 2010, 11:55:54 AM
Tallusia experta - Fjærpalpedderkopp, eller Fjærpalpvever.

Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Glenn H. Morka on May 19, 2010, 09:08:23 PM
Lathys humilis - Kjerrspinnedderkopp
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on May 27, 2010, 01:41:09 PM
@Kjetil

Er det slik at dansker, svensker og nordmenn sitter på hver sin tue med denne navnsettingen, eller er det kontakt og samarbeid på tvers av landegrensene for å få til en viss samordning av edderkoppnavn? Jeg tenker det hadde vært bra om ikke de tre landene hadde helt ulike navn på samme art, enn si samme navn på ulike arter.

Kontaktet Torbjørn Kronestedt angående artsliste med svenske navn og ble henvist videre til Lars Jonsson som har jobbet med navnesetting. Jonsson skriver i en mail at han for to år siden samlet navnene som fantes og navnsatte (forslag) de 500 artene som ikke hadde svenske navn. Dette ble gjort for Artsdatabanken. En del navn ble underkjent, men i løpet av året skal navn og godkjenning på plass og listen blir offentlig.

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Glenn H. Morka on June 08, 2010, 06:38:09 PM
"Exiguus", -etternavnet på vår nyeste Zelotesart, betyr "Den lille".
Jeg foreslår vi rett og slett bare gir den navnet, "Liten svartflatbukedderkopp " hvis det er greit?

-Glenn
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on October 07, 2010, 06:37:27 AM
Clubiona caerulescens må også få norsk navn. Foreslår Hasselskogsekkeedderkopp.
Foreslår også Sølvgrå sekkeedderkopp for C. pallidula, samt Snøsekkeedderkopp for C. stagnatilis.

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Kjetil Åkra on October 07, 2010, 09:48:53 AM
Ypperlige forslag, Magne. Dem går vi for!

Kjetil
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Glenn H. Morka on October 12, 2010, 01:28:52 PM
Jeg syntes danskene har så nydelig et navn på Zora-slekten. De kaller den for "Katteedderkopper". Det kunne også passe på denne slekten siden de også er vanvittige klatrere, og selv glatte flater flyr de rett opp. De har også en svært myk gange.

Ser Kjetil foreslår "Jaktedderkopper", -dette navnet er kanskje allerede såpass innarbeidet eller?Anyhow, foreslår navnet "Bukkehornsedderkopp(er)" på Mastigusa macrophthalma .-Glenn
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Kjetil Åkra on October 12, 2010, 01:35:22 PM
Ingenting er for innarbeidet ennå, unntatt "korsedderkopp"!

Jeg kan gjerne kalle Zora for "katteedderkopper" om flere synes det høres greit ut. det er vel strengt tatt bedre enn mitt!

jeg ønsker selvsagt en størst mulig overenestemmelse med svenske og danske navn, derfor skal jeg prøve å få ut av svenske deres navneliste som jeg tror inneholder over 500 mnye navn. Vi burde jo prøve å fornorske dem, det hadde jo vært flott omd et var en viss overensstemmelse.

"Bukkehornsedderkopp" er notert!

kjetil
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Glenn H. Morka on October 12, 2010, 01:51:55 PM
Flott Kjetil!
Håper de andre er enige i dette. :)
"Katteedderkopp" er også et lett navn å huske, sammen med Ulveedderkopp, Gaupeedderkopp etc.

I såfall ville jeg kalt Zora silvestris for " Spraglebuket katteedderkopp". eller kanskje bare "Spraglet katteedderkopp"
Z. spinimana kunne blitt kalt for "Lys katteedderkopp" og Z. nemoralis for "Mørk katteedderkopp".
Arne må i såfall finne på et navn på sin Z. armillata. :)

Vet ikke hva dere mener om det?

-Glenn
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Kjetil Åkra on October 12, 2010, 03:41:46 PM
Jeg liker i hvert fall disse navnene. Du har helt rett i at "katteedderkopp" er lett å huske. Ser frem til hva Arne vil kalle "sin" Zora-art!

Kjetil
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Arne Fjellberg on October 12, 2010, 05:10:13 PM
Må tenke meg om litt. Lillepus?

Arne
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Glenn H. Morka on October 12, 2010, 07:15:25 PM
Må tenke meg om litt. Lillepus?

Arne


Trillebårpus? :D
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Glenn H. Morka on October 26, 2010, 11:46:10 PM
Denne gangen kommer jeg med et litt kontroversielt navneforslag. Vi har den siste tiden funnet noen eksemplarer av en art, som egentlig gjenspeiler oss nordmenn litt, og habitatet, dette karrige istidsflådde landet vårt .

Hva mener dere om å kalle Troxochrota scabra for "Steinrøyskonge"?


-Glenn


Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Kjetil Åkra on November 01, 2010, 11:02:31 AM
Den ville jeg gått for!!!

Kjetil
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on November 01, 2010, 02:34:37 PM
Har et par spørsmål angående navnsettingen. 1) Finnes en navnekomite som skal godkjenne navneforslagene, eller ligger dette på Kjetils bord? 2) Hva med å oppdatere navneforslagslisten så langt, slik at vi ser hvilke arter i hver familie som mangler norsk navn?

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Kjetil Åkra on November 01, 2010, 02:53:06 PM
Det finnes en navnekomite, se Artsdatabankens nettsider. Jeg tenkte å sende inn våre forslag der til høring når vi anser oss ferdige.

Skal prøve å få til en oppdatering snart, men det er så mye annet som må på plass også!

Kjetil
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on November 01, 2010, 03:57:05 PM
@Kjetil

Jeg kan godt kikke litt på det. Skal ta det familie for familie og legge ut, så tar vi, nær sagt som alltid, Linyphiidae slekt for slekt til slutt. Jeg tenkte kanskje du hadde lite å fylle tiden med, serru  :D


Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on November 02, 2010, 09:03:12 AM
Tar artslistene alfabetisk etter familie og artsnavn slik Kjetil innledet med og legger ut de artene som ennå mangler navn. "OK" betyr at alle artene i familien har fått norsk navneforslag. Arter som mangler navneforslag står i kursiv. Starter med de sju første familiene, så får vi stille opp med forslag i kommentarene. Vet det er fremsatt navneforslag på noen arter, men de er gitt i andre tråder og jeg har ikke oversikten. De som har foreslått navn på arter nevnt i kursiv må jeg be om å gjenta forslagene i påfølgende kommentarer (eller gå inn her og redigere for de som har mulighet til det). Jeg skal da legge forslagene inn i lista her. Kommer ulike forslag på samme art kan forslagsstillerne enten gjøre opp på tørre nevene eller vi tar en avstemning - eller, Kjetil foretar valget.

Agelenidae - OK
Amaurobiidae - OK
Anyphaenidae - OK

Araneidae - OK
Aculepeira lapponica = Lapphjulvever
Araneus triguttatus = Krattvever / Buskvever / Løvhjulvever

Clubionidae - OK
C. brevipes = Stubbesekkedderkopp
C. caerulescens = Hasselskogsekkedderkopp / Blålig sekkeedderkopp
C. germanica = Porssekkedderkopp
C. neglecta = Engsekkedderkopp
C. pallidula = Sølvgrå sekkedderkopp
C. phragmitis = Sivsekkedderkopp
C. stagnatilis = Snøsekkedderkopp

Corinnidae - OK
Cybaeidae - OK

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Kjetil Åkra on November 02, 2010, 10:12:38 AM
Fantastisk, Magne. Ser frem til fortsettelse av denne tråden!

