Edderkoppkrokens forum

Andre edderkopprelaterte saker => Studier av spesifikke edderkoppslekter og arter => Topic started by: H. Løvbrekke on May 27, 2011, 12:09:37 AM

Title: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on May 27, 2011, 12:09:37 AM
 Disse Agynetaene og Meionetaen kan av og til være litt vrine. Har prøvd å lage en oversikt som kanskje kan hjelpe litt. Det ble mye å presse inn på en side, kanskje noe rotete og forvirrende? Det kan nok enda være noen småfeil, men håper å luke dem bort etter hvert.
 Alle detaljer er ikke med så en må nok supplere med annen litteratur, dette er bare en grovsortering. Har også noen tegninger som jeg har lagt inn under brukernes egne tegninger som kan være verdt å ta en kikk på og her ligger tegningenen av palper og epigyn i full størrelse.

Se også side 2 her er et nytt oppsett.


The Agyneta and Meioneta species can sometimes be a bit tricky to identify. I have tried to make an overviwe that might help you in the identifying. It was quite a lot of information in this overview so there could be a few errors here and there, but I will fix them as soon as they are discovered.
This is just a sketch of the whole overview so all the details are not in place yet. I will suggest that you use other litterature to compensate for this. There are also some drawings in full size of palps and epigyns that I have put in the category: Brukernes egne tegninger (The Users Own Drawings.) These can also be a valuable tool in the identifying work.

SEE ALSO SIDE 2


-Harald
Title: Re: Bestemmelsenøkler Agyneta og Meioneta
Post by: H. Løvbrekke on January 12, 2012, 12:12:16 AM
-
Her kommer tegninger av lamella characteristica hos alle de norske artene.

Here are drawings of lamella characteristic of all the Norwegian species.
-Harald
Title: Re: Bestemmelsenøkler Agyneta og Meioneta
Post by: H. Løvbrekke on January 12, 2012, 12:32:09 AM
Her kommer palpene i miniatyr til de norske Agynetahannene med unntak av Agyneta suecica hvor jeg bare har tegnet deler av palpen siden alle disse var ekspanderte.

Here comes Palpa in miniature to the Norwegian Agynetahannene except Agyneta suecica where I just have character parts of Palpa since all these were expanded.

-Harald
Title: Re: Bestemmelsenøkler Agyneta og Meioneta
Post by: H. Løvbrekke on January 13, 2012, 01:49:40 PM
-
Prøver meg med noenn nøkler for Agynetahunner med sterkt oppsvulmet palp.

Title: Re: Bestemmelsenøkler Agyneta og Meioneta
Post by: H. Løvbrekke on January 13, 2012, 02:10:36 PM


-
Title: Re: Bestemmelsenøkler Agyneta og Meioneta
Post by: H. Løvbrekke on January 13, 2012, 02:33:48 PM
-
Title: Re: Bestemmelsenøkler Agyneta og Meioneta
Post by: H. Løvbrekke on January 13, 2012, 02:48:29 PM
Epigyn,


Harald
Title: Re: Bestemmelsenøkler Agyneta og Meioneta
Post by: H. Løvbrekke on January 13, 2012, 03:31:45 PM
Når det gjelder nøkler til hannene må jeg gjøre oppmersom på at Meioneta saxatilis/meioneta av og til kan mangle spine på utsiden av tibia I.

Here comes Palpa in miniature to the Norwegian Meioneta.
For keys to the males have your attention I do that Meioneta saxatilis / meioneta sometimes may lack spine on the outside of the tibia I.
-Harald
Title: Re: Bestemmelsenøkler Agyneta og Meioneta
Post by: H. Løvbrekke on January 13, 2012, 03:45:26 PM
-
Meioneta epigyn.

-Harald
Title: Re: Bestemmelsenøkler Agyneta og Meioneta
Post by: H. Løvbrekke on January 13, 2012, 07:29:03 PM
Meioneta vulva.

-Harald
Title: Re: Bestemmelsenøkler Agyneta og Meioneta
Post by: H. Løvbrekke on January 13, 2012, 09:09:43 PM
-Legg merke til M. gulosa og M. nigripes størrelseforskjellen på de bakre midtøynene. M. rurestris og M. similis har svært lik epigyn, men se forskjellen i form på forkroppen.
Håper at noen av disse sammenligniingsplansjene kan være til litt hjelp for noen ved bestemmelse av disse artene.

-Notice gulosa M. and M. nigripes size difference on the rear center eyes. Rurestris M. and M. similis have very similar epigyn, but the difference in the shape of the body.
I hope that some of these comparison charts can be of some help to anyone in the determination of these species.

-Harald
Title: Re: Bestemmelsenøkler Agyneta og Meioneta
Post by: H. Løvbrekke on January 13, 2012, 09:51:19 PM
Meionethanner forkropp.

-Harald
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 21, 2012, 09:38:14 PM
 En samling av lamella characteristica.


A collection of lamella characteristics.
-Harald
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on January 02, 2013, 11:12:06 AM
-
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on January 02, 2013, 11:16:57 AM
-Jaw seen from the inside
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on February 21, 2013, 09:18:00 PM
-
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on December 29, 2013, 12:27:40 AM

Legger ut noen vulvafoto av Agyneta subtilis, A. decora og A. cauta.

-Harald
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on May 26, 2014, 08:14:47 PM
Jeg synes at å skille Agyneta cauta og Agyneta decora fra hverandre kan være vanskelig. Har derfor satt sammen noen gamle tegninger for å prøve å gjøre ddt litt letter. Avstanden fra øvre kant av den konkave buen og opp til  øvre ende av tilførselkanelen (Feltet A) er mye større
hos A. cauta enn hos A.decora.
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on February 23, 2016, 12:05:52 AM

Har tatt noen bilder av Agyneta mossica og Agyneta saxatilis som viser forskjeller i farger
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on February 23, 2016, 12:10:34 AM
-
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 14, 2019, 09:14:02 PM
AGYNETA MALE
Plansje 1.
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 14, 2019, 09:14:57 PM
-AGYNETA GRUPPEN, MALE
Plansje 2.
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 15, 2019, 11:04:53 PM
Plansje 3
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 29, 2019, 07:20:42 PM
MEIONETA GRUPPEN, MALE

Planje 4.
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 29, 2019, 07:21:46 PM
MEIONETA GRUPPEN MALE

Plansje 5.
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 29, 2019, 07:26:34 PM
AGYNETA FEMALE
Plansje 6.
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on March 29, 2019, 07:32:18 PM
AGYNETA GRUPPEN.

Plansje 7.
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on April 02, 2019, 09:46:38 PM
AGYNETAGRUPPEN

Plansje 8.
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on April 17, 2019, 11:17:52 PM
AGYNETAGRUPPEN FEMALE

Plansje 10.

Bredde palpetarsus hos A. decota, A, subtilis, A. cauta ligger fra 0,16 - 0,18 mm.
Hos A. conigera og A. ramosa noe mindre 0,8 - 0,9
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on April 17, 2019, 11:18:59 PM

Plansje 11.
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on May 10, 2019, 09:00:46 PM

Plansje 12.
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on May 10, 2019, 09:01:54 PM
-Hunner som hører til i Agynetagruppen, artene med oppsvulmet palp, er vanskelig å skille. Skal prøve å komme med noen tips på kjennetegn som kan brukes for å skille disse.
Av artene med sterkt oppsvulmet palp er det som regel de tre artene  Agyneta subtilis, A. decora og  A.cauta det dreier seg om. De to artene A. olivacea og A. suecica er mer nordlige arter som er mer sjeldne, men må tas i betraktnig hvis en ferdes i slike områder.
Hvordan skal epigynet studeres?
 Min erfaring  at det er viktig å først studere epigynet grundig før en eventuellt skjærer det ut. De fleste gangene kan en komme frem til en sikker bestemmelse bare ut fra dette.

AGYNETA DECORA
Skilles fra alle de andre artene ved at tilførselkanalene (B.)  er korte målt fra øvre kant av felt (A).
Feltet som blir innrammet av tilførselskanalene, markert med rødt, har form som en kaffikopp.
Avstanden fra øvre kant til nedre kant av tilførselskanalen (C.) er bare litt kortere enn avstanden mellom tilførselskanalenes øvre kant (D.)
 

-Females belonging to the Agynetagruppen, the species with bloated palp, are difficult to distinguish. Should try to come with some features that can be used to distinguish these.
 Agyneta subtilis, A. decora and A. cauta are the three species that one hits the most frequently. The two species A. olivacea and a. Suecica are more northern species that are more rare, but must be taken into consideration if a travel in such areas.
How should epigynet be studied?
 My experience that it is important to first study epigynet thoroughly before an eventually cuts it out. Most times, one can reach a secure decision only from this.