Kjetil
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on November 02, 2010, 06:24:31 PM
Dictynidae
Brommella falcigera = Sabeldvergulledderkopp
Emblyna mitis = ______________
Lathys humilis = Kjerrspinnedderkopp
Mastigusa macrophthalma = Bukkehornedderkopp

Gnaphosidae - OK
Drassodes villosus = Barkkjempeflatbukedderkopp
Drassyllus lutetianus = Strandglansflatbukedderkopp
Gnaphosa muscorum = Kochs myrflatbukedderkopp
Haplodrassus cognatus = Westrings gråflatbukedderkopp / Lyreflatbukedderkopp
Haplodrassus moderatus = Fuktelskende gråflatbukedderkopp
Haplodrassus silvestris = Sølvhåret gråflatbukedderkopp
Haplodrassus umbratilis = Kochs gråflatbukedderkopp
Micaria aenea = Thorells flatbukedderkopp
Micaria formicaria = Sandstarrflatbukedderkopp
Micaria tripunctata = Elvebrinkflatbukedderkopp
Poecilochroa variana = Hårkjeveflatbukedderkopp
Trachyzelotes pedestris = Lotusflatbukedderkopp
Zelotes clivicola = Skogflatbukedderkopp
Zelotes exiguus = Dvergflatbukedderkopp
Zelotes petrensis = Skrinnflatbukedderkopp

Hahniidae - OK

Liocranidae - OK
Scotina celans = Lyngnattjegeredderkopp
Scotina palliardii = Myrnattjegeredderkopp

Magne.

Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on December 18, 2010, 11:04:31 PM
@Kjetil

Ser du har Agyneta som dvergedderkopp, er det rett eller tilhører slekten mattevevere?

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Kjetil Åkra on January 03, 2011, 02:36:31 PM
Hei Magne.

Agyneta skal være en mattevever.

Kjetil
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Glenn H. Morka on March 05, 2011, 09:09:01 AM

Erigone svendssoni => Svendssons piggdvergedderkopp.

Zelotes exiguus => Dvergflatbukedderkopp.

Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on April 12, 2011, 06:52:47 AM
Oppfordring:

Vi må forsøke å komme videre og bli ferdige med navnsettingen. Håper flest mulig vil hoste opp forslag (gjerne alternative forslag til de som allerede er foreslått). Stikk innom denne tråden når du er her på forumet og ta for deg en eller to arter så er vi snart i mål :)

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Arne Fjellberg on April 15, 2011, 02:53:04 PM
Et navn som passer bra med levestedet (eller der vi som regel finenr den):

Bolepthyphantes index - SNØMATTEVEVER

(se her)
 (http://www.edderkopper.net/Forum/smf_1-1-11_install/index.php?topic=2057.0)
Arne
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on May 11, 2011, 02:44:35 AM
Lycosidae - OK
Alopecosa trabalis = Engrevedderkopp
Arctosa alpigena lamperti = Liten fjellbjørneedderkopp
Aulonia albimana = Hvitpalpulveedderkopp
Pardosa agrestis purbeckensis (Cambridge 1895) = Fjæreulveedderkopp
P. monticola = Clercks ulveedderkopp
P. prativaga = Engulveedderkopp
P. saltans = Langpalpet ulveedderkopp

Mimetidae - OK
Ero cambridgei = Sortmasket kannibaledderkopp / Sumpkannibaledderkopp

Miturgidae = OK

Nesticidae = OK

Oonopidae = OK

Oxyopidae = OK

Philodromidae = OK

Pholcidae = OK

Pisauridae = OK

Salticidae
Dendryphantes hastatus = Spydhoppeedderkopp
D. rudis = Barskoghoppeedderkopp
Heliophanus dubius = Smaragdhoppeedderkopp
Neon levis = Lynghoppeedderkopp
Neon robustus = Steinhoppeedderkopp
Sibianor aurocinctus = ______________
Sitticus caricis (Westring, 1861) = Liten myrhoppeedderkopp.
Sitticus floricola = Vippehoppeedderkopp
Talavera petrensis = Rødneset hoppeedderkopp

Segestridae = OK

Sparassidae = OK

Tetragnathidae - OK
Tetragnatha dearmata = Strandkjeveedderkopp
T. pinicola = Sølvblank kjeveedderkopp

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on May 12, 2011, 03:57:23 AM
For familien Theridiidae valgte jeg å kopiere over hele artslista fra nasjonal sjekkliste grunnet mange navneendringer ihht Kjetils liste i denne tråden. Deretter overførte jeg Kjetils navneforslag til denne listen.

I denne familien skjer stadig slekts- og navneendringer som kan forvirre selv den beste, noe som har medført at den godeste Åkra ved ett tilfelle har kommet opp med to navneforslag på samme art  :D Kan skyldes ekstremt stor iver i arbeidet.

Theridiidae
Achaeridion conigerum (Simon, 1914) = Liten kuleedderkopp / Knøttkuleedderkopp
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) = Båndkuleedderkopp
Asagena phalerata (Panzer, 1801) = Gulprikk-kuleedderkopp
Canalidion montanum (Emerton, 1882) = Fjellkuleedderkopp
Crustulina guttata (Wider, 1834) = Hvitprikk-kuleedderkopp
Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834) = Sørlig bergkuleedderkopp
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) = Sort kuleedderkopp
D. melanogaster (C. L. Koch, 1837) = Brun tårnkuleedderkopp
D. torva (Thorell, 1875) = Sort tårnkuleedderkopp
Enoplognatha latimana (Hippa & Oksala, 1982) = Sortprikket kuleedderkopp
E. ovata (Clerck, 1757) = Rødstripet kuleedderkopp / Sortprikket kuleedderkopp
E. serratosignata (L. Koch, 1879) = Steppekuleedderkopp
E. thoracica (Hahn, 1833) = Kystkuleedderkopp
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) = Vanlig H-vever
E. truncatus (Latreille, 1809) = Kort H-vever
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) = Maurkuleedderkopp
Lasaeola prona = ___________________
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) = Sort lyngkuleedderkopp
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) = Hvitbåndet kuleedderkopp
Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) = Nordlig bergkuleedderkopp
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) = Dvergkuleedderkopp
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) = Skyggekuleedderkopp / Bergkuleedderkopp
P. tepidariorum (C. L. Koch, 1841) = Veksthusedderkopp
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) = Pansret kuleedderkopp
Phycosoma inornatum (O. P.-Cambridge, 1861) = Liten tårnkuleedderkopp
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) = _________________
P. sisyphia (Clerck, 1757) = Buskkuleedderkopp
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) = Svartryggkuleedderkopp
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) = Myrrødkuleedderkopp
R. lividus (Blackwall, 1836) = Stor rødkuleedderkopp
R. lyrifer (Holm, 1939) = Lyrerødkuleedderkopp
R. neglectus (O. P.-Cambridge, 1871) = Skogbrynkuleedderkopp
R. scoticus (Jackson, 1914) = Skogrødkuleedderkopp
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) = _________________
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) = Buskkuleedderkopp
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) = Gropkuleedderkopp
S. bipunctata (Linnaeus, 1758) = Brun husedderkopp
S. triangulosa (Walckenaer, 1802) = __________________
Theonoe minutissima (O. P.-Cambridge, 1879) = Miniatyrkuleedderkopp
Theridion mystaceum (L. Koch, 1870) = Vanlig bergsprekkedderkopp
T. pictum (Walckenaer, 1802) = Rødstripekuleedderkopp
T. pinastri (L. Koch, 1872) = Tretoppkuleedderkopp
T. varians (Hahn, 1833) = ________________

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Arne Fjellberg on August 05, 2011, 02:22:13 PM
Magne: -  Fin oversikt som hviser hvor vi mangler navn! For E. serratosignata foreslår jeg "steppekuleedderkopp"

Arne
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Kjetil Åkra on January 03, 2012, 11:31:46 AM
Quote
I denne familien skjer stadig slekts- og navneendringer som kan forvirre selv den beste, noe som har medført at den godeste Åkra ved ett tilfelle har kommet opp med to navneforslag på samme art   Kan skyldes ekstremt stor iver i arbeidet.

Så sant, så sant!  ;D

Jeg skal prøve å få systematisert denne navnelisten så snart som mulig, men det er andre ting som også må på plass, bl.a. to artikler om edderkopper spm nå bare trenger finpuss før de er ferdige! Og så må jeg få ordnet den offisielle og korrekte lista med latinske navn til Artsdatabanken slik at både alle de 43 (eller hvor mange det nå enn er) artene fra 2007 - 2011 kommer med samt, forventede arter fra blålista slik at dere kan begynne å legge disse inn i Artsobs.

Kjetil
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Lars J. Jonsson on January 19, 2012, 12:40:32 PM
För idéer om norska namn på de norske edderkopper så kan ni förhoppningsvis ha nytta av våra namnförslag på de svenska spindlarna, se [http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/artdatabanken/Dokument/Svenska%20artprojektet/Spindlar-PREL-%20FASTSTALLDA-110401.pdf]. Där har ni också en lista på nästan alla i Sverige reproducerande arter. Det har kommit till ett par arter sen listan gjordes: kommer på Pholcus opilionoides som är etablerad i Ystads hamn, tillsammans med bl.a. Tegenaria agrestis och Parasteatoda tabulata.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Kjetil Åkra on January 19, 2012, 12:48:26 PM
Tusen takk for det, Lars. Skal se igjennom lista fra Sverige!

Kjetil
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on January 26, 2012, 12:30:37 PM
@Lars, Kjetil

Dette blir til stor hjelp, Lars. Takk!
Skal forsøke å få ferdig listene i løpet av våren og maile dem til deg med norske navneforslag på samtlige arter, Kjetil.

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on January 28, 2012, 02:15:34 AM
Theridiosomatidae - OK
Theridiosoma gemmosum = Paraplyedderkopp

Thomisidae - OK
Ozyptila arctica = Fjellkrabbeedderkopp
O. rauda = Skrukkekrabbedderkopp, alternativt Rynkekrabbedderkopp? (Epigynet er skrukket)
Xysticus albidus = Bleikkrabbeedderkopp
X. bifasciatus = Kongekrabbeedderkopp
X. erraticus = Gresskrabbeedderkopp
X. lineatus = Stråkrabbeedderkopp
X. luctuosus = Skogkrabbeedderkopp
X. obscurus = Lappkrabbeedderkopp
X. sabulosus = Sandkrabbeedderkopp

Titanoecidae = OK

Uloboridae - OK
Uloborus plumipes = Drivhusedderkopp

Zoridae - OK
Zora armillata = Buskkattedderkopp
Z. silvestris = Skogkattedderkopp / Spraglet katteedderkopp

Zoropsidae
Zoropsis spinimana = _______________

Magne.

PS: Kjetil, skal vi endre Alopecosa-ene til -revedderkopp istedenfor -reveedderkopp? (Mener forøvrig det samme kan gjøres med ulvedderkopp, kattedderkopp og sekkedderkopp). Har en filolog i nabolaget så jeg kan sjekke hva som er korrekt.

Håper dere kan bidra til å fylle inn norske navneforslag på de relativt få, faktisk bare elleve dyr, som mangler (på sidene 3 og 4 i denne tråden). Har nå oppdatert listene slik at alle, også de nye artene, er med. Har dere andre forslag enn de som er oppført så kom med dem. Jeg skal gå løs på linyphiidene så det hadde vært greit å fullføre de øvrige familiene.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Glenn H. Morka on January 28, 2012, 01:54:30 PM
Råbra jobbet, Magne!

Når det gjelder Zora, ble det tidligere enighet om å kalle denne slekten for Katteedderkopper.
Da har vi samme navn som danskene på denne.

-Glenn
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on January 28, 2012, 02:34:18 PM
Råbra jobbet, Magne!

Når det gjelder Zora, ble det tidligere enighet om å kalle denne slekten for Katteedderkopper.
Da har vi samme navn som danskene på denne.

-Glenn

Ok, takk for påminnelsen. Det er bra slektsnavn. Så får vi se om det skal være kattedderkopp eller katteedderkopp.

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on January 29, 2012, 06:38:23 PM
Angående skrivemåte (binde-e) er det valgfrihet på de fleste aktuelle, så da bruker vi det vi er vant med. Men ikke for sekkedderkopper. Den skal skrives uten binde-e.

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on January 29, 2012, 11:42:23 PM
Jeg begynner nå å legge ut Linyphiidae. Her mangler vi navn på 150 arter, og jeg deler inn i bolker. Kopierer ned fra sjekklista og påfører Kjetils forslag, supplert med øvrige innkomne forslag. Her blir det viktig at vi passer på hverandre litt for å unngå at samme navn brukes flere ganger. Det kan være en utfordring å holde styr på så mange navn. Om noen har forslag til norske slektsnavn i slekter med flere arter, f.eks. Centromerus eller Ceratinella, er det fint (viktig at dette navnet da er slektstypisk).

Siden Linyphiidae deles i to underfamilier, Erigoninae (Dvergedderkopper) og Linyphiinae (Mattevevere), og disse gjerne brukes som endelser på navnene, er det greit å vite hvem som er hva. Ved å scrolle litt nedover her (http://crocea.wordpress.com/linyphiidae/) kommer du til "Slektsoversikt for underfamiliene". Under overskriftene "Dvergedderkoppslekter - Underfamilie Erigoninae" og "Matteveverslekter - Underfamilie Linyphiinae" finner du forhåpentligvis det du søker. Hvis ikke så vennligst gjør meg oppmerksom på evt. mangler.

Første bolk blir arter/slekter fra A til og med C.

Linyphiidae A-C

•Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872). = Klippedvergedderkopp
•Abiskoa abiskoensis (Holm, 1945). = Huldrevever
•Acartauchenius scurrilis (ny art), (O. P.-Cambridge, 1872). = ___________
•Agnyphantes expunctus (O. P.-Cambridge, 1875). = Punktmattevever?
Agyneta = konmattevevere (etter form på palpens overside)
•Agyneta cauta (O. P.-Cambridge, 1902). = Heikonedderkopp
•A. conigera (O. P.-Cambridge, 1863). = Haifinnekonedderkopp
•A. decora (O. P.-Cambridge, 1871). = Fjærkonedderkopp
•A. olivacea (Emerton, 1882). = Snutekonedderkopp
•A. ramosa (Jackson, 1912). = Skogkonedderkopp
•A. subtilis (O. P.-Cambridge, 1863). = Ravkonedderkopp
•A. suecica (Holm, 1950). = Albuekonedderkopp
•Allomengea scopigera (Grube, 1859). = Stor fuktmattever
•A. vidua (L. Koch, 1879). = Liten fuktmattevever
•Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851). = Vripalpmattevever / Vinkelpalpmattevever
•Aphileta misera (DD), (O. P.-Cambridge, 1882). = Myrgressdvergedderkopp
•Araeoncus crassiceps (Westring, 1861). = Skovldvergedderkopp? (navn avledet fra den skovlformede tibialapofysen)
A. humilis (Blackwall, 1841) = Rundhodedvergedderkopp
•Asthenargus paganus (Simon, 1884). = Storkrokdvergedderkopp
•Baryphyma trifrons (O. P.-Cambridge, 1863). = Strådvergedderkopp?
Bathyphantes = Våtmarksmattevevere
•Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871). = Stor våtmarksmattevever
•B. gracilis (Blackwall, 1841). = Vanlig våtmarksmattevever
•B. nigrinus (Westring, 1851). = Svart våtmarksmattevever
•B. parvulus (Westring, 1851). = Grå våtmarksmattevever
•B. setiger (F. O. P.-Cambridge, 1894). = ___________
•B. similis (Kulczyn’ski, 1894). = _____________
•Bolephthyphantes index (Thorell, 1856). = Snømattevever
Bolyphantes = Spisshodemattevevere
•Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833). = Spisspannemattevever
•B. luteolus (Blackwall, 1833). = Rundpannemattevever
•B. punctulatus (ny art), (Holm, 1939). = Lavpannemattevever
•Caviphantes saxetorum (EN), (Hull, 1916). = Elvebreddvergedderkopp
Centromerita = Penselmattevevere
•Centromerita bicolor (Blackwall, 1833). = Stor penselmattevever
•C. concinna (Thorell, 1875). = Liten penselmattevever
•Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873). = Vanlig skogmattevever
•C. brevivulvatus (Dahl, 1912). = ______________
•C. dilutus (O. P.-Cambridge, 1875). = Bleikmattevever / Liten skogmattevever
•C. incilium (L. Koch, 1881). = _____________
•C. pabulator (VU), (O. P.-Cambridge, 1875). = Gressmattevever
•C. prudens (O. P.-Cambridge, 1873). = _______________
•C. semiater (ny art), (L. Koch, 1879). = _______________
•C. sylvaticus (Blackwall, 1841). = Stor skogmattevever
•Ceratinella brevipes (Westring, 1851). = Liten skjolddvergedderkopp
•C. brevis (Wider, 1834). = Lundskjoldedderkopp
•C. scabrosa (O. P.-Cambridge, 1871). = Hasselskjoldedderkopp
•C. wideri (Thorell, 1871). = Nordlig skjoldedderkopp
•Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834). = Sagpalp(dverg)edderkopp
•Collinsia holmgreni (Thorell, 1871). = Tinddvergedderkopp
•C. inerrans (O. P.-Cambridge, 1885). = Åkerdvergedderkopp
•C. spetsbergensis (Thorell, 1871). = Høgfjellsdvergedderkopp /Arktisk dvergedderkopp /Thorells dvergedderkopp