AGYNETA DECORA
Separated from all the other species by the ducts (B.)  are short measured from the top edge of the field (A).
The field that is framed by the supply ducts, marked in red, has the shape of a coffee cup.
The distance from the top edge to the lower edge of the inlet duct (C.) is only slightly shorter than the distance between the top edge of the duct (D.)
                                                                                           
                                                                                                       
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on May 10, 2019, 10:16:54 PM
AGYNETA CAUTA
Tilførselkanalene (B.)  er lange målt fra øvre kant av felt (A). Tilførselkanalene er rette og lange.
Feltet som blir innrammet av tilførselskanalene, markert med rødt, har form som et drikkeglass .
Avstanden fra øvre kant til nedre kant av tilførselskanalen (C.) er lengre enn avstanden mellom tilførselskanalenes øvre kant (D.) Dette er omvendt hos A. decora.

AGYNETA CAUTA
The ducts  (B.)  are long measured from the top edge of the field (A). The ducts are straight and long.
The field that is framed by the supply ducts, marked in red, has the form of a drinking glass.
The distance from the top edge to the lower edge of the inlet duct (C.) is longer than the distance between the top edge of the supply duct (D). This is reversed with A. Decora.
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on May 10, 2019, 11:20:31 PM
AGYNETA SUBTILIS
Tilførselskanalene er som regel ikke rette men bøyer utover fra midten da vil som regel feltet som blir innrammet av tilførselskanalene, markert med rødt ha form som et colaglass. Men tilførselskanalene  kan også være rette som hos A. cauta derfor kan avstanden (C) og (D) variere.

Men det finnes to gode kjennetegn som skiller arten fra de andre i denne gruppen.
 
1. Spermstheca (E) som ofte viser gjennom epigynet er bananformet og slanke (se plansje 12).
2. Nedre kant markert med (F) er nesten tvert avskåret, mens det hos de andre artene har en innskjæring i midten.

AGYNETA SUBTLS
The ducts are usually not straight but bend outwards from the middle. The field being framed by the supply ducts is marked in red as a colaglass. But the supply ducts can also be correct as at A. cauta, therefore the distance (C) and (D) can vary.

But there are two good features that distinguish the species from the others in this group. 
1. Spermstheca (E) that often show through the epigynet are banana-shaped and slender (see chart 12).
2. The bottom edge marked with (F) is almost straight, while the other species have a deposication in the middle.
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on May 11, 2019, 01:14:25 AM
En litt utradisjonell sammenligning
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on May 12, 2019, 12:09:24 AM
AGYNETA OLIVACEA

Er svært lik Agyneta cauta, se forskjellen på plansje 13

 
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on May 12, 2019, 12:13:56 AM

Plansje 13
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on May 12, 2019, 12:18:34 AM
PLANSJE 14

AGYNETA SUECICA

Det er ikke så lett å være konkret om hva som er forskjell på palpen til hunnen av A.suecica og de andre Agyneta artene med oppsvulmet palp.

Men palpen til A. suecica ser mye kraftigere ut og har disse lyse prikkene som ser ut til å være artstypisk.

Fremre del av forkropp har kontrastrike tegninger i forhold til de andre artene.

It is not so easy to be specific about what is the difference between the palp of the female of A. suecica and the other Agyneta species with bloated palp.

But the palpene of A. Suecica looks much more powerful and has these bright dots that seem to be artstypic.

The front part of the body has contrasting drawings with respect to the other species.
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on May 25, 2019, 11:30:58 PM
AGYNETA CONIGERA
Denne arten i Agynetagruppen har bare svakt oppsvulmet palp, noe bare to arter har, Agyneta conigera og Agyneta ramosa. I forhold til A. ramosa er avstanden stor mellom øvre del av tilførselskanalene på epigynet
Agyneta conigera female har flere kjennetegn som skiller den fra alle de andre artene i Agyneta gruppen.
-Den er som regel svart, de andre er brune, (plansje 17.)
-Den har oransje bein de andre brune, (plansje 17.)
- Forkroppen har har en innsnevring midt på ryggen. sett fra siden alle de andre mangler dette. (plansje 15.)
- Plasseringen av sansehåret ( Tm.I ) på beinpar I. er plassert 0.60-0.69 fra bakre kant, mens det hos de andre er plassert  0.80-0.89.
AGYNETA CONIGERA
This species in the Agyneta group has only slightly bloated palp, something only two species have, Agyneta conigera and Agyneta ramosa.
. In relation to A. ramosa, the distance is large between the upper part of the supply ducts on the epigynet
Agyneta conigera female has several characteristics that distinguish it from all the other species in the Agyneta group.
-It's usually black, the others are brown, (fig. 17.)
-It has orange bones the other brown, (fig. 17.)
-The forebody has a narrowing in the middle of the back. Seen from the side all the others are missing this. (fig 15.)
-The location of the sensory hair (Tm. I) on leg pairs I. is placed 0.60-0.69 from the rear edge, while the other is placed 0.80-0.89.