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Glenn H. Morka on January 29, 2012, 11:56:14 PM
Jeg foreslår "Stor penselmattevever" og "Liten penselmattevever" på henholdsvis Centromerita bicolor og C. concinna.

Navneforslaget er basert på hannenes hårpensler på palpetibiaene.


-Glenn.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Glenn H. Morka on January 30, 2012, 12:03:16 AM
Anguliphantes angulipalpis, kan kanskje kalles "Vripalpmattevever"? Den har veldig innovervinkel på palpene.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Glenn H. Morka on January 30, 2012, 12:06:47 AM
Baryphyma trifrons = Strådvergedderkopp?
Vi får den stort sett bare ved håving litt oppi gresset, og ikke nede på bakken.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on January 30, 2012, 12:10:31 AM
@Glenn

Her hagler det inn forslag - supert! Kan ikke du bare redigere dem inn selv, Glenn?

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Glenn H. Morka on January 30, 2012, 12:16:44 AM
Collinsia holmgreni = "Tinddvergedderkopp"?

Denne har jeg funnet i store mengder av helt oppunder isbreer og snøskavler oppå fjelltinder i nord.
Syntes det navnet passet på denne steintøffe og hardføre arten.

Jeg kan godt redigere inn forslagene veit du. :)


-Glenn
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on January 30, 2012, 12:48:28 AM
Linyphiidae D-F

•Decipiphantes decipiens (L. Koch, 1879). = ___________
•Diastanillus pecuarius (ny art), (Simon, 1884). = ____________
•Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834). = Svart skogdvergedderkopp
•D. tibiale (Blackwall, 1836). = Storarmdvergedderkopp
•Diplocentria bidentata (Emerton, 1882). = ____________
•D. rectangulata (Emerton, 1915). = ____________
Diplocephalus = Tohodedvergedderkopper
•Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833). = Enkelpigget tohodeedderkopp
•D. latifrons (O. P.-Cambridge, 1863). = Dobbelpigget tohodeedderkopp / Tvepigget tohodeedderkopp
•D. permixtus (O. P.-Cambridge, 1871). = Trepigget tohodeedderkopp
•D. picinus (Blackwall, 1841). = Buttpigget tohodeedderkopp
•D. semiglobosus (Westring, 1861). = ___________
•Diplostyla concolor (Wider, 1834). = Kulemattevever
•Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841). = ____________
•D. elevatus (C. L. Koch, 1838). = ____________
•Drapetisca socialis (Sundevall, 1833). = Tremattevever. Alternative navn: Stammemattevever, og "Den usynlige edderkopp" (Fra engelsk)
•Drepanotylus borealis (ny art), (Holm, 1945). = ___________
•D. uncatus (O. P.-Cambridge, 1873). = Myrdvergedderkopp
•Entelecara acuminata (Wider, 1834). = Løvgropdvergedderkopp
•E. congenera (O. P.-Cambridge, 1879). = Grangropdvergedderkopp
•E. errata (ny art) (O. P.-Cambridge, 1913). = Mosegropdvergedderkopp
•E. erythropus (Westring, 1851). = Grengropdvergedderkopp
•E. flavipes (VU), (Blackwall, 1834). = Barskogdvergedderkopp
•E. media (Kulczyn’ski, 1887). = ____________
Erigone = Piggdvergedderkopper
•Erigone arctica (White, 1852). = Nordlig piggdvergedderkopp
•E. atra (Blackwall, 1833). = Vanlig piggdvergedderkopp
•E. dentigera (O. P.-Cambridge, 1874). = Myrpiggdvergedderkopp
•E. dentipalpis (Wider, 1834). = Tannpalppiggdvergedderkopp
•E. longipalpis (Sundevall, 1830). = Kystpiggdvergedderkopp
•E. promiscua (O. P.-Cambridge, 1873). = Promiskuøs piggdvergedderkopp
•E. psychrophila (Thorell, 1871). = Tundrapiggdvergedderkopp
•E. svenssoni (ny art), (Holm, 1975). = Svenssons piggdvergedderkopp
•E. tirolensis (L. Koch, 1872). = Fjellpiggdvergedderkopp
•E. whymperi (ny art), (O. P.-Cambridge, 1877). = _____________
•Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841). = Vårdvergedderkopp
•E. ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871). = Sumpdvergedderkopp
•Estrandia grandaeva (ny art), (Keyserling, 1886). = ____________
•Evansia merens (O. P.-Cambridge, 1900). = ___________
•Flagelliphantes bergstromi (ny art), (Schenkel, 1931). = Flagellmattevever
•Floronia bucculenta (Clerck, 1757). = ____________

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on January 30, 2012, 01:10:16 AM
Linyphiidae G-L

•Gnathonarium dentatum (Wider, 1834). = Stortannet fuktedderkopp
Gonatium = Røde dvergedderkopper / Røddvergedderkopper
•Gonatium paradoxum (VU), (L. Koch, 1869). = Liten røddvergedderkopp
•G. rubellum (Blackwall, 1841). = Skogrøddvergedderkopp
•G. rubens (Blackwall, 1833). = Vanlig røddvergedderkopp
•Gongylidiellum latebricola (O. P.-Cambridge, 1871). = Fingerdvergedderkopp
•G. murcidum (Simon, 1884). = Tommeldvergedderkopp
•G. vivum (O. P.-Cambridge, 1875). = Krokfinger dvergedderkopp
•Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758). = Svarthodedvergedderkopp
•Halorates reprobus (O. P.-Cambridge, 1879). = Fjæredvergedderkopp
•Helophora insignis (Blackwall, 1841). = Buskmattevever
Hilaira = Store pukkelmattevevere
•Hilaira excisa (O. P.-Cambridge, 1871). = Spisspukkelmattevever
•H. herniosa (Thorell, 1875). = Nordlig pukkeldvergedderkopp
•H. nubigena (Hull, 1911). = Kulepukkelmattevever
•H. pervicax (Hull, 1908). = Vinkelpukkelmattevever
Hypomma = Oransjedvergedderkopper
•Hypomma bituberculatum (Wider, 1834). = Vanlig oransjedvergedderkopp
•H. cornutum (NT), (Blackwall, 1833). = Sørlig oransjedvergedderkopp
•Hypselistes jacksoni (O. P.-Cambridge, 1902). = Jacksons dvergedderkopp
•Improphantes complicatus (Emerton, 1882). = ____________
•I. decolor (Westring, 1861). = _____________
•Incestophantes crucifer (Menge, 1866). = _____________
•I. kochiellus (Strand, 1900). = ____________
•Jacksonella falconeri (Jackson, 1908). = Knøttdvergedderkopp
•Kaestneria dorsalis (Wider, 1834). = ____________
•K. pullata (O. P.-Cambridge, 1863). = ______________
•Karita paludosa (Duffey, 1971). = ____________
•Labulla thoracica (Wider, 1834). = Stor barskogmattevever
•Lasiargus hirsutus (VU),(Menge, 1869). = Sanddvergedderkopp
Lepthyphantes = Grå mattevevere
•Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865). = __________
•L. minutus (Blackwall, 1833). = Stor gråmattevever
•Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851). = Robust fuktdvergedderkopp
•Leptothrix hardyi (Blackwall, 1850). = Stor fuktvever
•Linyphia hortensis (Sundevall, 1830). = _____________
•L. tenuipalpis (Simon, 1884). = _____________
•L. triangularis (Clerck, 1757). = Triangelmattevever
•Lophomma punctatum (Blackwall, 1841). = Punktdvergedderkopp

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on January 30, 2012, 01:31:56 AM
Linyphiidae M-O

Macrargus = Bakkemattevevere
•Macrargus boreus (Holm, 1968). = Alpinbakkemattevever
•M. carpenteri (O. P.-Cambridge, 1894). = ___________
•M. multesimus (O. P.-Cambridge, 1875). = ___________
•M. rufus (Wider, 1834). = Skogbakkemattevever
Maro = Alvmattevevere
•Maro lehtineni (VU), (Saaristo, 1971). = Skogalvmattevever
• M. lepidus (NT), (Casemir, 1961). = Toralvmattevever
•M. minutus (O. P.-Cambridge, 1906). = Dvergalvmattevever
•M. sublestus (Falconer, 1915). = Mosealvmattevever
•Maso sundevalli (Westring, 1851). = Langtornet dvergedderkopp
•Mecynargus borealis (Jackson, 1930). = Tundradvergedderkopp
•M. monticola (Holm, 1943). = Bergdvergedderkopp
•M. morulus (O. P.-Cambridge, 1873). = Alpedvergedderkopp
•M. paetulus (O. P.-Cambridge, 1875). = Nutdvergedderkopp
•M. sphagnicola (Holm, 1939). = ___________
•Megaleptyphantes nebulosus (Sundevall, 1830). = ____________
Meioneta = Pyramidemattevevere
•Meioneta affinis (Kulczyn’ski, 1898). = Brun pyramidedderkopp
•M. fuscipalpa (DD), (C. L. Koch, 1836). = Engpyramideedderkopp
•M. gulosa (L. Koch, 1869). = Fjellpyramideedderkopp
•M. innotabilis (O. P.-Cambridge, 1863). = Barkpyramidedderkopp
•M. mossica (Schikora, 1993). = Torvmosepyramideedderkopp / Entannet pyramidedderkopp
•M. nigripes (Simon, 1884). = Svart pyramideedderkopp
•M. rurestris (C. L. Koch, 1836). = Svartpalpet pyramideedderkopp / Glassbeinpyramidedderkopp
•M. saxatilis (Blackwall, 1844). = Vanlig pyramideedderkopp / Totannet pyramidedderkopp / Tvetannpyramideedderkopp
•M. similis (Kulczyn’ski, 1926). = Nordlig pyramidedderkopp
•Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872). = _____________
Micrargus = Hulderdvergedderkopper
•Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871). = Berghulderedderkopp
•M. herbigradus (Blackwall, 1854). = Skoghulderedderkopp
•M. subaequalis (Westring, 1851). = Enghulderedderkopp
•Microctenonyx subitaneus (O. P.-Cambridge, 1875). = Halmdvergedderkopp
•Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830). = Hvitprikket mattevever
•Microneta viaria (Blackwall, 1841). = ____________
•Minicia marginella (Wider, 1834). = Kuppelhodeedderkopp / Gul kuppelhodeedderkopp
•Minyriolus pusillus (Wider, 1834). = Skogbunndvergedderkopp
•Mioxena blanda (Simon, 1884). = ____________
•Moebelia penicillata (Westring, 1851). = Tussedvergedderkopp
•Monocephalus castaneipes (Simon, 1884). = ___________
•Mughiphantes cornutus (ny art), (Schenkel, 1927). = ____________
•M. suffusus (Strand, 1901). = ___________
•M. whymperi (F. O. P.-Cambridge, 1894). = ___________
•Neriene clathrata (Sundevall, 1830). = Vanlig mattevever
•N. montana (Clerck, 1757). = Stubbemattevever
•N. peltata (Wider, 1834). = Liten mattevever
•N. radiata (Walckenaer, 1842). = Kuppelmattevever
•Notioscopus sarcinatus (O. P.-Cambridge, 1872). = Vanlig myrdvergedderkopp
•Nusoncus nasutus (NT), (Schenkel, 1925). = Nesedvergedderkopp
•Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841). = ___________
Oedothorax = Toraksdvergedderkopper
•Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853). = Vanlig toraksdvergedderkopp
•O. apicatus (Blackwall, 1850). = Kuppelhodetoraksedderkopp
•O. fuscus (Blackwall, 1834). = Hvitstripetoraksedderkopp
•O. gibbosus (Blackwall, 1841). = Saltoraksedderkopp
•O. retusus (Westring, 1851). = Brattpannetoraksedderkopp
•Oreoneta frigida (Thorell, 1872). = __________
•O. sinuosa (ny art), (Tullgren, 1955) = ____________
•Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872). = Stor vandremattevever
•Oryphantes angulatus (O. P.-Cambridge, 1881). = ____________
•Ostearius melanopygius (O. P.-Cambridge, 1879). = ___________

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on January 30, 2012, 02:01:50 AM
Linyphiidae P-S

•Palliduphantes antroniensis (Schenkel, 1933). = ____________
•P. ericaeus (Blackwall, 1853). = Gul mattevever
•P. pallidus (O. P.-Cambridge, 1871). = ___________
•Panamomops mengei (Simon, 1926). = ___________
•Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841). = Mosedvergedderkopp
•Pelecopsis elongata (Wider, 1834). = _____________
•P. mengei (Simon, 1884). = __________
•P. parallela (VU), (Wider, 1834). = Paralelldvergedderkopp
•P. radicicola (L. Koch, 1872). = _____________
•Peponocranium ludicrum (O. P.-Cambridge, 1861). = ____________
•Pityohyphantes phrygianus (C. L. Koch, 1836). = Granmattevever
•Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841). = Vanlig strengpalpdvergedderkopp
•Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841). = _____________
Porrhomma = Trollmattevevere
•Porrhomma campbelli (F. O. P.-Cambridge, 1894). = Fjelltrolledderkopp
•P. convexum (Westring, 1851). = Huletrolledderkopp
•P. microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871). = Musetrolledderkopp
•P. microps (Roewer, 1931). = Rottetrolledderkopp
•P. montanum (Jackson, 1913). = Lys entornet trolledderkopp / Steintrolledderkopp
•P. oblitum (O. P.-Cambridge, 1871). = Mørk entornet trolledderkopp
•P. pallidum (Jackson, 1913). = Skogtrolledderkopp
•P. pygmaeum (Blackwall, 1834). = Draugtrolledderkopp
•Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841). = Stor hjertedvergedderkopp
•S. firma (VU), (O. P.-Cambridge, 1905). = Liten hjertedvergedderkopp
•Satilatlas britteni (VU), (Jackson, 1913). = Sporedvergedderkopp
•Savignia frontata (Blackwall, 1833). = Buskhodedvergedderkopp
•Scandichrestus tenuis (Holm, 1943). = _____________
•Scotinotylus alpigena (ny art), (L. Koch, 1869). = ___________
•S. clavatus (VU), (Schenkel, 1927). = Alpedvergedderkopp
•S. evansi (O. P.-Cambridge, 1894). = Slørdvergedderkopp
•Semljicola angulatus (Holm, 1963). = _______________
•S. barbiger (ny art), (L. Koch, 1879). = _____________
•S. caliginosus (ny art), (Falconer, 1910). = ___________
•S. faustus (O. P.-Cambridge, 1900). = _____________
•S. lapponicus (Holm, 1939). = ____________
•S. latus (Holm, 1939). = _____________
•Silometopus ambiguus (NT), (O. P.-Cambridge, 1905). = Kystdvergedderkopp
•S. elegans (O. P.-Cambridge, 1872). = Praktdvergedderkopp
•S. incurvatus (VU), (O. P.-Cambridge, 1873). = Langpiggdvergedderkopp
•S. reussi (Thorell, 1871). = Sigddvergedderkopp
•Sintula corniger (Blackwall, 1856). = __________
•Sisicus apertus (Holm, 1939). = Blåbærdvergedderkopp
•Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758). = Stor høstmattevever
•Styloctetor stativus (Simon, 1881). = ___________
•Syedra apetlonensis (ny art), (Wunderlich, 1992). = ___________
•S. gracilis (EN), (Menge, 1869). = Gressdvergedderkopp