AGYNETA RAMOSA
Agyneta ramosa er den andre arten i Agyneta gruppen med svakt oppsvulmet palp. Den skiller seg fra A.coniger på kjennetegnene nevnt hos denne.
Tilførselkanalene i epigynet ligger nærer hverandre, nesten paralellt i nedre kant og et stykke oppover. Så buer de kraftig ut. (plansje 16.) Høyden fra tilførselskanalenes nedre til øvre kant (C) er nokså lik avstanden mellom tilførselskanalene i øvre kant (D). Hos A. conigera er avstanden mellom tilførselskanalene i øvre kant (D) mye lengre enn høyde fra nedre kant av tilførselskanalene til øvre (C).

AGYNETA RAMOSA
Agyneta ramosa is the second species of the Agyneta group with weakly bloated palp. It differs from A. Coniger on the characteristics noted in this.
The supply ducts in the epigynet are nourishes each other, almost parallel to the lower edge and a piece upward. Then bender them sharply (fig 16.) The height from the lower to upper edge of the feed ducts (C) is similar to the distance between the channels in the upper Edge (D). At A. Conigera, the distance between the supply ducts in the upper edge (D) is much longer than the height from the lower edge of the channels to the upper (C).
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on May 25, 2019, 11:32:22 PM

Plansje 15
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on May 25, 2019, 11:34:12 PM

Plansje 16
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on May 25, 2019, 11:35:35 PM

PLANSJE 17.
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on October 09, 2019, 11:28:56 PM
FEMALE MEIONETAGRUPPEN
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on November 16, 2019, 09:55:44 PM
NØKLER TIL AGYNETA HUNNER, MEIONETAGRUPPEN.

KEYS TO AGYNETA FEMALE, MEIONETAGRUPPEN.

I.

I. Metatarsus og tarsus I. og II. med en torn på oversiden. Fig I.Rødbrun utseende.Fig 2.

Metatarsus and tarsus I. and II. with one dorsal spin. Reddish-Brown look. Fig.2..............................................Agyneta innotabilis.

2. Annerledes. Different...2.


 

Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on November 16, 2019, 10:33:18 PM
2.
2.  Tibia I. og II. med en side torn (fig 3.)
     Tibia I. and II. with a retrolateral spine...3
     
     - Tibia I. og II. uten sidetorn (fig 4.)
     - Tibia I. And II. without retrolateral spine...5
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on November 20, 2019, 09:12:24 PM
 3

      3. Tydelig scapus, langt smalt nedheng (fig. 5.) ... Agyneta affinis
      3. Evident Scapus, far narrow downhang (fig. 5.)


      - Mangler scapus, men bredt og kort nedheng (fig. 6) ...4
      - Lacks scapus, but wide and short downhang. (fig. 6)
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on November 20, 2019, 11:52:19 PM

     
         4. Lyst utseende (fig. 7) Tilholdsted: Myr, sphagnum mose. Vulva: Spermatecha (fig. 8 ) orientert mer på skrå og krysser ikke så ofte retningen til 
            tilførselskanalene.(fig 119. Kjetil Åkra)
            Bright appearance (fig. 7) Location: Marsh, Sphagnum moss. Vulva: Spermatecha (Fig. 8 ) is more inclined and does not often cross the
            direction of the  Supply ducts. (fig 11.Kjetil Åkra)...Agyneta mossica        - Mørkt utseende  (fig.9) Tilholdsted, forholdsvis tørre områder. Spermatheca ( fig. 10) orintert nokså rett ned og krysser ofte retningen på                   
           tilførselskanalen som er mer bøyde (Fig. 11. Kjetil Åkra.)

           Dark Appearance (Fig. 9) Location, relatively dry areas. Spermatheca (Fig. 10) orintert fairly straight down and often crosses the direction of                   
           the inlet duct which is more bent (Fig. 11. Kjetil Åkra) ..............................................................................................Agyneta saxatilis
 
           
         
         
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on November 21, 2019, 12:22:54 AM
-
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on November 26, 2019, 11:41:48 PM
5.

   5.Yttersidene på scapus  er orienterte på skrå (Fig. 11-12.)
      The outer sides of the scapus are slanted ...6

      - Yttersidene på scapus er diagonale eller går litt innover (Fig. 13-14.)
        The outer sides of the scapus are diagonal Or goes a little inward------------------------------------------------------------------------7

Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on December 03, 2019, 11:44:40 PM
 
 6.