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on January 30, 2012, 02:15:53 AM
Linyphiidae T-Z

•Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871). = Fjærpalpedderkopp / Fjærpalpvever
•Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869). = ___________
•T. pallens (O. P.-Cambridge, 1872). = Vanlig skogdvergedderkopp
•Tapinocyboides pygmaeus (NT), (Menge, 1869). = Strandengdvergedderkopp
•Tapinopa longidens (Wider, 1834). = Butthodet mattevever
•Taranucnus setosus (O. P.-Cambridge, 1863). = Sleivmattevever
Tenuiphantes = Vanlige gråmattevevere
•Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853). = Vasegråmattevever
•T. cristatus (Menge, 1866). = Amforagråmattevever
•T. flavipes (Blackwall, 1854). = Dråpegråmattevever
•T. mengei (Kulczyn’ski, 1887). = Øyegråmattevever
•T. nigriventris (L. Koch, 1879). = Svartbukmattevever
•T. tenebricola (Wider, 1834). = Hammergråmattevever
•T. tenuis (Blackwall, 1852). = Ankergråmattevever
•T. zimmermanni (Bertkau, 1890). = Zimmermannis gråmattevever
•Thyreosthenius biovatus (O. P.-Cambridge, 1875). = Maurtuedvergedderkopp
•T. parasiticus (Westring, 1851). = ____________
•Tibioplus diversus (ny art), (L. Koch, 1879). = ____________
•Tiso aestivus (L. Koch, 1872). = Fjelltisodvergedderkopp
•T. vagans (Blackwall, 1834). = Vanlig tisodvergedderkopp
•Tmeticus affinis (VU), (Blackwall, 1855). = Langarmet dvergedderkopp
•T. nigriceps (Kulczyn’ski, 1916). = ___________
•Trichoncus affinis (ny art), (Kulczyn’ski, 1894). = ____________
•T. vasconicus (VU), (Denis, 1944). = Klodvergedderkopp
•Trichopterna cito (ny art), (O. P.-Cambridge, 1872). = ____________
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) = Pannegropdvergedderkopp (tror det er en dvergedderkopp?)
•Troxochrota scabra (NT), (Kulczyn’ski, 1894). = Østlig skogdvergedderkopp / Steinrøyskonge
•Troxochrus cirrifrons (ny art), (O. P.-Cambridge, 1871). = _____________
•T. scabriculus (Westring, 1851). = Sanddvergedderkopp
•Typhochrestus digitatus (O. P.-Cambridge, 1872). = ___________
•T. sylviae (VU), (Hauge, 1968). = Norsk dvergedderkopp
•Wabasso replicatus (Holm, 1950). = Sotdvergedderkopp
Walckenaeria = Stolpehodedvergedderkopper
•Walckenaeria acuminata (Blackwall, 1833). = Langhodet stolpehodeedderkopp
•W. alticeps (ny art), (Denis, 1952). = __________
•W. antica (Wider, 1834). = Børsteneset stolpehodeedderkopp
•W. atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878). = Strandengstolpehodeedderkopp
•W. capito (Westring, 1861). = Hjelmstolpehodedderkopp
•W. clavicornis (Emerton, 1882). = Sverdstolpehodedderkopp
•W. cucullata (C. L. Koch, 1836). = ____________
•W. cuspidata (Blackwall, 1833). = Nesestolpehodeedderkopp
•W. dysderoides (Wider, 1834). = Lys stolpehodeedderkopp
•W. inflexa (Westring, 1861). = ___________
•W. karpinskii (O. P.-Cambridge, 1873). = Sabelstolpehodedderkopp
•W. kochi (O. P.-Cambridge, 1872). = Neshornstolpehodedderkopp
•W. mitrata (Menge, 1868). = Kulestolpehodedderkopp
•W. monoceros (Wider, 1834). = Lurvestolpehodedderkopp
•W. nodosa (O. P.-Cambridge, 1873). = Kuppelstolpehodeedderkopp
•W. nudipalpis (Westring, 1851). = Flathodet stolpeedderkopp
•W. obtusa (Blackwall, 1836). = __________
•W. unicornis (O. P.-Cambridge, 1861). = Hattstolpehodedderkopp
•W. vigilax (Blackwall, 1853). = Fuktstolpehodeedderkopp
•Zornella cultrigera (L. Koch, 1879). = Nordlig skogdvergedderkopp

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Kjetil Åkra on January 30, 2012, 10:55:19 AM
Kjære Magne. Nå gjør du jobben for meg igjen og jeg må innrømme at jeg er veldig takknemlig for det! Dette navneprosjektet har gnaget på samvittigheten endel, men jeg ahr vmåttet prioritere artikelne så langt. Nå slipper jeg å gå igjennom hele tråden og lage ny liste basert på allerede inkomne forslag! Jeg skal legge til noen egne forslag også!

Tusen takk igjen, Magne! Det er så godt at vi er flere om dette, dere aner ikke hvilken luksus det er for meg å få slik god hjelp som dette her!

Kjetil
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on January 30, 2012, 05:09:49 PM
@Kjetil

Bare hyggelig å kunne bidra litt. Når vi kommer i mål med navnsettingen i denne omgang blir det lite jobb å holde dette oppdatert. Men for all del, mye står igjen ennå selv om tilretteleggingen er gjort.

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Glenn H. Morka on January 30, 2012, 05:22:42 PM
Tror vi var inne og redigerte samtidig i går, Magne.
Hadde noen navneforslag på Drapetisca socialis som forsvant. Det ene navneforslaget er kontoversielt, men kult! I Engelsktalende land blir den ofte kalt "The invisible spider", og på norsk har jeg foreslått ""Den usynlige edderkopp" Vet ikke om dere andre liker det, men det er iallefall et navn som passer svært godt på arten. Man kan stå og kikke på en stamme i lang tid, uten å se noen. Brått får man øye på en, og deretter to, osv, til man er oppe i et titalls! :)
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on January 30, 2012, 06:35:30 PM
@Glenn

Hm? Jeg har ikke redigert der. Tipper Kjetil ble illsint over at det kom andre forslag enn hans og at han rett og slett fjernet tillegget  :D

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Kjetil Åkra on January 31, 2012, 09:57:03 AM
Quote
Tipper Kjetil ble illsint over at det kom andre forslag enn hans og at han rett og slett fjernet tillegget

LOL! Nei, jeg er ærlig talt bare så glad og begeistret for at du tar deg tid til å hjelpe til med dette, Magne! Takk igjen!

Kjetil
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: H. Løvbrekke on February 01, 2012, 01:24:13 AM

-Magne
Noen tanker angående navn:

Gongylidiellum vivum- Krokfinger dvergedderkopp.
Mynyriolus pusillus- Skogbunn dvergedderkopp.
Moebelia pencilata- Tusse dvergedderkopp.
Palliduphantes ericaeus- Gul mattevever.
Saaristoa firma- Stor hjerte dvergedderkopp
Da blir Saaristoa firma - Liten hjerte dvergedderkopp.
Taranucnus setosus- Sleiv mattevever.
 
Walckenaeria capito- Hjelm stolpehodedderkopp
W. clavicornis- Sverd stolpehodedderkopp.
W. karpinskii- Sabel stolpehodedderkopp.
W. kochi- Nesehorn stolpehodedderkopp.
W. mitrata- Kule stolpehodedderkopp.
W. monocereos- Lurve stolpehodedderkopp.
W. unicornis- Hatte stolpehodedderkopp.

Når det gjelder Agyneta og Meioneta har jeg tidligere kommet med forslaget Kon- edderkopp, men ser at dette kan bli feil det blir foreksempel fort Fjellkone edderkopp.
Har også nevnt Seil dvergedderkopp, men et vel så godt alternativ synes jeg er Pyramide dvergedderkopp etter trekanten øverst på palpen som disse har. Etter dette har jeg følgende forslag:

Agyneta cauta- Hei pyramidedderkopp.
Agyneta conigera- Haifinne pyramidedderkopp.
Agyneta decora- Fjær pyramidedderkopp
Agyneta olivacea- Snute pyramidedderkopp.
Agyneta ramosa- Skog pyramidedderkopp.
Agyneta subtilis- Rav pyramidemose
Agyneta suecica- Albue pyramidedderkopp.
Meioneta affinis- Brun pyramidedderkopp.
Meioneta fuscipalpa- Eng pyramidedderkopp.
Meioneta gulosa- Fjell pyramidedderkopp.
Meioneta innotabilis- Bark pyramidedderkopp.
Meioneta mossica- Entannet pyramidedderkopp.
Meioneta nigripes- Svart pyramidedderkopp.
Meioneta rurestris- Glassbein pyramidedderkopp.
Meioneta saxatilis- Totannet pyramidedderkopp
Meioneta similis- Nordlig pyramidedderkopp

-Harald
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on February 01, 2012, 02:32:37 AM
@Harald

Her var det masse gode navneforslag.
Angående Agyneta og Meioneta trenger vi slektsnavn for begge gruppene, og jeg synes både Konmattevevere og Pyramidemattevevere er gode forslag. Er det greit for deg synes jeg vi skal bruke begge. Er du uenig redigerer vi.

Magne.

PS: Som artskoordinator kan du benytte Redigèr-muligheten og legge navneforslagene direkte inn i respektive lister. Bare husk å lagre etter endring.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: H. Løvbrekke on February 01, 2012, 12:07:33 PM

-Magne

Ditt forslag er helt i orden
Skal prøve å sette edderkoppene inn via redigere senere.

Men har noen kommentarer til arter hvor noen ligger inne.
Et av disse er Maro hvor de har fått det utmekede navnet alv. Her står nå M. minutus som Torvalvmattevever og M. lepidus som Torvmosemattevever. Her er et muligt alternativ  M. minutus- Dvergalv mattevever og M. lepidus- Torvalvmattevever.

Synes det er fint med slike hvor en slekt bære et felles navn her som alv da er det lettere å vite hvem som hører sammen.

Videre har vi Porrhomma artene hvor bare noen er satt navn på og som jeg har kommet med sirkeledderkopp som et forslag.

Kommer her med et annet forslag:
Trolledderkopp. Bakrunn for navn: Arter hvor mange har underjordiske habitat, mørke steder som troll, og så er de noen troll å idde.

Porrhomma campbelli - Fjelltrolledderkopp
P. convexum- Huletrolledderkopp
P. microphtalmum- Musetrolledderkopp. Disse to navnsatt etter størrelse
P. microps- Rottetrolledderkopp
P. montanum- Lys entornet trolledderkopp. Annet alternativ, Steintrolledderkopp.
P. oblitum- Mørk entornet trolledderkopp.
P. pallidum- Skogtrolledderkopp
P. pygmaeum-  Draugtrolledderkopp

Ellers vet jeg Kjetil har et annet utmerket forslag som ikke står på listen og det er Maskedvergedderkopper.

-Harald
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Glenn H. Morka on February 01, 2012, 01:31:21 PM
@ Harald

"Trolledderkopp" er et fantastisk slektsnavn, Harald!! Det likte jeg spesielt godt. :)

Strever litt med å finne et passende navn på Thyreosthenius paraciticus. Foreslo MaurtuedvergedderkoppT. biovatus, men finner ikke noe passende navn på den andre. Tenkte litt på "Falsk maurtuedvergedderkopp", men det blir litt rart kanskje?
Prøver som deg å finne et felles slektsnavn, og tenkte kanskje noe med "tue", på disse.

-Glenn
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Kjetil Åkra on February 01, 2012, 03:30:34 PM
Trolledderkopp!!!

Fantastisk, den går vi får, hva!!!? Grunngivingen er jo bare helt fabelaktig!  :)

Maskeedderkopper kan vi bruke på en annen dvergedderkoppslekt, det henspiller egentlig (så vidt jeg husker) på at hos noen slekter så gir øyene og/eller sulciene inntrykk av at edderkoppen har en bandittmaske på seg!

Når det gjelder Thryeonsthenius-artene så har du egentlig kommet med gode navn på begge, synes jeg, Glenn! Jeg ville gått for den.

Min idé med egne navn på noen av slektene er som Harald sier at man da utifra de norske navnene også kan si at de hører til samme slekt! navnene kan bli litt lange i noen tilfeller da, men det mener jeg ikke er nok til å oppgi den grunntaken!

Kjetil
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Arne Fjellberg on February 01, 2012, 04:52:36 PM
Jeg har ikke fulgt så godt med i denne klassen her, men Troll- for Porrhomma høres bra ut. Jeg kom til å tenke på - har vi noe med huldra? Huldrevever f. eks.? "Huldreplanter" brukes om div. planter med østlig boreal utbredelse som gjerne finnes i Gudbrandsdal-området, i skyggefulle bekkekløfter o.l. Kunne det passe på Abiskoa ? (- om hun ikke har fårr navn allerede...)

Arne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on February 01, 2012, 04:56:21 PM
@Arne

Micrargus = Huldredvergedderkopper.
Alv, Hulder og Troll er brukt. Fe, Vette, Tusse tror jeg er ledige.

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: H. Løvbrekke on February 01, 2012, 05:06:50 PM
-Flott dere likte navnet.
Har tenkt litt på bruken av norske navn på edderkopper, synes det er flott at vi får norske navn på dem og da spessiellt å få knytte dem til typisk norske ord. Men det er en ting jeg lurer på hvordan skal de brukes?
Ser problemet her på forumet vis vi navngir dem med det norske navnet i overskriften da vil det bli vanskelig for andre, fra utlandet å søke på edderkopper.

-Glenn

- Det kan være vanskelig å finne noe felles som du nevner på de edderkoppene.

Her et useriøst forslag
T. biovatus- Hue i maurtue edderkopp
T. parasiticus. Hue utenfor maurtue edderkopp.

Vet at det er noe med de hannen til disse, Det kunne kanskje vært brukt noe  som de to artene har felles og så knyttet den ene til maur den andre til skog eller noe lignende.

Kikket på de norsle navnene som er satt på moser, her er det mange gode ideer å hente.
Kjempejobb du gjør med de Pardosahannene og embolus tegninger, flott med slike detaljer som ikke er beskrevet tidligere.