      6. Bakre midtøyne tydelig større enn de bakre sideøynene (Fig. 15 og 21.)
          Spermatecha runde (Fig. 16-17) En fjellart, hele edderkoppen svart også hele beina.

         Posterior median eyes clearly larger than the posterior lateral eyes (Fig. 15 and 21.)
         Spermatecha round (Fig. 16-17) A mountain species, the whole spider also black and the whole legs. .........Agyneta nigripes

        -Bakre midtøyne og bakre sideøynene nokså like i størrelse (Fig. 18)
         Spermatecha avlange  de fremre vender oppover(Fig. 19-20) En fjellart, men  finnes også i lavlandet. Edderkoppen mer brun enn                                             
         Agyneta nigripes og har lysere bein, de er ikke helt svarte mer brune.

        Posterior median eyes and posterior lateral eyes rear fairly similar in size (Fig. 18)
        Spermatecha long, front facing upwards (Fig. 19-20). A mountain species, but also found in the lowlands. The spider more brown
        than the Agyneta nigripes and brownr bones, not completely black.   ...............................................................Agyneta gulosa   

     
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on December 04, 2019, 12:05:35 AM
.Fig 21.
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on December 16, 2019, 11:52:01 PM
 7. Agyneta fuscipalpa, Agyneta rurestris og Agyneta similis
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on December 17, 2019, 12:03:21 AM
Denne gruppen som består av tre arter: Agyneta rurestris, Agyneta similis og Agyneta fuscipalpa, sistnevnte art finnes det bare et gammelt funn som jeg mener er usikkert.
Disse tre arterne er etter min mening ikke mulig å skille ut fra epigyn og vulva, i alle fall ikke før det kommer mer beskrivelse av disse.
Agyneta fuscipalpa blir av (Lee & Merrett 2001) illustrert med scapus sidene på skrå mens Wiehle 1956 har tegnet scapus sidene rette. Eksemplaret jeg har fått er også med nokså rette sider. Hva grunnen er vet jeg ikke men det kan være nyttig å ta med seg.
Om genitaliene er like er det som regel forskjell på utseende som kan brukes, MEN YTRE KJENNETEGN KAN VARIERE SÅ EN 100 % SIKKER BESTEMMELSE UT FRA DETTE MÅ EN VÆRE FORSIKTIG MED.
Agyneta rurestris er svart med som regel lyse bein. Karakteristisk er også palpearmen hvor de to ytterste leddene er svarte i kontrast til de to indre leddene, (fig. 22- 23) hos Agyneta fuscipalpa er alle ledd brune. Agyneta affinis kan også ha de to ytterste leddene svarte mot to lysere inders, men den har en ytre torn på Tibia 1, det mangler A. rurestris. Arten trives i tørre habitat, jeg finner den mye i grustak.
Agyneta similis er en nordlig fjellart og  er lysere enn A. rurestris.

This group consisting of three species: Agyneta rurestris, Agyneta similis and Agyneta Fuscipalpa, the latter art there is only an ancient discovery in Norway which I believe is uncertain.
These three arteneer in my opinion not possible to distinguish from Epigyn and vulva, at least not until there comes more description of these.
Agyneta Fuscipalpa is being off (Lee & Merrett 2001) illustrated with the Scapus sides at the slant while Wiehle 1956 has the character Scapus sides straight. The copy I have received is also with fairly straight pages. What the reason is I do not know but it may be useful to know
If the genitalia is similar, there is usually a difference between the appearance that can be used, BUT the OUTER CHARACTERISTIC CAN VARY SO a 100% SAFE DETERMINATION FROM THIS MUST BE CAREFUL.
Agyneta Rurestris is black with usually bright bones. A characteristic is also the Palpe arm where the two outermost joints are black in contrast to the two inner joints, (Fig. 22 - 23) at Agyneta Fuscipalpa are all joints brown. Agyneta affinis may also have the two outermost joints blacks against two brighter inders, but it has an outer thorn on Tibia 1, it lacks A. Rurestris. The species thrives in dry habitat, gravel in sandy roofs
Agyneta Similis is a northern mountain species and is brighter than A. Rurestris
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on December 17, 2019, 12:15:41 AM
  Fig 23.
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on December 17, 2019, 12:16:31 AM

Fig. 22
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on December 17, 2019, 12:24:06 AM
Agyneta similis og A. rurestris
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on December 17, 2019, 12:25:06 AM
-
Title: Re: Agyneta og Meioneta Bestemmelsenøkler
Post by: H. Løvbrekke on December 17, 2019, 12:33:26 AM
-