Kommer nå heim fra en tur langs kysten, soldet med meg litt, men det er endel snø her å skikkelig kaldt så jeg regnet ikke med at det var noen edderkopper i materialet men jammen kryper det flere i plastikkassen, blir spennende å  idde opp det som er.-Harald
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: H. Løvbrekke on February 01, 2012, 05:11:28 PM

-Magne

Tusse har jeg brukt på Moebelia penicillata. Men kan dette brukes som fellesnavn på en gruppe er dette mye bedre, så har noen et slikt forslag er det bare å stryke det jeg har satt.

-Harald
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Kjetil Åkra on February 01, 2012, 05:42:53 PM
Bruken av disse norske navnene er vel primært tenkt i offentlige rapporter, i pressemeldinger, på nettsider, i aviser o.l. Første gang navnet nevnes synes jeg det bør nevnes sammen med det latinske navnet, deretter kan man gå over i artikkelen til kun å bruke det nroske. Her på forumet synes jeg imidlertid at vi ALLTID bær bruke det latiske navnet i overskrifter og tekst hvor vi identifiserer dyr, dette fordi det gjør det lettere å søke på arten og goså fopr våre utenlandske venner. Norske navn er altså etter mitt skjønn forbehold norske medier og fora hvor det faller seg naturlig å bruke norske navn over latinske.

Når det gjelder litt useriøs navnsetting så har jo T.biovatus ett hode som gir meg lyst til på kalle den "rompehodedvergedderkopp"! Det passer også på flere andre arter!

Kjetil
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on February 01, 2012, 05:55:47 PM
Personlig tror jeg bare et fåtall av disse norske navnene vil bli innarbeidet og brukt etter hvert. De blir for lange og "tunge". Mener det hadde vært mer praktisk å gitt slektene norske navn og benyttet latinske navn på artene. Er likevel enig med Kjetil i at norske artsnavn gjør seg i media. Men vi er godt igang og det er mange gode navneforslag.

Magne. 
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Arne Fjellberg on February 01, 2012, 06:42:09 PM
T. biovatus - Rævkopp!

Nei, jeg får vel være seriøs og ser at jeg ikke har gjort leksa mi. Abiskoa er allerede foreslått som "fjellmattevever". Men vi kunne kanskje flytte det navnet over til en mer ren fjellart? Kanskje Improphantes complicatus eller Mughiphantes cornutus? Så kan likevel Abiskoa hete "huldrevever" (huldra er ikke brukt i den kombinasjonen - bare med dvergedderkopp/Micrargus). Om ikke det går, så skal jeg i alle fall inn i de gudbrandsdalske huldrekløftene og lete fram nye norske arter til sommeren.......

Forslag: Flagelliphantes bergstroemi = Flagellmattevever.

Arne
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on February 01, 2012, 06:53:35 PM
@Arne

Flagellmattevever er ført inn.
Angående Fjell... kan man også benytte Høgfjell... (høyfjell) for å skille på hvor høyt arten går.

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Arne Fjellberg on February 01, 2012, 07:13:45 PM
Et par til:

Collinsia spetsbergensis = Høgfjellsdvergedderkopp (evt. "arktisk dvergedderkopp" eller "Thorells dvergedderkopp")

Centromerus dilutus = Bleikmattevever (evt. "liten skogmattevever")

Arne
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on February 01, 2012, 07:56:05 PM
@Arne

Super! De er lagt inn.
Foreslår at alle med Redigèr-mulighet legger forslagene rett inn. Har man flere forslag på samme art så foreslå gjerne alle (skilles med "/").

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Kjetil Åkra on February 02, 2012, 10:02:12 AM
Etter Glenns overraskende funn av Abiskoa hvor den ikke skulle være så tenderer jeg til å være enig med Arne at den kan vi godt finne ett nytt navn på. Fjellmattevever er da ledig og Arnes forslag for arter som kan kalles dette er gode. Hva synes dere? Abiskoa = huldrevever er godt synes jeg!

Kjetil
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Glenn H. Morka on February 02, 2012, 11:59:26 AM
"Huldrevever" er et fantastisk og passende navn på Abiskoensisen! Ved begge tilfeller har jeg funnet denne i mørk mosegrodd huldreskog. :) Jeg ville også gått for den.


-Glenn
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Arne Fjellberg on February 02, 2012, 02:02:08 PM
Ok Glenn, håper Magne går med på det. Så var det kandidat til "fjellmattevever". Hva er det mest "fjellete" vi har av mattevevere? I tillegg til de to jeg nevnte ovenfor har vi jo Mughiphantes whymperi og Poeciloneta variegata. Den siste tok jeg flere ganger i grasmark/småkratt på setervoller i sommer. Jeg synes "sætervever" har bra klang  og foreslår det på denne - om navnet ikke er opptatt.

Arne
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on February 02, 2012, 04:51:25 PM
Ok Glenn, håper Magne går med på det.

Arne

Synes forslagene er gode. Tror Kjetil må styre evt. navneskifter og hva som duger av navn på arter. Her er det bare å redigere og boltre seg nær sagt fritt.

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Kjetil Åkra on February 03, 2012, 10:41:47 AM
"Huldrevever" passer også godt fordi denne er litt som huldra - den er uvanlig og dukker opp når du minst venter det!

Ja, hva er den mest "fjellete" matteveveren? Det må vel være en art som stort sett finnes høy til fjells og/eller langt mot nord. Agyneta nigripes tror jeg er den mattevveveren som er funnet lengst nord i verden, men passer det på den, tro?

Bare la forslagene strømme og legg dem inn på Magnes lister så skal jeg prøve å sy sammen det hele til slutt.

Kjetil
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Glenn H. Morka on April 17, 2012, 02:01:30 PM
Har føyd til et ekstra navneforslag på Clubiona caerulescens, -Blålig sekkeedderkopp.
Begrunnelse: Arten opptrer i flere skogtyper, og har valgt å fornorske det latinske navnet.


-Glenn
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Glenn H. Morka on May 30, 2012, 04:14:50 AM
Foreslår at Trachyzelotes pedestris kan hete "Lotusflatbukedderkopp" på Norsk.
Begrunnelse for navneforslaget ligger her: (http://www.edderkopper.net/Forum/smf_1-1-11_install/index.php?topic=3895.0)


-Glenn
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on February 18, 2015, 12:37:36 PM
Denne tråden ser ut til å ha gått helt i stå. Det er ikke så mye som står igjen, men jeg foreslår at Kjetil tar med det vi har til navnekomiteen og så ser vi på det resterende etter hvert. Synes vi snart bør komme i mål med dette arbeidet.

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on March 16, 2019, 05:45:44 PM
Det tas nå tak for å få fullført navnsettingen. I den forbindelse er det greit å minne  om at mange edderkopper har skiftet navn og blitt flyttet til nye slekter og familier. Listene må derfor oppdateres ihht nasjonal artsliste. Jeg legger ved link til listen: https://crocea.wordpress.com/norsk-artsliste/

Magne.
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: H. Løvbrekke on March 16, 2019, 07:25:31 PM
Hei  Magne

Jeg har brukt de liste når jeg har gått gjennom alle artene.

Mye av forslagene som ligger inne på denne tråden har blitt brukt. Nå er det forslag til norske navn på alle de norske edderkoppene med unntak av ca 5 stk. Har videresendt listen til Kjetil som nå går gjennom den, han håper å ha den klar i neste uke. Da blir den sendt over til Sandra som har hovedansvaret for edderkopper på artsobs.

Så nå får vi håpe at vi endelig har kommer  i mål med med dette prosjektet og du har vært en stor bidragsyter til navneforslag..

Mvh
Harald
Title: Re: Offisielle norske navn på edderkopper - vil dere være med?
Post by: Magne Farlund on March 16, 2019, 08:46:31 PM
Supert, Harald! Hatten av for alt du bidrar med her! Når godkjente navn foreligger skal jeg legge dem inn i nasjonal artsliste (om formatet til siden gir meg nok plass).

Magne.